najnowsze tanie stroje pi?karskie

January 15 Doukouré do??cza do Paris Saint-Germain z niewielkimi szansami Sidst udgivet den 15-01-2019

26-letni Doukouré wzi?? udzia? w 22 meczach Premier League w imieniu County Waterford w tym sezonie, wnosz?c 3 bramki i 5 asyst. Paris Saint-Germain planuje wprowadzenie Doukouré w hrabstwie Waterford podczas zimowego transferu. Jednak Doukouré: Prawdopodobie?stwo przy??czenia si? do Paris Saint-Germain jest bardzo niskie. Wielu fanów nosz?cych koszulki pi?karskie Paris Saint-Germain wyrazi?o ?al.

Doukouré powiedzia?: "Paris Saint-Germain chce mnie podpisa?? Mo?e po prostu jestem cz?onkiem ich d?ugiej listy podpisów, mam nadziej?, ?e b?d? móg? gra? w tym sezonie w imieniu hrabstwa Waterford, na pewno us?ysza?em kilka plotek transferowych. o tym, ale teraz nie ma ?adnego merytorycznego kontaktu mi?dzy dwiema stronami: Doukouré jest nadal bardzo popularna w?ród fanów, którzy maj? koszulka Paris Saint-Germain.Czy jest prawdopodobne, ?e do??czy do Paris Saint-Germain w oknie zimowym? Mog? tylko powiedzie?, ?e jest bardzo Niski, Paris Saint-Germain ma wielu dobrych graczy, nie jestem ich kluczowym celem do podpisania, wi?c je?li masz okazj? do??czy?, powa?nie to rozwa?ymy. "

January 13 Messi sta? si? pierwsz? osob? w La Liga 400 Sidst udgivet den 13-01-2019

Messi sta? si? tak?e pierwszym graczem w pi?ciu najlepszych ligach, zdobywaj?c 400 goli dla pojedynczego zespo?u. W meczu z Éibarem, Messi po raz kolejny przeszed? do historii, zosta? pierwszym graczem, który odblokowa? 400 bramek w La Liga. Wielu fanów u?ywa koszulki pi?karskie w grze. By? mo?e dla Messiego nie ma nic, co mog?oby przebi? si? przez taki rekord, poniewa? ma du?o nagra? w pi?ce no?nej.

W 53. minucie meczu Messi otrzyma? podanie od Suareza, spokojnie potrz?sn?? obron? przeciwnika, zdoby? pi?k? w najdalszym fragmencie bramki, a tak?e strzeli? gola w sumie 400 goli w La Liga. Po zdobyciu 400 bramek w lidze, Messi wyda? w sumie 435 gier, ?rednio 0,92 goli na mecz. Fani s? dumni z posiadania koszulka FC Barcelona Messi. To osi?gni?cie jest tak?e pierwsz? osob? w pi?ce no?nej.

Na li?cie strzelców La Ligi, Messi by? na pierwszym miejscu z 400 bramkami, a Messi zdoby? wi?kszy prze?om w La Liga. Tutaj b?ogos?awimy go.

January 10 Benjamin Pavard do??cza do Bayernu Monachium Sidst udgivet den 10-01-2019

Dyrektor Sportowy Bayernu Monachium og?osi? za po?rednictwem mediów, ?e francuski gracz Pavard do??czy do Bayernu Monachium 1 lipca 2019 roku, a obie strony podpisa?y pi?cioletni kontrakt. Tutaj przygotowali?my koszulki pi?karskie.

Benjamin Pavard gra? ca?kiem sprytnie i asystowa? podczas Mistrzostw ?wiata w 2018 roku w Rosji w zesz?ym roku. Gra? dla prawego obro?cy i pomaga? Francji w pokonaniu Chorwacji w finale. Najbardziej imponuj?ca by?a strzelanina w 16. meczu z Argentyn?. Kula ?wiatowej fali, niech te? kluby zwracaj? uwag? na tego m?odego gracza. Teraz Bayern Monachium wygra? go i o?ywi? i odm?odzi? ca?? lini? obrony. Fani kupi? koszulka Bayern Monachium, która go wesprze.

Trener dru?yny Bayernu Monachium, Kova?, pochwali?: "Pavard udowodni?, ?e ma bardzo mocn? pozycj? w Bundeslidze, mo?e nie tylko zagra? w ?rodkowym obro?cy, ale tak?e jako obro?ca, a tak?e pojawi? si? w ?rodkowej fazie meczu w Stuttgarcie. On jest graczem, który mo?e obs?u?y? wiele pozycji. "

January 8 Chelsea pokona?a 0: 1 Tottenham Hotspur Sidst udgivet den 08-01-2019

Pierwsza runda sezonu 2018/19 pó?fina?u Pucharu Anglii na stadionie Wembley, Chelsea dwie neutralne kolumny 0-1 go?ci Tottenham Hotspur. Chelsea w tym sezonie, Tottenham Hotspur by? niepokonany, a strata ta jest niew?tpliwie ?miertelnym ciosem dla Sarri, która d??y do poprowadzenia dru?yny. Wielu fanów ?a?uje ich, fani w koszulki pi?karskie chc? wygra?.

Tottenham Hotspur obj?? prowadzenie w 26. minucie, a Kane, który odniós? sukces na spalonym, zosta? zrzucony. Kane wzi?? kar? i odniós? sukces. Jedyny cel gry. Wraz z przegran? z Tottenhamem Hotspur doznali tak?e pierwszej pora?ki prawie pi?ciu gier w ka?dym evencie, a ich zwyci?ska seria trzech gier równie? si? sko?czy?a. Czy ta dru?yna ubrana w niebiesk? koszulka Chelsea stanie si? tytu?em mistrzostw? Ostatni stan Chelsea jest równie? bardzo gor?cy, ale utrata tej kampanii sprawi?a, ?e czuli si? jak g?owa.

Po 90 minutach zaci?tej walki pomi?dzy dwoma zespo?ami, dru?yna Pochettino ponownie roze?mia?a si? na ko?cu, a celem Kane'a zosta? Tottenham Hotspur.

January 6 De Bruyne powraca z du?? wygran? Sidst udgivet den 06-01-2019

Giganci Premier League Manchester City wygrywaj? 7: 0 z dru?yn? Rotherham United w barwach brytyjskiej korony, w porównaniu do nieoczekiwanego zwyci?stwa, jeszcze bardziej ekscytuj?cy dla fanów jest powrót pomocnika de Bruyne. W tej grze wielu fanów wiwatowa?o za koszulki pi?karskie.

De Bruyne dwa razy odpad? z gry z powodu kontuzji kolana. By? nieobecny przez dwa miesi?ce z powodu urazu wi?zad?a kolana. Po pierwszym powrocie dozna? kontuzji kolejnego kolana w Pucharze Ligi Fulham FC. Kolejne obra?enia sprawi?y, ?e de Bruyne przegapi? kilka kluczowych bitew. Do tej pory de Bruyne, który odniós? obra?enia i zosta? ranny, reprezentowa? tylko Manchester City w Premier League sze?? razy, z których tylko jeden by? pocz?tkowym sk?adem. Ta kampania przeciwko s?abszemu Rotherhamowi United, ubrana w koszulka Manchester City nr 17 Bruyne'a, dosta?a dobr? okazj? do znalezienia gry, za?o?y? tak?e opask? kapitana. A dla Manchester City zdoby? 7-0 zwyci?stwo.

De Bruyne poprowadzi? Manchester City do wielkiego zwyci?stwa, a de Bruyne og?osi? powrót króla z praktyczn? akcj?.

January 3 Messi podtrzymuje Stegena Sidst udgivet den 03-01-2019

Chocia? Puchar ?wiata trwa ju? od jakiego? czasu. Jako bramkarz Niemiec Stegen zosta? umieszczony na ?awce rezerwowych. Z tego powodu Messi nadal nie móg? zrozumie?, dlaczego Stegen zosta? umieszczony na ?awce. Wielu fanów z koszulki pi?karskie s? równie? nie do przyj?cia.

Messi powiedzia?: "Jestem zaskoczony indywidualnym poziomem, Neuer odniós? kontuzj? w Bayern Monachium przez prawie ca?y sezon, ale sta? si? on g?ówn? si?? w rosyjskich mistrzostwach ?wiata, a niemiecki g?ówny bramkarz odniós? kontuzj? przez d?ugi czas. Ledwie uczestniczy? w treningach i zawodach, ale gdy dru?yna narodowa zosta?a pocz?tkowo w sk?adzie, Stegen pomóg? dru?ynie niemieckiej wygra? Puchar Konfederacji. "Ka?dy trener organizuje rozwa?ania graczy. Jednak wielu fanów nosz?cych koszulka FC Barcelona uwa?a, ?e nie jest ?atwo zaakceptowa? niemiecki zespó?, który jest na etapie grupowym.

Messi wyrazi? tak?e swój szacunek dla decyzji Löw: "To jest sztab szkoleniowy, maj? swoje powody, nie mog? komentowa? tego na poziomie osobistym, ale jestem zaskoczony osobistym poziomem".

 

January 1 Mbappé dzieci?stwo zdj?cie Ronaldo zast?pi? si? Sidst udgivet den 01-01-2019

Mbappé ujawni? kiedy? w wywiadzie, ?e Ronaldo jest jego pi?karskim idolem, a zdj?cie jego sypialni z plakatem Ronaldo na jego ?ó?ku zosta?o wystawione na wiele mediów. Jednak w tym roku Mbappé jest najja?niejsz? gwiazd? futbolu. Jest tak?e g??boko w mi?o?ci wielu fanów z koszulki pi?karskie Mbappé.

Francuska popularna gwiazdor Mbappé ?yczy fanom szcz??liwego nowego roku na swoich portalach spo?eczno?ciowych, ale zdj?cie dzieci?stwa Po zosta?o zrobione przez niego. Plakat Ronaldo zosta? zast?piony przeze mnie. Na zdj?ciu wida? Mbappé w koszulka Paris Saint-Germain z trofeum, które Mbappé napisa?a na inskrypcji: 2018 mistrza zbiorów, 2019 ...? ? ? szcz??liwego Nowego Roku. Widz?c zachowanie Mbappé, mo?emy wyra?nie wiedzie?. Mbappé mo?e by? ju? pewny siebie w grze.

Nie wa?ne jak. Z niecierpliwo?ci? oczekujemy, ?e nowy rok Mbappé b?dzie nadal wykorzystywa? si??, by wywo?a? szok w?ród fanów na boisku.

December 27 Ronaldo odmawia dyskryminacji rasowej Sidst udgivet den 27-12-2018

W zwyci?stwie 1: 0 nad Napoli w grze domowej Interu, gra przyci?gn??a tysi?ce fanów nosz?cych koszulki pi?karskie, aby obejrze? mecz. Jednak smutna scena pojawi?a si? ponownie. W tej grze Coulibaly dozna? ostrej dyskryminacji rasowej, a Coulibaly zawsze nazywa? swoj? ma?p? na widowni.

Przez pewien czas impreza Coulibaly sta?a si? w centrum zainteresowania Apeninów, a nawet superstar Juventusu Ronaldo równie? zrobi? pierwszy wysi?ek dla Coulibaly. Ronaldo napisa? na swoim Instagramie: "Zawsze mam nadziej?, ?e zarówno w ?yciu, jak iw pi?ce no?nej jest pe?na wychowania i szacunku, odrzucam dyskryminacj? rasow? i odmawiam obra?liwych i dyskryminuj?cych w jakiejkolwiek formie!" Wszyscy fani nosz?cy koszulka Juventus odmówi? tego aktu dyskryminacji rasowej.

Dyskryminacja Coulibaly zwróci?a równie? uwag? W?oskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej, a nawet rozwa?a zawieszenie Serii A. Dlatego, jako prawdziwy fan, powinno by? cywilizowane zachowanie. Aby zobaczy? wi?cej ekscytuj?cych wydarze?.

December 25 Neymar chce wróci? do Barcelony Sidst udgivet den 25-12-2018

Po odej?ciu Neymara z Pary?a, by do??czy? do Paris Saint-Germain, wyst?p Neymara w paryskim Saint-Germain by? kontrowersyjny. Wyst?p Neymara na boisku podczas do??czenia do Paris Saint-Germain nie by? tak dobry jak wyst?p Barcelony. Tak wi?c przysz?o?? Neymar b?dzie tajemnic?, nie do ko?ca pewn? koszulki pi?karskie klubow?, któr? b?dzie nosi?.

Plotki o mo?liwym powrocie Neymara do Barcelony nie zosta?y przerwane. Wed?ug najnowszych doniesie? hiszpa?skich mediów, Neymar mo?e opu?ci? Paris Saint-Germain w 2020 roku z op?at? za transfer w wysoko?ci 160 milionów euro. Barcelona Je?li interesuje si? pytaniem Paris Saint-Germain, Neymar z koszulka Paris Saint-Germain nr 10 nie ma ?adnych zniszcze? w przysz?ym roku, ale cena w 2020 roku to 160 milionów euro. Neymar cz?sto przyje?d?a do Barcelony i odwiedza szatni?. Jest to bardzo godne ubolewania, mia? kiedy? wszystko tutaj, ale w ko?cu musia? odej??. Spójrz na to, co my?l? inni, a zako?czenie nie zawsze satysfakcjonuje wszystkich. "

Jakie? my?li o Neymarze, który chce wróci? do Barcelony? Witamy w dyskusji.

December 23 Czy Chelsea mo?e wróci?? Sidst udgivet den 23-12-2018

Bez pora?ki Chelsea w pierwszych 12 rundach Premier League jest porównywalna z Manchesterem City i Liverpoolem. Te trzy silne zespo?y zosta?y omówione przez wszystkie dziedziny ?ycia mistrzów Premier League. Jednak ostatnie rundy Chelsea mo?na nazwa? odrobin? downswingu Chelsea, 12 rund niepokonanych, 6 rund i 3 strat. Ju? w pierwszej czwórce Premier League. Gracze Chelsea potrzebuj? fanów, aby dodali im wi?cej zach?t, kupuj koszulki pi?karskie, aby pokaza? im swoje wsparcie.

Sarri trenowa? pierwsze 12 meczów Chelsea, Chelsea utrzymywa? niepokonany rekord, ale w ostatnich sze?ciu ligach, Chelsea wygra?a tylko 3 zwyci?stwa, a po trzech pora?kach, zanim by?a w stanie rywalizowa? w grupie mistrzowskiej. Musz? si? martwi? o czwórk?, i Arsenal spad? pod Chelsea z powodu tej samej ró?nicy bramek. Wszyscy fani nosz?cy koszulka Chelsea maj? dla nich wielkie nadzieje.

Sarri, która nigdy nie do?wiadczy?a ?wi?tecznego harmonogramu, wita swój pierwszy test po trenowaniu Premier League. Czy mo?e sprowokowa? ci??kie brzemi? i doprowadzi? Chelsea na szczyt?

December 20 Robben wkrótce opu?ci Bayern Monachium Sidst udgivet den 20-12-2018

34-letni Robben osobi?cie potwierdzi?, ?e po?egna si? z Bayernem Monachium po zako?czeniu sezonu. Odej?cie g?ównej postaci Bayernu Monachium z pewno?ci? zaszkodzi sercom fanów. Ze wzgl?du na wygrywaj?cy gol w finale Ligi Mistrzów w Wembley 2013, Robben w koszulki pi?karskie sta? si? "Panem Wembley" fanów FC Bayern Monachium.

FC Bayern München10 ma na sobie koszulka Bayern Monachium numer 10, o ile Robben powiedzia?: "10 lat to d?ugo i cudownie lato b?d? mia? 35 lat, my?l?, ?e to jest dla mnie i dla zespo?u jest poprawne. bardzo szcz??liwy w klubie, ale czas, ?eby? sko?czy?. " Gdzie pójdzie Robben? Spadaj?ce li?cie s? najbardziej prawdopodobnym wyborem. Na stadionie Philipsa jest wielu fanów, którzy wyci?gaj? baner, który wita Robbena w domu, a tak?e Robben.

Odej?cie Robbena z Bayernu Monachium sta?o si? ustalonym faktem, do którego fanów chce do??czy?? Witamy w dyskusji.

December 18 Messi prezentuje 30 sztuk koszul Sidst udgivet den 18-12-2018

Jako czarny ko? Mistrzostw ?wiata, Chorwacja przesz?a a? do fina?u Pucharu ?wiata. Ostatecznie dru?yna francuska, która przegra?a z wrogiem, zaj??a drugie miejsce. Chorwacka gwiazda Vida powiedzia?a, ?e po przegraniu Pucharu ?wiata Messi przys?a? nam 30 koszulki pi?karskie z sygnaturami. Wiele osób jest bardzo podekscytowanych.

W Pucharze ?wiata w Rosji Chorwacja przegra?a fina?. Jednak wspania?a wydajno?? Chorwacji jest nadal bardzo popularna. Nast?pnie, zgodnie z Zhongwei Vida, Messi wys?a? 30 sygnaturowych koszul do Armii Plaid. Vader powiedzia?: "Messi wys?a? nam 30 koszulka FC Barcelona z sygnaturami przez Rakiti?, który wie, jak bardzo jeste?my roztrz?sieni, Messi uwa?a, ?e grali?my najlepsz? pi?k? w Pucharze ?wiata, teraz mam koszulk?".

Messi jest znan? gwiazd? futbolu. Jego koszulka to albo fan lub inny personel klubu. S? dumni z posiadania koszulki Messi.

December 17 Messi po raz kolejny chwalebna historia Sidst udgivet den 17-12-2018

W 16 rundzie meczu La Ligi z Barcelon? przeciwko Levante, Messi, który jest g?ówn? postaci?, przyniós? wspania?? imprez? dla fanów w tej grze. Messi3 strzeli? 2 podanie, tworz?c 5 bramek, aby pomóc dru?ynie wygra? 5: 0. Rzeczywi?cie, wielu fanów nosi koszulki pi?karskie z okazji zwyci?stwa.

Poniewa? by? zwi?zany przez dwa pozosta?e kluby w punktach, mówi si?, ?e ta gra jest kluczow? bitw? dla Barcelony. Musz? wykorzysta? zwyci?stwo, aby utrzyma? swoj? pozycj? lidera ligi. Gdy pierwsza po?owa dobieg?a ko?ca, Barcelona po raz pierwszy z?ama?a impas dzi?ki asystentom Messiego Suárezowi, a Messi rozpocz?? osobisty wyst?p. W ci?gu nast?pnych dziesi?ciu minut, maj?c na sobie koszulka FC Barcelona nr 10 Messiego, trzy bramki, by zwi?kszy? przewag?. W ko?cu Messi pomóg? Piqué, aby prze?ama? drzwi! W ko?cu Levante 0-5 Barcelona.

Messi strzeli? 14 bramek w tym sezonie i wys?a? 10 asysty, staj?c si? pierwszym graczem w pi?ciu najlepszych ligach, aby zdoby? bezpo?rednio wi?cej ni? 20. Messi wykona? hat-tricka w jednej grze, Messi naprawd? poszed? w niebo!

December 13 Faza grupowa AC Milan Champions League zosta?a wyeliminowana Sidst udgivet den 13-12-2018

Grupa F z Ligi Europy rozpocz??a ostatni? rund? rywalizacji. AC Milan przegra? 1: 3 z Olympiakos CFP. W tej samej sytuacji ró?nica bramkowa nie zosta?a wyeliminowana. Fani AC Milan z koszulki pi?karskie s? tym sfrustrowani.

Otwarcie rundy by?o zaledwie 9 sekund, AC Milan prawie nie trafi? w pi?k?, prawdopodobnie AC Milan w ataku otwieraj?cym jest stosunkowo s?aba. Jednak Olympiakos CFP wci?? ?amie obron? Milanu. Pierwsza po?owa pierwszej po?owy 1-0. W drugiej po?owie AC Milan pierwszy przegra? pi?k? w 60 minucie. Olympiakos CFP 1 prowadzi 0. Po 9 minutach, AC Milan straci? kolejn? bramk? w 69 minucie. Olympiakos CFP 2 ma przewag? powy?ej 0. W ci?gu zaledwie 2 minut, Zapata ubrana w koszulka AC Milan odzyska?a mecz dla . 1 do 2. Olympiakos CFP zwi?kszy? swoj? przewag? w 81. minucie, Olympiakos CFP 3 do 1. AC Milan nie mo?e wreszcie wróci? do nieba. 1-3 przegra? z Olympiakos CFP.

Ostatecznie AC Milan 1-3 przegra? z greck? dru?yn? Olympiakos CFP, eliminacja fazy grupowej Ligi Mistrzów.

December 11 Druga nagroda Pulisica za nagrod? Kop Sidst udgivet den 11-12-2018

Modri? zdoby? nagrod? Golden Globe i z?ama? 10-letni monopol Messi Ronaldo. Zosta? gor?cym punktem tego roku. Wr?cz przeciwnie, po raz pierwszy przyzna?a nagrod? "Kopa". Jako utalentowana gwiazda tego roku, Mbappé zosta? zas?u?enie wybrany, skrzyd?owy Borussii Dortmund Pulisic zaj?? drugie miejsce. Wielu fanów jest dumnych z posiadania koszulki pi?karskie Pulisic.

20-letni Pulisic gra? ponad 100 razy w imieniu Borussii Dortmund. Pulisic powiedzia? na Twitterze: "Zdobywca drugiego miejsca w konkursie Copa Award to wielki zaszczyt, chc? podzi?kowa? moim kolegom z dru?yny i wszystkim fanom, bez was nie mo?na si? obej??". Nietrudno zauwa?y?, ?e jego awatarem Pulisic jest go. W koszulce z numerem 10 w koszulka Borussia Dortmund reprezentacji USA, a tweet z Copa Award to zdj?cie przedstawiaj?ce jego koszulk? ubran? w Borussi? Dortmund.

Osi?gni?cia Pulisica s? oczywiste dla fanów, a on jest drugim miejscem w kategorii "Nagroda Kopa". Jest równie? rozpoznawany przez ludzi z ró?nych ?rodowisk.

December 9 Paris Saint-Germain patrzy na Hazarda Sidst udgivet den 09-12-2018

Odej?cie Hazarda z zespo?u zawsze by?o przedmiotem zainteresowania klubów, a Real Madryt jest równie? bardzo ch?tny do podpisania Hazarda, a osobisto?? Hazarda jest równie? bardzo popularna w Realu Madryt. Najnowsze wiadomo?ci s? takie, ?e Paris Saint-Germain przygotowuje si? równie? do do??czenia do napastnika Chelsea Hazarda. Wielu rodziców lubi teraz dzieci, aby do??czy? do tego sportu. Wszyscy przygotowali koszulki pi?karskie dla swoich dzieci w okresie ?wi?tecznym jako prezent ?wi?teczny.

Obecnie umowa Hazard z Chelsea ma tylko 18 miesi?cy. Jednak spekulacje na temat jego przysz?o?ci wci?? s? niesko?czone, a jego agent by? w kontakcie z innymi klubami. Chelsea ma nadziej? na odnowienie umowy z Hazardem i zaoferowanie mu kontraktu z cotygodniow? wyp?at? w wysoko?ci 300 000 £. Jednak doniesiono, ?e Paris Saint-Germain docenia belgijsk? mi?dzynarodówk? i uwa?a go za g?ówny cel podpisania okna letniego. Mo?esz pozwoli? swojemu dziecku nosi? koszulka Paris Saint-Germain, aby obejrze? wi?cej swoich gier.

To, do którego klubu Hazard do??cza, jest tak?e ciekawostk? dla wielu fanów. My?l?, ?e to tak?e wa?na wiadomo?? w pi?ce no?nej.

December 6 Liverpool 3-1 odwraca Burnley FC Sidst udgivet den 06-12-2018

W 15. rundzie 2018-2019 Premier League rywalizowali na stadionie Tefmore. Zostali niepokonani w 14 rundach i zaj?li drugie miejsce w klasyfikacji. W tym czasie Firmino strzeli? asysty Salah, Liverpool 3-1 odwróci? Burnley FC. Fani, którzy byli na scenie w czerwonych koszulki pi?karskie, wiwatowali.

Na pocz?tku gry obie strony nie dokona?y prze?omu w pierwszej po?owie. Pod koniec pierwszej po?owy Liverpool i Burnley utrzymali wynik 0-0, aby wej?? do przerwy. Druga po?owa jest ?atwa do pokonania. W 54. minucie Burnley FC obj?? prowadzenie, Barnes nie strzeli?, a Cork kolejny strza?, 1-0! W 62. minucie Liverpool wyrówna? wynik, Milner z?ama? pole karne, 1-1! W 69. minucie Liverpool przegrywa, a Firmino trafia w ?rodek bramki, 2-1! Obie strony wesz?y w faz? zatrzymania. W pierwszej minucie czasu postoju Liverpool przypiecz?towa? zwyci?stwo, a Salah asystowa? Shaqiri w koszulka Liverpool nr 11, aby strzela? z powodzeniem. 3-1!

Ostatecznie Liverpool 3-1 odwróci? Burnley FC. Liverpool utrzyma? 15 niepokonanych rekordów w Premier League.

December 4 Ronaldo professional 400 digital koszulk? Sidst udgivet den 04-12-2018

W 11. rundzie w?oskiej ligi pi?karskiej w sezonie 2018-2019 Juventus pokona? Cagliari 3-1 u siebie. Z okazji ?wi?t wiele dzieci chce otrzyma? koszulki pi?karskie pi?karsk?, co jest bardzo szcz??liwe.

Zawodnik Juventusu Ronaldo pokaza? koszulk? z numerem 400 przed meczem, aby upami?tni? swoje cele zawodowe do 400. Wielu fanów zdecydowanie nie mo?e si? doczeka?, by mie? koszulk? futbolow?. Mamy koszulka Juventus pi?karskie, które dzieci uwielbiaj?. Je?li s? rodzice, którzy chc?, aby ich dzieci dosta?y taki ?wi?teczny prezent, mamy tutaj swoje ulubione koszulki pi?karskie.

Dla rodziców, którzy lubi? ten sport, dzieci takie jak Ronaldo mog? dawa? przyk?ad swoim dzieciom. Poniewa? mamy nadziej?, ?e w przysz?o?ci b?d? mogli stan?? w najwy?szym punkcie pi?ki no?nej.

December 2 Chelsea pokona?a Fulham 2: 0 u siebie Sidst udgivet den 02-12-2018

W sezonie 2018-19 angielska Premier League rozegra?a 14. rund?. Chelsea gra?a z Fulhamem fc na Stamford Bridge. Pedro obj?? prowadzenie, a Hazard pomóg? Chikowi zdoby? gola. Chelsea 2: 0 wygra?a pierwsze trzy rundy, a Tottenham Hotspur przewy?szy? trzeci?. Wi?cej rodziców pozwala swoim dzieciom nawi?za? kontakt z pi?k? no?n?, a oni przygotuj? dla nich w?asne koszulki pi?karskie.

W pierwszej minucie meczu Chelsea przej??a prowadzenie w 4. minucie, a Pedro strzeli? w lewym dolnym rogu przed ma?ym obszarem karnym. Chelsea prowadzi?a 1: 0. To jest 1000 bramka w Chelsea Premier League. Po obu stronach nie dokona? prze?omu, Chelsea prowadzi? 1-0 pod koniec pierwszej po?owy. Na pocz?tku drugiej po?owy Chelsea zwi?kszy?a wynik w 82. minucie. Hazard w koszulka Chelsea nr 10 prze?ama? poprzeczk?, asystuj?c Jantschke 12 jardów, a prawa stopa trafi?a w prawy dolny róg, Chelsea 2-0. W ci?gu ostatnich kilku minut obie strony nie podj??y decyzji, a wynik zosta? zablokowany na 2-0.

Pedro i Jantschke strzelili po jednym golu w drugiej po?owie. Pod koniec gry Chelsea wygrywa 9 razy, 4 remisy, 1 strata i 31 punktów. Premier League zajmuje trzecie miejsce.

November 29 Zespó? Liverpool Champions League ?pieszy si? Sidst udgivet den 29-11-2018

W Prince Park Liverpool nie mia? "wypadku", kontynuuj?c z?? pass? w Lidze Mistrzów, 1-2 przegra? z Paris Saint-Germain, wygrywaj?c 3 straty i 6 punktów, spad? na trzecie miejsce w grupie, sytuacja kwalifikacyjna by?a zagro?ona. Tysi?ce fanów nosi teraz koszulki pi?karskie, które go wspieraj?.

W Lidze Mistrzów Grupa C Liverpool, czwarta runda najsilniejszego przeciwnika grupy go?ci Crvena zvezda, obecnie go?cinna Paris Saint-Germain, Liverpool ponownie z wynikiem 1-2, ostatnia runda Liverpoolu, zmierzy si? z Napoli na Anfield Stadium, 0-1 pora?ka w pierwszym meczu i 3 punkt w tyle, Liverpool chcia? si? zakwalifikowa? i musi wygra?. To jest ostatnia runda fazy grupowej. Napoli musi zosta? pokonany na Anfield i s? warunki do wygrania. Ma?a wygrana musi by? utrzymana zero lub dwa gole w domowej grze Serie A. Fani b?d? gotowi obejrze? koszulka Liverpool.

?adna dru?yna w Lidze Mistrzów C nie awansowa?a z wyprzedzeniem, Napoli, Pary? Saint-Germain i Liverpool maj? nadziej? na awans. Ten mecz grupowy w Lidze Mistrzów na pewno przyci?gnie wielu fanów do obejrzenia.

November 27 AC Milan Guild Wars 1-1 S.S. Lazio Sidst udgivet den 27-11-2018

W 13. rundzie Serie A S.S. Lazio wyst?pi? przeciwko AC Milanowi. S.S. Lazio w domu 1: 1 absolutny AC Milan, Kessié zepsu? si?, Correa z?ama? drzwi dla zespo?u. Wielu fanów nosi koszulki pi?karskie, aby obejrze? t? gr?.

W historii Serie A obie dru?yny rozegra?y w sumie 150 razy, ale AC Milan ma przewag? nad rywalami. Jednak ta gra nie zagra?a ponownie. Obie strony nie zdoby?y trudnego wyniku. Obie dru?yny zdoby?y 0: 0 w pierwszej po?owie. Rozpocz??a si? druga po?owa, a obie strony by?y ?atwe do walki. Gra trwa?a 77 minut. AC Milan wystartowa? w kontrataku, ubrany w koszulka AC Milan z rzutu z dystansu, Kessié, i za?ama? si? do siatki na Lee Wallace. AC Milan 1: 0 prowadzi S.S. Lazio. Druga po?owa zdoby?a 1-0. Nast?pnie wszed? w faz? zatrzymania. Gra trwa?a 4 minuty. Correa z?ama? pi?k? w pobli?u linii karnej i wykona? niski strza?. S.S. Lazio 1-1 buzzer zwi?zany AC Milan. Wynik ko?cowy jest zablokowany 1-1.

Lazio VS AC Milan ostateczna bitwa 1-1. Kessié z?ama?a drzwi, a Correa z?ama? drzwi, by wesprze? zespó?.

November 22 By?a gwiazda Chelsea, Drogba, og?osi?a emerytur? Sidst udgivet den 22-11-2018

Didier Drogba, 40, gra? w Chelsea, a Drogba oficjalnie og?osi? swoj? emerytur?. Oficjalnie po?egna? si? z jego pi?karsk? karier?. W finale FA Cup w maju 2007 r. Wybrano gola Manchester United, Drogba wybra?a najlepszy gol w okresie Chelsea. Nadal jest w stanie zaszokowa? fanów, którzy mieli kiedy? koszulki pi?karskie, aby go ?ledzi?.

Drogba wygra? Lig? Mistrzów podczas gry Chelsea, aw fina?owym sezonie mistrzostw w lidze, Drogba uzyska? wyrównanie w 88. minucie, wi?c Chelsea ostatecznie pokona?a Bayern München rzutami karnymi. Cele i chwile Drogby sprawi?y, ?e by? niezapomniany. Jest równie? bardzo niezapomniany. Drogba ubrany w koszulka Chelsea mówi? o swojej emeryturze: "Ka?dy mi wierzy, ?e je?li rzeczy b?d? si? rozwija? tylko zale?? od moich w?asnych pomys?ów, nadal b?d? gra?, poniewa? nadal mam t? pasj?, gdy mam 80 lat. Kiedy zobaczy?em, ?e pi?ka toczy si? po ziemi, wci?? bym j? ?ciga?, bo pi?ka no?na to moja pasja, nie jestem zm?czona, ale czuj?, ?e trzeba zacz?? robi? co? innego. "

November 20 Solari wygrywa po obj?ciu urz?du Sidst udgivet den 20-11-2018

Poniewa? Lopetegui zosta? odwo?any przez Real Madryt, Solari wyró?nia? si? w?ród wielu plotek i zosta? nowym trenerem Realu Madryt. Odk?d Solari obj?? urz?d, poprowadzi? zespó? do zwyci?skiej serii czterech gier. Oczywi?cie, tysi?ce fanów w koszulki pi?karskie jest bardzo podekscytowanych.

Real Madryt Solari ma du?o mniejsz? liczb? punktów, ni? era Lopetegui, ale ju? osi?gn??a zwyci?sk? pass?. W przypadku Realu Madryt pi?ka z pi?k? i bez pi?ki nie jest odpowiednia. Szybki i prosty atak to droga do zwyci?stwa Realu Madryt. Po obj?ciu stanowiska przez Solari, Real Madryt rozegra? dwa mecze w La Liga, zdoby? 6 bramek i ?rednio 3 gole na mecz. Ta liczba punktów znacznie przewy?sza wynik 1,4 gola na mecz w erze Lopetegui. Wielu fanów b?dzie nadal kupowa?o koszulka Real Madryt, aby za nim pod??a?. Jednak?e, oprócz ró?nej punktacji w dwóch etapach, istniej? równie? dane warte szczególnego punktu, to znaczy, ?e w ostatnich dwóch ligowych meczach liczba rzutów zespo?u znacznie spad?a, co dowodzi, ?e Solari i Pi?ka no?na Lopetegui Ró?nica w filozofii.

November 18 Atlético Madryt jest zainteresowany podpisaniem Cavani Sidst udgivet den 18-11-2018

Dla wielu gwiazd, Puchar ?wiata si? sko?czy?, klub zwróci? tak?e uwag? na gwiazdy, które dobrze wypad?y w tym sezonie, a p?aski wyst?p Cavani w tym sezonie zosta? opuszczony przez Paris Saint-Germain, wielu fanów z koszulki pi?karskie, które czuj? bardzo smutny.

Nawet wyst?p Cavani w Paris Saint-Germain nie jest doskona?y. Jednak jego historyczne osi?gni?cia s? równie? bardzo dobre. Je?li ma pog?oski, ?e zosta? rzucony przez klub. Wci?? jest wielu ch?tnych do zaakceptowania klubu. Wed?ug hiszpa?skich doniesie? medialnych, Atlético Madryt obserwuje strajkuj?cych na rynku transferowym, przygl?daj? si? paryskiemu napastnikowi Cavani z Paris Saint-Germain. Nasz sklep internetowy sprzedaje koszulka Atlético Madryt. Cavani ma 31 lat, a jego kontrakt z Paris Saint-Germain wygasa w 2020 roku. Atlético Madryt nie jest zadowolony z wyst?pów Costy i Kalinicia, chc? podpisa? Cavani.

Czy w ko?cu Cavani zostanie podpisany przez Atlético Madryt? Fani tak?e bardzo si? na to nie spodziewali.

November 15 Marotta interesuje si? Inter Inter Sidst udgivet den 15-11-2018

Ostatnio Marotta opu?ci? Juventus, który pracuje od o?miu lat. Media poda?y, ?e do??cza do Interu jako dyrektor sportowy dru?yny i odpowiada za poziom sportowy. Dobry cz?onek zespo?u jest równie? kochany przez wielu fanów. Tutaj przygotowali?my koszulki pi?karskie.

Marotta przyznaje, ?e nie wyjecha?a za granic? do pracy. Powiedzia?: "Nie pojad? za granic?, W?ochy maj? najlepsz? lig? sportow?, chc? tu zosta?, mam tendencj? do kontynuowania pracy dla w?oskiego zespo?u, zapytano mnie, co s?dz? o Interu." Marotta powiedzia?a wtedy: " Ich si?a i struktura organizacyjna nie maj? konkurentów we W?oszech. I Inter CEO równie? powita? Marotta, powiedzia?: "Marotta do Interu" Jak ju? powiedzieli?my wcze?niej, naszym celem jest dalszy rozwój, Niech koszulka Inter Mediolan nadal b?dzie witana przez wi?cej fanów Ka?dy, kto mo?e nam pomóc w osi?gni?ciu naszych celów, Inter b?dzie Marotta jest ?wietnym re?yserem, ale w tej chwili mo?emy tylko czeka?, jak wszystkie bran?e, przed podpisaniem nie mo?emy powiedzie? zbyt wiele. "

November 13 Welbeck sta? si? fanem powrotu Sidst udgivet den 13-11-2018

W remisie 0: 0 z portugalskimi sportami w meczu domowym Arsenalu w czwartek, Welbeck zosta? ranny na noszach w 30 minucie. Angielskie media ujawni?y, ?e mi?dzynarodowy reprezentant Anglii przeszed? operacj?, poniewa? obawia? si?, ?e kontuzja go nie opu?ci. Reszta sezonu. Wielu fanów w koszulki pi?karskie modli si?, aby Welbeck wkrótce doszed? do siebie.

Po potwierdzeniu, ?e Welbeck przeszed? operacj?, Emery przyzna?: "Jego z?amanie kostki zosta?o z?amane, a my stracimy go przez d?ugi czas". Uraz Welbecka jest niew?tpliwie ci??kim ciosem dla Arsenalu w operacjach multi-line, Welbeck Od ostatniego sezonu zdoby? 5 goli w Pucharze UEFA. Jest to strzelanka Europa w dru?ynie Kanonierów w tym okresie. Ta kontuzja, to niew?tpliwie wielki cios dla Welbeck, umowa Welbeck w koszulka Arsenal wygasa w czerwcu przysz?ego roku, zespó? nie odnowi? jeszcze swojej umowy, je?li darmowy transfer, to ta powa?na kontuzja stanie si? przeszkod? dla jego negocjacje z innymi zespo?ami.

November 11 Manchester City 6-0 Lectra Szachtar Donieck Sidst udgivet den 11-11-2018

W sezonie 2018/19 Liga Mistrzów UEFA Grupa F rozpocz??a czwart? rund? zawodów. Premier League Manchester City siedzia? na stadionie Etihad przeciwko Szachtarowi Donieck. Pod koniec meczu Manchester City pokona? w meczu z Szachtarem Donieck 6: 0. Wielu rodziców kupuje w?asne koszulki pi?karskie dla swoich dzieci.

W pierwszej po?owie meczu, w 13. minucie, Silva strzeli? przed bramk?, prowadzenie Manchester City, 1-0! W 24. minucie Manchester City zdoby? rzut karny, a pierwsza po?owa zako?czy?a si?. Manchester City 2-0 tymczasowo prowadzi? Szachtar Donieck. W drugiej po?owie obie strony b?d? walczy? ponownie. Sterling strzeli? daleko i Manchester City jeszcze bardziej powi?kszy? wynik, 3-0! W 67. minucie s?dzia zdecydowa? o rzucie karnym, a Jezus wykona? rzut karny. Manchester City poszed? do nast?pnego miasta, 4-0! Wielu fanów nosz?cych koszulka Manchester City jest bardzo podekscytowanych na scenie. W 76. minucie Mahrez wskoczy? do siatki, Manchester City przypiecz?towa? zwyci?stwo, 5-0!

Pod koniec czasu kontuzji, Jesus wzi?? podanie Mahrez i strzeli? gola, aby zako?czy? hat trick. Manchester City strzeli? ponownie, 6-0! Pod koniec meczu Manchester City pokona? Szachtar Donieck 6: 0.

November 9 Higuaín jest kontuzjowany, a on gra w starym klubie. Sidst udgivet den 09-11-2018

W 11. rundzie Serie A, AC Milan pokona? Udinese Calcio S.p. A 1-0, aby wygra?. Jednak napastnik AC Milan Higuaín zosta? ranny w pierwszej po?owie walki, a kontuzja Higuaína spowodowa?a, ?e fani nosz?cy koszulki pi?karskie Milan byli bardzo przygn?bieni.

W pierwszych 11 rundach Serie A, Higuaín wykona? swoje pierwsze dziewi?? startów, zdoby? 5 bramek i wniós? asyst?. By? tak?e strzelcem ligi w AC Milan. Bardziej optymistyczne wiadomo?ci wskazywa?y, ?e obra?enia Higuaíina nie maj? znaczenia, wi?c w meczu pomi?dzy Sevill? a Realem Betis Balompié Higuaín nie powinien gra?, co ma równie? spowodowa?, ?e jego kontuzja nie pogorszy si?. W tym samym czasie wielu fanów b?dzie nosi? koszulka AC Milan w grze, aby dopingowa? dla Higuaín. Ale w meczu pomi?dzy AC Milan i Juventusem w ten weekend Higuaín b?dzie mia? szans? zagra?.

Argenty?ska gwiazda Higuaín mo?e zosta? kontuzjowana i nalega? na gr? przeciwko staremu klubowi Juventusowi. My?l?, ?e wyst?p Higuaína w tej grze b?dzie najja?niejsz? gwiazd? nocy.

November 8 Atlético Madryt 2-0 nad Borussi? Dortmund Sidst udgivet den 08-11-2018

W czwartej rundzie meczu w Lidze Mistrzów, Atlético Madryt vs. Borussia Dortmund, Atlético Madryt pokona? Borussi? Dortmund 2-0 u siebie, a dzi?ki bramkom Saúla i Griezmanna uda?o si? zmy? wstyd pora?ki. Fani w koszulki pi?karskie kibicowali im.

W grze wyst?p Borussii Dortmund by? p?aski. Atlético Madrid skorzysta? z tej szansy. Rozpocz??a si? pierwsza po?owa gry, a obie strony nie dokona?y prze?omu. Atlético Madryt prze?ama? impas w 33 minucie, Filipe wprowadzi? pi?k? do strefy zamkni?tej, ?rodkowa droga Saúl po strzale zerwania impasu, Atlético Madryt wyszed? na prowadzenie przerywaj?c 1: 0. Atletico Madryt 80 minut, aby powi?kszy? wynik, Griezmann strza? z pojedynczego uderzenia mocny niski strza? w prawym dolnym rogu Dost?p do sieci, 2-0. Wielu fanów nosz?cych koszulka Atlético Madryt bardzo docenia Griezmanna. Po pora?eniu dwóch stron bramki Atlético Madrid2-0Borussia Dortmund zesz?y z boiska.

W ko?cu Atlético Madryt pokona? Borussi? Dortmund 2: 0 u siebie. W klasyfikacji grupowej Atlético Madryt i Borussia Dortmund zdoby?y 9 punktów. Atlético Madryt zaj?? drugie miejsce w grupie ze wzgl?du na ró?nic? bramek.

November 6 Manchester City powraca na szczyt Premier League Sidst udgivet den 06-11-2018

W 11. rundzie Premier League, konkurs trwa? nadal, a Manchester City siedzia? na stadionie Etihad przeciwko Southampton. Manchester City pokona? Southampton 6: 1 na stadionie Etihad, aby odzyska? czo?owe miejsce. Fani Manchesteru z koszulki pi?karskie nie mog? doczeka? si? wyst?pu. Chelsea przewy?szy?a Liverpool, zajmuj?c drugie miejsce z ró?nic? bramek.

W tym sezonie Manchester City wygra? wszystkie mecze w Premier League, strzelaj?c tylko 18 bramek i trac?c tylko 2 bramki. W ostatnich o?miu meczach przeciwko domowej grze Premier League w Southampton, Manchester City wygra? siedem z nich, ?rednio cztery gole na mecz! Je?li fani Manchesteru City chc? zobaczy?, w któr? gr? chc? gra? w domu, musi to by? Manchester Derby, a kolejna runda Manchester City b?dzie na stadionie Etihad przeciwko Manchesterowi United. Wielu fanów b?dzie nosi? koszulka Manchester City do ogl?dania tej gry.

Po jedenastu rundach Manchester City, Chelsea i Liverpool pozosta?y niepokonane. Manchester City zdoby? 29 punktów, Chelsea i Liverpool, który prowadzi? poprzedniego dnia z 27 punktami, Chelsea awansowa?a do drugiej z trzema ró?nicami bramek.

November 4 Ronaldo lobbowa? Marcelo, aby do??czy? do Juventusu Sidst udgivet den 04-11-2018

Tego lata, Juventus i Marcelo zosta?y pog??bione. Teraz Ronaldo do??czy? do Juventusu. Jako partner Ronaldo, Marcelo straci? swojego dobrego przyjaciela na lewym ramieniu. Marcelo do??czy do Juventusu po Ronaldo. Tutaj przygotowali?my koszulki pi?karskie.

"Turynskie wiadomo?ci sportowe" maj? nowe przys?owie. Wed?ug gazety, Ronaldo zadzwoni? do Marcelo i namówi? Marcelo, by pod??y? za nim, by do??czy? do Juventusu. Oba maj? podobny charakter, a ich ojczystym j?zykiem jest j?zyk portugalski. Zawsze utrzymywali bardzo dobre relacje osobiste. Niedawno Marcelo powiedzia?, ?e "nikt nie mo?e kocha? Realu Madryt bardziej ni? ja". Aby przekona? Marcelo do przeniesienia, Ronaldo, który jest w?a?cicielem koszulka Juventus, nazwa? go teraz osobi?cie. Je?li Marcelo wreszcie przytakuje, Juventus ma nadziej? zako?czy? wymian? Marcelo i Sandro w zimie. Negocjacje w sprawie odnowienia Sandro nie przebiega?y pomy?lnie, a Juventus nie chcia? spe?ni? swojego rocznego wymogu wynagrodzenia w wysoko?ci 5 milionów euro.

Je?li Ronaldo naprawd? mo?e przekona? Marcelo do do??czenia do Juventusu, to Juventus jest niew?tpliwie plusem.

November 2 Manchester United dostaje imprez? ?wi?teczn? Sidst udgivet den 02-11-2018

Mimo ?e wszed? w listopadzie, Manchester United nie ma nikogo, kto zacznie planowa? przyj?cie bo?onarodzeniowe w przysz?ym miesi?cu. Z powodu s?abego startu Manchester United w tym sezonie, zajmuje obecnie tylko 8 miejsce w Premier League, 9 punktów za Manchester City. Tysi?ce fanów ma teraz na sobie koszulki pi?karskie, ?eby je rozweseli?. Manchester United zwykle spotyka si? w centrum miasta, aby ?wi?towa? okres ?wi?teczny. Tegoroczna ?wi?teczna wyprawa do Manchesteru United mo?e zosta? odwo?ana przez Mourinho.

Zgodnie z konwencj?, po przyj?ciu wigilijnym, Carrington b?dzie równie? organizowa? lunch, a m?odzi gracze zespo?owi b?d? wykonywa? mime, a gracze dru?ynowi i ca?y personel b?d? wspólnie jedli kolacj?. Oprócz wyników w Premier League nie s? idealne, w Lidze Mistrzów tylko 4 punkty w 3 rundach. Przy tak niezadowalaj?cych wynikach, Mourinho staje przed mo?liwo?ci? zwolnienia przez Manchester United. Je?li klub jest na du?ym przyj?ciu bo?onarodzeniowym, b?dzie obrzydza? i krytykowa? fanów nosz?cych koszulka Manchester United. Dlatego wydaje si?, ?e tegoroczne przyj?cie bo?onarodzeniowe zostanie odwo?ane. Poczekajmy i zobaczmy.

November 1 Fani Manchesteru City ?piewaj? piosenki Liverpoolu Sidst udgivet den 01-11-2018

W meczu Manchesteru City z Tottenhamem Hotspur fani Manchesteru City nosz?cy koszulki pi?karskie zacz?li ?piewa? Liverpool i satyrycznie ?piewa? Liverpool. Ale fani Liverpoolu uwa?aj? to za komplement dla nich. W tym celu fani Liverpoolu bardzo si? z tego ciesz?.

Fani Manchesteru City ?piewali "Allez, allez allez", która by?a piosenk? Liverpoolu w Lidze Mistrzów w zesz?ym sezonie, ale fani Manchesteru City zmienili tekst. Z sarkazmem s?owa brzmi?: "Id?c a? do Kijowa, ale ostatecznie Nieudane, p?aka?y na trybunach i by?y rozbijane na ulicy." Ramos rani? Salaha, oni byli ofiarami, Sterling dosta? podwójn? koron?, a Liverpool ludzie wygrywali wszystko. "

Jednak fani Liverpoolu nie s? ?li, ale uwa?aj?, ?e fani nosz?cy koszulka Manchester City wychwalaj? ich. Niektórzy fani powiedzieli: "fani Manchesteru City ?piewali" Allez, Allez Allez "na pocz?tku gry, co pokazuje, ?e spowodowali?my ich panik?." S? te? fani Liverpoolu, którzy mówi?, ?e fani Manchesteru City maj? bzika na punkcie Liverpoolu, a nawet ?piewaj Wszyscy s? z nami spokrewnieni. "

October 30 Obra?enia ofensywne Real Madrid o 30% Sidst udgivet den 30-10-2018

Juventus zdoby? po?redni? asyst? w Lidze Mistrzów, wykorzystuj?c do?rodkowanie Ronaldo, pokonuj?c Manchester United 1: 0, a po powrocie do ligi Ronaldo strzeli? dwa gole, aby dokona? odwrotu. I ich stary klub jest z powodu jego braku, ale moc ataku jest zmniejszona o 30%. Niech wielu fanów w koszulki pi?karskie cierpi g??boko.

Real Madryt w Lidze Mistrzów ostatecznie zatrzyma? trzema meczami przegran? pass?, powróci? do ligi i zosta? uderzony przez Barcelon? bez Messiego: 1 do 5! Taki du?y wynik równie? nie jest powszechny. Ich wyst?p raz jeszcze udowodni?, ?e bez nich Ronaldo mo?e nie by? w stanie zdoby? tak wielu bramek; ale bez Ronaldo nie mogli nawet wej?? do pi?ki! Strza?y z dystansu Ronaldo maj? zdolno?? tworzenia mo?liwo?ci punktowania z niczego, ale s? niezmiernie nieosi?galne dla innych graczy Realu Madryt. Fani w koszulka Real Madryt czekaj? na turnieje Realu Madryt. A teraz Real Madryt, nie ma strzelania dalekiego zasi?gu, jak Ronaldo, ofensywna si?a ognia naturalnie spada.

Obecny rekord Realu Madryt pokazuje równie?, ?e Ronaldo jest niezast?piony. Musz? znale?? talent, jak Ronaldo, aby utrzyma? swoj? poprzedni? si??.

October 30 Obra?enia ofensywne Real Madrid o 30% Sidst udgivet den 30-10-2018

Juventus zdoby? po?redni? asyst? w Lidze Mistrzów, wykorzystuj?c do?rodkowanie Ronaldo, pokonuj?c Manchester United 1: 0, a po powrocie do ligi Ronaldo strzeli? dwa gole, aby dokona? odwrotu. I ich stary klub jest z powodu jego braku, ale moc ataku jest zmniejszona o 30%. Niech wielu fanów w koszulki pi?karskie cierpi g??boko.

Real Madryt w Lidze Mistrzów ostatecznie zatrzyma? trzema meczami przegran? pass?, powróci? do ligi i zosta? uderzony przez Barcelon? bez Messiego: 1 do 5! Taki du?y wynik równie? nie jest powszechny. Ich wyst?p raz jeszcze udowodni?, ?e bez nich Ronaldo mo?e nie by? w stanie zdoby? tak wielu bramek; ale bez Ronaldo nie mogli nawet wej?? do pi?ki! Strza?y z dystansu Ronaldo maj? zdolno?? tworzenia mo?liwo?ci punktowania z niczego, ale s? niezmiernie nieosi?galne dla innych graczy Realu Madryt. Fani w koszulka Real Madryt czekaj? na turnieje Realu Madryt. A teraz Real Madryt, nie ma strzelania dalekiego zasi?gu, jak Ronaldo, ofensywna si?a ognia naturalnie spada.

Obecny rekord Realu Madryt pokazuje równie?, ?e Ronaldo jest niezast?piony. Musz? znale?? talent, jak Ronaldo, aby utrzyma? swoj? poprzedni? si??.

October 28 Messi nie wraca na krótko do dru?yny narodowej Sidst udgivet den 28-10-2018

Fakt, ?e Messi prowadzi? argenty?sk? dru?yn? w Pucharze ?wiata by? niezadowalaj?cy i by? kwestionowany przez wiele osób. To równie? sk?oni?o Messiego do wycofania si? bezpo?rednio z dru?yny narodowej. Ostatnio, wiele plotek, ?e Messi jest gotowy, aby powróci? do Argentyny, faktyczna sytuacja jest taka, ?e Messi jest nadal twardy, to znaczy nie powtarza? argenty?skiej koszulki pi?karskie w krótkim czasie.

Adidas i Argentine Football Association przekonuj? Messiego do wzi?cia udzia?u w meczu Argentyny z Meksykiem w listopadzie tego roku. Argenty?ska dru?yna b?dzie uczestniczy? w dwóch meczach towarzyskich organizowanych przez Adidasa. Pomys? Adidasa i Argenty?skiego Zwi?zku Pi?ki No?nej ma przekona? Messiego, by ponownie za?o?y? koszulka Argentyna dru?yny narodowej, ale Messi nie przyjmuje tej rady. Nikt nie mo?e przekona? Messiego, ?e nie zmieni swojej decyzji. Po Mistrzostwach ?wiata w Rosji Messi nie bra? udzia?u w szkoleniu kadry narodowej. Przed ko?cem 2018 r. Nie zamierza? powraca? do reprezentacji narodowej.

Dla Argentyny Messi jest wa?n? postaci? w reprezentacji narodowej. Kiedy Messi wraca, wci?? jest znakiem zapytania. Dlatego zarówno fani, jak i Argenty?skie Stowarzyszenie Pi?ki No?nej nadal oczekuj? na powrót Messiego.

October 26 FC Bayern Monachium z kryzysu Sidst udgivet den 26-10-2018

Bayern Monachium zawsze by? spadkiem w lidze, podobnie jak obro?ca z zesz?ego sezonu FC Bayern Monachium, w tym sezonie nie jest zadowalaj?cy. W trzeciej rundzie fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA Bayern Monachium pokona? Ateny AEK 2-0 i dwa razy z rz?du zwyci??y?. Zach?cam wielu fanów w koszulki pi?karskie.

Bayern Monachium pokona? VfL Wolfsburg 3: 1 w ostatniej rundzie i wygra? pierwsze pi?? meczów. Mimo, ?e by?a to wyjazdowa gra, Bayern Monachium, który mia? dobr? pozycj?, przej?? inicjatyw? od samego pocz?tku. Pierwsza po?owa to 0-0. Po drugiej po?owie meczu FC Bayern München w ko?cu z?ama? impas w 61. minucie. FC Bayern Monachium prowadzi 1: 0. Dwie minuty pó?niej Bayern Monachium powi?kszy? prowadzenie. W grze Lewandowski, który mia? na sobie koszulka Bayern Monachium, pchn?? pust? bramk? i przepisa? wynik na 2: 0. Wynik zosta? równie? utrzymany do ko?ca.

FC Bayern Monachium 2: 0 Ateny AEK z zadowoleniem odnosi si? do dwóch kolejnych zwyci?stw, wybitne wyniki Bayernu Monachium w Lidze Mistrzów, jest tak?e bardzo podekscytowane.

October 25 Borussia Dortmund vs. Atlético Madryt Sidst udgivet den 25-10-2018

W meczu grupowym Ligi Mistrzów Borussia Dortmund gra?a u siebie z Atlético Madryt. Borussia Dortmund by?a ostatnio w ?wietnej formie i przej??a prowadzenie w Bundeslidze. Atlético Madryt sta? si? równie? silnym zespo?em znanym ze swojej obrony. Dwie op?acaj?ce si? zespo?y spotka?y si?. Wielu fanów, którzy maj? koszulki pi?karskie, nie mo?e si? doczeka?.

W ostatniej rundzie wygranej przeciwko Stuttgartowi, zaj??o tylko 25 minut, aby uzyska? przewag? trzech goli. Borussia Dortmund odnios?a serdeczne zwyci?stwo w wyjazdowej grze. Osiem lig pozosta?o niepokonanych w nowym sezonie, a pierwsze dwie rundy Ligi Mistrzów zosta?y wygrane. Ogólna sytuacja jest do?? silna. Atlético Madryt dwukrotnie dotar? do fina?u Ligi Mistrzów, ale tak?e zdoby? Puchar Europy w zesz?ym sezonie, jest twardym ko?ci Europejczyków. Borussia Dortmund ma silniejsz? zdolno?? ofensywn?, podczas gdy Atletico Madryt jest twardy i stabilny. Fani b?d? u?ywa? koszulka Borussia Dortmund w Lidze Mistrzów.

Pod wzgl?dem technicznym i taktycznym oba zespo?y maj? bardzo wysokie wymagania pr?dko?ci. Ró?nica polega na tym, ?e Borussia Dortmund ch?tniej zmienia rytm ataku pozycyjnego, a Atlético Madryt jest dobry na kontratak, ka?dy ma swoje mocne strony.

October 23 Ronaldo 400 goli jako pierwszy Sidst udgivet den 23-10-2018

9 runda Serie A w sezonie 2018-19 zosta?a w pe?ni uruchomiona. Serie A Juventus utrzyma? czo?ow? pozycj? w dziesi?ciu kolejnych zwyci?stwach. Jednak lider Juventusu, zremisowa? 1: 1 z Genu? C.F.C., a na ka?dym froncie zwyci??y?a dziesi?cioparowa passa. Wielu rodziców przygotowuje teraz w?asne koszulki pi?karskie dla swoich dzieci.

Ronaldo, który zdoby? ten cel, po raz kolejny osi?gn?? kamie? milowy, staj?c si? pierwszym graczem w historii, który zdoby? 400 bramek w pi?ciu najlepszych ligach europejskich. Juventus w domu zacz?? grozi? bramce przeciwnika, a impas zosta? przerwany w 18. minucie. Ronaldo w koszulka Juventus z golem w 18 minut, prowadzenie 1: 0 z Juventusem. To jest 400. bramka Ronaldo w pierwszej pi?tce lig europejskich, pierwsza osoba w historii. W drugiej po?owie Genoa C.F.C. strzeli? dobr? okazj? w 66. minucie i zdoby? 1: 1 na boisku. W nast?pnej grze ?adna ze stron nie dokona?a prze?omu, a obie strony zako?czy?y si? remisem.

Ronaldo, który zdoby? ten cel, po raz kolejny osi?gn?? kamie? milowy, staj?c si? pierwszym graczem w historii, który zdoby? 400 bramek w pi?ciu najlepszych ligach europejskich.

October 21 Pl?tanina mi?dzy Neymar i Barcelon? Sidst udgivet den 21-10-2018

Skandal mi?dzy Barcelon? i Neymarem nagle przerodzi? si? w upa?. Jednak?e, mi?dzy dwoma stronami Barcelony i Neymar, transfer ten jest rzeczywi?cie mo?liwy. Przejd? do naszego sklepu, aby kupi? koszulki pi?karskie, aby wyrazi? swoje wsparcie.

Je?li Neymar mo?e do??czy? do Barcelony, ogólna si?a Barcelony znacznie si? poprawi?a. Barcelona mia?a nadziej?, ?e Dembele mo?e przej?? od Neymara, ale obaj nie byli zawodnikami na poziomie, a Dembélé teraz nawet odpad? z wyj?ciowego sk?adu. Barcelona ma tak?e nadziej? do??czy? do Neymara, by do??czy? do swojego zespo?u. Neymar i Paris Saint-Germain od dawna osi?gaj? porozumienie d?entelme?skie. Latem 2019 r. Neymar ubrany w koszulka FC Barcelona móg? opu?ci? dru?yn? za cen? 220 milionów euro. Barcelona nie mog?a zebra? wystarczaj?cej ilo?ci pieni?dzy, aby wprowadzi? Neymara, nawet je?li sprzeda?by Dembélé. Oznacza to, ?e Paris Saint-Germain wci?? ma absolutn? inicjatyw?. Je?li Paris Saint-Germain nie chce pu?ci?, Barcelona nie b?dzie mog?a kupi? Neymaru latem tego roku.

Brak chwa?y Neymara w Pary?u Saint-Germain to równie? ?yczenie powrotu Neymara do Barcelony.

October 19 Arsenal oficjalnie wycofa? si? Sidst udgivet den 19-10-2018

34-letni Mertesacker oficjalnie wycofa? si?, ?egnaj?c profesjonaln? pi?k? no?n?, która dzia?a od 15 lat. W ci?gu 15 lat praktyki Mertesacker, najbardziej b?yskotliwy moment by? w 2014 roku, poszed? za niemieck? dru?yn?, aby wygra? Mistrzostwa ?wiata w Brazylii. Czterdzie?ci tysi?cy fanów nosi?o koszulki pi?karskie na stadionie HDI w Hanowerze w Niemczech, aby po?egna? si? z obro?c?.

W 2011 roku Wenger i Arsenal podpisali kontrakt z Mertesacker z Hanoweru, a Niemcy rozegrali 219 meczów w Arsenalu w siedmiu sezonach. W przypadku po?egnalnego meczu Mertesacker, dru?yna przyjació? wygra?a 10 do 9. W imieniu ostatniego gracza, Mertesacker równie? strzeli? w koszulka Arsenal FC nr 4. W 88. minucie, kiedy Mertesacker zosta? zast?piony przez swojego 67-letniego ojca, nie móg? powstrzyma? ?ez. Po meczu przywita? si? z nim i zrobi? zdj?cia z fanami. . Po przej?ciu na emerytur? Mertesacker pozostanie w Arsenale jako g?ówny trener szkolenia m?odzie?y.

Mertesacker zap?aka?, a podczas po?egnalnego po?egnania nie potrafi? kontrolowa? swoich emocji i roni? ?zy na widowni.

October 19 Arsenal oficjalnie wycofa? si? Sidst udgivet den 19-10-2018

34-letni Mertesacker oficjalnie wycofa? si?, ?egnaj?c profesjonaln? pi?k? no?n?, która dzia?a od 15 lat. W ci?gu 15 lat praktyki Mertesacker, najbardziej b?yskotliwy moment by? w 2014 roku, poszed? za niemieck? dru?yn?, aby wygra? Mistrzostwa ?wiata w Brazylii. Czterdzie?ci tysi?cy fanów nosi?o koszulki pi?karskie na stadionie HDI w Hanowerze w Niemczech, aby po?egna? si? z obro?c?.

W 2011 roku Wenger i Arsenal podpisali kontrakt z Mertesacker z Hanoweru, a Niemcy rozegrali 219 meczów w Arsenalu w siedmiu sezonach. W przypadku po?egnalnego meczu Mertesacker, dru?yna przyjació? wygra?a 10 do 9. W imieniu ostatniego gracza, Mertesacker równie? strzeli? w koszulka Arsenal FC nr 4. W 88. minucie, kiedy Mertesacker zosta? zast?piony przez swojego 67-letniego ojca, nie móg? powstrzyma? ?ez. Po meczu przywita? si? z nim i zrobi? zdj?cia z fanami. . Po przej?ciu na emerytur? Mertesacker pozostanie w Arsenale jako g?ówny trener szkolenia m?odzie?y.

Mertesacker zap?aka?, a podczas po?egnalnego po?egnania nie potrafi? kontrolowa? swoich emocji i roni? ?zy na widowni.

October 18 Vázquez nie jest ponownie wykorzystywany przez Lopetegui Sidst udgivet den 18-10-2018

Vázquez jest najbardziej kreatywnym pasjonatem Realu Madryt. Po powrocie Hiszpana Vázquez zawsze mo?e odgrywa? swoj? rol? zgodnie z potrzebami zespo?u. Jednak taki gracz zosta? umieszczony na ?awce przez Lopetegui. Tutaj przygotowali?my koszulki pi?karskie.

Kiedy trenowa? w Zidane, znaczenie Vázquez wzrasta?o z dnia na dzie?, a jego liczba asyst wzros?a. W pierwszym roku Real Madryt, Vázquez rozpocz?? 13 razy, rozpocz?? 20 razy w drugim sezonie, i zrobi? 27 startów w trzecim sezonie. Jednak w tym sezonie Lopetegui nie zaufa? Vázquezowi, jak Zidane. W tym sezonie Vázquez, który nosi? Koszulka Real Madryt, gra? tylko przez 197 minut, i zacz?? si? tylko raz. W realnej strzelaninie w Realu dzi? wydaje si?, ?e czego? brakuje. Zdolno?? zespo?u do tworzenia szans jest rozczarowuj?ca, a w rzeczywisto?ci mo?liwe rozwi?zanie jest na stole.

Kiedy zespó? popad? w suszy punktacji, ?awka Realu Madryt siedzia?a na najlepszym przechodnia, czeka? na okazj?, aby da? komu? i pomóc kolegom z dru?yny.

October 14 Inter Champions odtwarza chwa?? Sidst udgivet den 14-10-2018

W meczu z Inter League Premier League Tottenham Hotspur by? to tak?e dzie? wart zapami?tania dziesi?tków milionów fanów Interu. De Vrij pomóg? Vecino w czasie kontuzji, aby pomóc giganci Serie A pokona? pot?g? Premier League Tottenham 2: 1 w domu. Raptus. Tak trudna bitwa by?a d?ugo oczekiwanym wydarzeniem dla fanów nosz?cych koszulki pi?karskie. Inter dosta? niespodziewane zwyci?stwo fanom, którzy czekali od sze?ciu lat.

Ta tradycyjna pot?ga Serie A, najwa?niejszym zadaniem jest utrzymanie kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA w lidze w nast?pnym sezonie. Przekaza? Vecino w koszulka Inter Mediolan, aby zakwalifikowa? si? do Ligi Mistrzów. W fina?owej rundzie ligi, S.S. Lazio i Inter b?d? rywalizowa? o ostatnie miejsce w Lidze Mistrzów. S.S. Lazio poprowadzi? Inter3 przed meczem. To Vecino pokona?o De Vrij, który wci?? gra? w S.S. Lazio, aby wnie?? wk?ad do Interu.

Ta tradycyjna pot?ga Serie A, najwa?niejszym zadaniem jest utrzymanie kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA w lidze w nast?pnym sezonie. My?l?, ?e jest to równie? miejsce, w którym wielu fanów jest podekscytowanych.

October 12 Manchester United krwawi dla Martial Sidst udgivet den 12-10-2018

W 2015 roku Manchester United podpisa? Martial z Monaco, a op?ata za przelew zostanie wyp?acona w dwóch ratach. W tym czasie obie strony stwierdzi?y, ?e gdyby Martial mia? 25 bramek Premier League przed ko?cem sezonu 2018-19, Manchester United zap?aci Monako dodatkowe 7,7 miliona funtów. Gole w zesz?ym tygodniu przeciwko Newcastle United by?y po prostu 25 golem Martial w Premier League, a Manchester United mia? tym razem troch? krwi. Tutaj przygotowali?my koszulki pi?karskie.

Martial by? tak nieszcz??liwy w Mourinho, a Martial by? przygn?biony. Monako zbyt d?ugo czeka? na te pieni?dze. W meczu Manchesteru United przeciwko Burnley FC w styczniu tego roku, Martial w koszulka Manchester United zdoby? swoj? 24. bramk? Premier League. Nikt nie spodziewa? si?, ?e 25. bramka b?dzie czeka? prawie 10 miesi?cy.

Martial zdoby? kluczowy gol dla Manchesteru United, aby zwi?za? gr?. Nie wiem, czy mog? zosta? ponownie wykorzystany w Mourinho, mog? tylko ?yczy? mu powodzenia.

October 11 Aktualny kryzys w Madrycie Sidst udgivet den 11-10-2018

Teraz Real Madryt jest w kryzysie, a wi?kszo?? fanów uwa?a, ?e ??zespó? musi wprowadzi? supergwiazd?, aby odwróci? sytuacj?. Jako obro?ca mistrzowskiej Ligi Mistrzów, Real Madryt rozczarowuje tak?e wielu fanów. Fani wspieraj?cy Real Madryt z niecierpliwo?ci? czekaj? na koszulki pi?karskie Realu Madryt, aby ponownie stan?? na najwy?szym miejscu w Lidze Mistrzów.

A je?li pójdziesz sprawdzi? rynek transferowy, Hazard jest bardzo dobrym kandydatem do Realu Madryt. Niezale?nie od tego, czy jest to zima, czy lato, Real Madryt planuje mie? imi? Hazarda. Hazard zawsze chcia? do??czy? do Realu Madryt. Zaledwie kilka dni temu Hazard powiedzia? tak?e: "Real Madryt jest nadal moim marzeniem, marzy?em o do??czeniu do Realu Madryt odk?d by?em dzieckiem To jest najlepsza dru?yna na ?wiecie, nie chc? k?ama?." Jednak Chelsea Coach Sarri ma nadziej?, ?e klub b?dzie w stanie sfinalizowa? odnowienie Hazard tak szybko, jak to mo?liwe. Chc? skorzysta? z d?ugoterminowej umowy, aby zamkn?? przysz?o?? Hazard. Fani z niecierpliwo?ci? czekaj? na Hazarda w koszulka Real Madryt.

A Real Madryt chce podpisa? Hazard, a Chelsea musi by? utalentowan? osob?. Jako g?ówny Hazard, Chelsea najwyra?niej nie chce odpu?ci?. Nadal czekamy na kolejny wybór Realu Madryt.

October 9 Ocena Wengera w Arsenalu Sidst udgivet den 09-10-2018

Dla Wengera Arsenal mo?e powiedzie?, ?e po?owa jego kariery trenerskiej po?wi?cona jest Arsenalowi. Oczywi?cie ocena Wengera jest oczywi?cie dobra i z?a. Dzi? wyje?d?a do innych klubów, aby trenowa?, a dla wielu osób z koszulki pi?karskie Arsenalu, ten sezon jest tak wyj?tkowy, poniewa? jest to pierwszy sezon po odej?ciu legendy Arsenalu Wengge.

Wenger trenowa? Arsenal przez 22 sezony, wi?c Wenger by? wcieleniem i rzecznikiem ery Arsenalu Premier League, wi?c w oczach wielu ludzi Wenge to Arsena?, a Arsena? to Wenger. Kiedy Arsenal i Wenge s? na szczycie, wszystko jest tak p?ynne, przyci?gn?li oni du?? liczb? taktycznych i docenili swoich wspania?ych wspania?ych fanów, którzy nosili koszulka Arsenal FC, aby je wspiera?, ale rekord Arsenalu spada? coraz bardziej, ludzie oceniaj?, ?e Wenger pojawi? si? równie? w dwóch wys?aniach. Niektórzy uwa?aj?, ?e Wenge jest nieaktualny, przestarza?y i powinien przej?? na emerytur?; wi?cej osób bezwarunkowo wspiera Wenge, u?ywaj?c emocji, by usprawiedliwi? upadek Wengera i wykorzysta? b??dy Wenge.

October 7 Zwyci?stwo Paris Saint-Germain 6-1 Sidst udgivet den 07-10-2018

W drugiej rundzie fazy grupowej Ligi Mistrzów, Paris Saint-Germain zagra? u siebie z Fudbalskim klubem Crvena zvezda. Po meczu Pary? Saint-Germain wykorzysta? represje. W grze tysi?ce rodziców nosi koszulki pi?karskie dla swoich dzieci.

W 20. minucie gry Neymar wykona? rzut wolny i strzeli? bramk?. Paris Saint-Germain prowadzi? 1: 0. Dwie minuty pó?niej Paris Saint-Germain szybko zyska? przewag?; Neymar strzeli? dwa gole, 2: 0. W 37. minucie Paris Saint-Germain strzeli? kolejny gol. W 41. minucie Di Maria wykona?a nast?pny krok, a Paris Saint-Germain poprowadzi? 4-0. W drugiej po?owie, w 69. minucie, Mbappé kopn?? pi?k? i strzeli? 5-0. W 74. minucie klub Fudbalski klub Crvena zvezda odwo?a? miasto, 1-5. W 81. minucie Neymar w koszulka Paris Saint-Germain zdoby? rzut wolny z przodu pola karnego, aby zako?czy? hat-trick, kompletne zwyci?stwo Paris Saint-Germain 6-1 Fudbalski klub Crvena zvezda.

Paris Saint-Germain jest obecnie na czele francuskiej Ligue, w ko?cu Paris Saint-Germain 6-1 wygrywa klub Fudbalski Crvena zvezda. Po wygraniu pierwszego zwyci?stwa w Lidze Mistrzów, jest to ju? drugie z rz?du zwyci?stwo Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów.

October 2 Liverpool1 jest lepszy ni? 1Chelsea Sidst udgivet den 02-10-2018

W siódmej rundzie angielskiej Premier League odby? si? konkurs pomi?dzy gigantami. Chelsea wyst?pi?a przeciwko Liverpoolowi na Stamford Bridge. Oczywi?cie, te dwa kluby, jako najlepsze kluby pi?karskiej Premier League, zawsze przyci?gaj? wielu fanów w koszulki pi?karskie, aby im dopingowa?.

Na pocz?tku pierwszej po?owy Chelsea by?a pierwszym, który wyrzuci? pi?k?. W 25 minucie meczu Hazard strzeli? niewielki strza? z pola karnego, a Chelsea otworzy?a rekord 1: 0. Po tym, jak obie strony nie podj??y decyzji, pierwsza po?owa meczu zako?czy?a si?, Chelsea1-0 tymczasowo wyprzedzi?a Liverpool. Druga po?owa rozpocz??a si?, a Liverpool rozpocz??. Po zaci?tej rywalizacji obie strony nie osi?gn??y rezultatów dla swojego zespo?u. Jednak w ostatniej minucie meczu Sturridge odda? strza?, a Chelsea zosta?a wyrównana przez Liverpool. Pi?ka powita?a równie? fanów, którzy nosili koszulka Liverpool na boisku.

Pod koniec meczu Chelsea 1-1 remisuje przeciwko Liverpoolowi.

October 2 Liverpool1 jest lepszy ni? 1Chelsea Sidst udgivet den 02-10-2018

W siódmej rundzie angielskiej Premier League odby? si? konkurs pomi?dzy gigantami. Chelsea wyst?pi?a przeciwko Liverpoolowi na Stamford Bridge. Oczywi?cie, te dwa kluby, jako najlepsze kluby pi?karskiej Premier League, zawsze przyci?gaj? wielu fanów w koszulki pi?karskie, aby im dopingowa?.

Na pocz?tku pierwszej po?owy Chelsea by?a pierwszym, który wyrzuci? pi?k?. W 25 minucie meczu Hazard strzeli? niewielki strza? z pola karnego, a Chelsea otworzy?a rekord 1: 0. Po tym, jak obie strony nie podj??y decyzji, pierwsza po?owa meczu zako?czy?a si?, Chelsea1-0 tymczasowo wyprzedzi?a Liverpool. Druga po?owa rozpocz??a si?, a Liverpool rozpocz??. Po zaci?tej rywalizacji obie strony nie osi?gn??y rezultatów dla swojego zespo?u. Jednak w ostatniej minucie meczu Sturridge odda? strza?, a Chelsea zosta?a wyrównana przez Liverpool. Pi?ka powita?a równie? fanów, którzy nosili koszulka Liverpool na boisku.

Pod koniec meczu Chelsea 1-1 remisuje przeciwko Liverpoolowi.

September 30 AC Milan away 1 to 1Empoli F.C. Sidst udgivet den 30-09-2018

Niedawno AC Milan, który by? zanurzony w b?ocie, by? na drodze do stadionu Castellani, by zmierzy? si? z biedniejszym, tradycyjnie s?abszym Empoli F.C. Dwa s?abe zespo?y spotka?y si?, ale AC Milan jest lepszy pod wzgl?dem si?y. Jednak ponownie pojawia si? magia Mediolanu. AC Milan dozna? trzech kolejnych remisów i zosta? wyrównany na czele, graj?c z Empoli F.C., ostatecznie 1-1. Obecna sytuacja AC Milan rozczarowuje tak?e wielu fanów koszulki pi?karskie kami.

Z gwizdkiem s?dziego, oficjalnie rozpocz??a si? gra, napastnik AC Milan Higuaín nie gra? z powodu problemów z mi??niami. AC Milan, który gra?, wyszed? na prowadzenie. W pierwszej po?owie AC Milan mia? wiele okazji, ale tylko Biglia ubrana w koszulka AC Milan z?apa?a go i uzyska?a prowadzenie 1: 0. Jednak w drugiej po?owie gry Empoli F.C. polega? na rzucie karnym, aby wyrówna? wynik przez Kaptol i Empoli F.C. przepisa? wynik na 1: 1! Nast?pnie obie strony nie osi?gn??y ?adnych rezultatów, a ostateczny wynik zosta? ustalony na 1: 1, a trzypoziomowe zakl?cie AC Milan ponownie si? pojawi?o.

September 28 Manchester United zosta? przy?apany na poczuciu winy Sidst udgivet den 28-09-2018

Sprzeczno?? mi?dzy Mourinho i Pogb? sta?a si? tak dobrze znana, ?e istniej? nawet wie?ci, ?e niektórzy rdzenni gracze Manchester United czuj? si? niekomfortowo z Mourinho. Do rekordu Manchester United w tym sezonie, Manchester United popad? w poczucie winy, co tak?e martwi wielu fanów nosz?cych koszulki pi?karskie.

W szatni Manchesteru United jest kilku g?ównych graczy. S? bardzo niezadowoleni z Mourinho. Wygl?da na to, ?e ?ycie Mourinho nie jest dobre. Nawet dla niektórych graczy osi?gn?? ju? albo Mourinho, albo jedzie. Po zako?czeniu konfliktu mi?dzy Mourinho i Pogb?, Mourinho równie? szuka? wsparcia od kierownictwa. Mourinho chce by? wspierany przez dyrektora generalnego Manchesteru United Woodwarda. Poniewa? kierownictwo Manchesteru United to Mourinho, to sprawia, ?e niektórzy gracze Manchester United czuj? si? zdesperowani i bezradni. Rozwa?? mo?liwo?? przeniesienia si? do Manchesteru United nast?pnego lata. Zawodnik w koszulka Manchester United musi by? zjednoczony z trenerem.

Je?li aktualna sytuacja Manchesteru United nie ulegnie zmianie, ta sprzeczno?? tylko pogorszy wewn?trzn? walk? klubu, która nie b?dzie sprzyja?a rozwojowi zespo?u. Fani maj? nadziej?, ?e Manchester United rozwi??e t? sprzeczno??.

September 27 Manchester City Foden zostaje nowicjuszem Sidst udgivet den 27-09-2018

18-letni Foden strzeli? gola Manchester City przeciwko dru?ynie Oxford United. Guardiola bardzo optymistycznie my?li o potencjale nowicjusza, a klub planuje równie? odnowienie kontraktu. M?odsi b?d? przyci?ga? tysi?ce fanów, aby kupowa? koszulki pi?karskie dla swoich dzieci.

Wed?ug doniesie? mediów brytyjskich, negocjacje w sprawie odnowienia kontraktu Fodena wkrótce si? rozpoczn?, a jego kontrakt jest obecnie w 2020 r., A Manchester City ma nadziej? podpisa? z nim d?ugoterminow? umow?. Manchester City jest gotowy, aby rozpocz?? negocjacje z debiutanckim zespo?em Foden, aby da? mu nowy d?ugoterminowy kontrakt. Fani w koszulka Manchester City nadali mu przydomek "Stockport County Iniesta". Sam Foden odpowiedzia?: "Jestem bardzo szcz??liwy, ?e fani to nazywaj?, ale poziom Iniesta to kolejna planeta!"

Guardiola powiedzia?, ?e spodziewa si?, ?e Foden b?dzie pracowa? dla Manchester City przez ponad dekad?. Guardiola powiedzia?. "Moim marzeniem jest to, ?e mo?e gra? tutaj przez dziesi?? lat, je?li mo?e zosta? tu przez dziesi?? lat i mo?e gra? g?ówn? si??, to dziesi?? lat pó?niej nie b?d? móg? przewidzie?, jakie osi?gni?cia b?dzie mia?."

September 25 Czy Neymar jest rakiem? Sidst udgivet den 25-09-2018

Neymar opu?ci? Barcelon?, by do??czy? do Paris Saint-Germain, a dodatek Neymara równie? ustabilizowa? wojskowy klub. Jednak w ci?gu zaledwie jednego roku Neymar sta? si? celem wielu fanów z koszulki pi?karskie.

Po przegranej z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, Paris Champion Paris Saint-Germain ponownie znalaz? si? na li?cie. Neymar by? krytykowany przez wielu fanów jako "rak zespo?u". Neymar na boisku jest nieco indywidualist?. Jest zbyt skupiona na sobie i cz?sto stawia zespó? pod sob?. Nawet w szatni nie prowadzi przez przyk?ad, ale spowodowa? szereg negatywnych skutków dla m?odych graczy. W meczu z Liverpoolem, druga gwiazda paryskiej dzielnicy Saint-Germain, Mbappé, gra?a troch? niezadowalaj?co, zw?aszcza poza defensywnym systemem dru?yny. Powód, dla którego Mbappé ?wieci w Pucharze ?wiata, jest tutaj. Neymar z koszulka Paris Saint-Germain nr 10 ma niezwyci??on? odpowiedzialno??, a wiele praktyk Neymara sprawi?o, ?e 19-letni utalentowany geniusz wygl?da na co? z?ego.

Wielu fanów nie mo?e obwinia? b??dów w Lidze Mistrzów na Neymar, co jest niemal bez winy. Paris Saint-Germain chce znale?? ca?y powód.

September 21 Pochettino utrzymuje kane Sidst udgivet den 21-09-2018

Premier League przechodzi kilka rund. Jako wyst?p w Pucharze ?wiata, KANE jest równie? bardzo popularny. Nie strzeli? gola we wszystkich pi?ciu meczach. Przegapi? dobr? szans? na przegran? 1: 2 z Tottenhamem Hotspur na Inter Champions League we wtorek. ?wiat zewn?trzny równie? kwestionuje jego mo?liwo?ci. Fani mog? nosi? koszulki pi?karskie, aby go wspiera?.

Trener Tottenham Hotspur, Pochettino, powiedzia? na konferencji prasowej w czwartek, ?e nie ma w?tpliwo?ci, ?e Kane mia? zamiar prze?ama? punktow? susz?. Po zdobyciu Pucharu ?wiata Golden Boot, Kane nie kontynuowa? skutecznej punktacji w poprzednim sezonie. Obecnie nie strzeli? gola w klubie i dru?ynie narodowej przez 427 minut, ale Pochettino nie martwi si? o swoj? mi?o??. "Kane jest jednym z najlepszych zawodników w naszym zespole, nie mam co do tego ?adnych w?tpliwo?ci, jego niedobór w pi?ce trwa? tylko 3 mecze, ale to nie jest du?o, my?l?, ?e wszyscy napastnicy nie b?d? mieli ?adnych celów." Kane w koszulka Tottenham Hotspur dokona prze?omu.

Cz?sto fani cz?sto widz? tylko niedobór pi?ki, ale nie bior? pod uwag? nacisku, jaki wywieraj?, gdy nie zdobywaj? punktów. Maj? tylko nadziej?, ?e ?wiat potraktuje tych, którzy s? w czasie odp?ywu.

September 21 Pochettino utrzymuje kane Sidst udgivet den 21-09-2018

Premier League przechodzi kilka rund. Jako wyst?p w Pucharze ?wiata, KANE jest równie? bardzo popularny. Nie strzeli? gola we wszystkich pi?ciu meczach. Przegapi? dobr? szans? na przegran? 1: 2 z Tottenhamem Hotspur na Inter Champions League we wtorek. ?wiat zewn?trzny równie? kwestionuje jego mo?liwo?ci. Fani mog? nosi? koszulki pi?karskie, aby go wspiera?.

Trener Tottenham Hotspur, Pochettino, powiedzia? na konferencji prasowej w czwartek, ?e nie ma w?tpliwo?ci, ?e Kane mia? zamiar prze?ama? punktow? susz?. Po zdobyciu Pucharu ?wiata Golden Boot, Kane nie kontynuowa? skutecznej punktacji w poprzednim sezonie. Obecnie nie strzeli? gola w klubie i dru?ynie narodowej przez 427 minut, ale Pochettino nie martwi si? o swoj? mi?o??. "Kane jest jednym z najlepszych zawodników w naszym zespole, nie mam co do tego ?adnych w?tpliwo?ci, jego niedobór w pi?ce trwa? tylko 3 mecze, ale to nie jest du?o, my?l?, ?e wszyscy napastnicy nie b?d? mieli ?adnych celów." Kane w koszulka Tottenham Hotspur dokona prze?omu.

Cz?sto fani cz?sto widz? tylko niedobór pi?ki, ale nie bior? pod uwag? nacisku, jaki wywieraj?, gdy nie zdobywaj? punktów. Maj? tylko nadziej?, ?e ?wiat potraktuje tych, którzy s? w czasie odp?ywu.

September 20 Liverpool 3-2 wygrywa Paris Saint-Germain Sidst udgivet den 20-09-2018

W pierwszej rundzie Ligi Mistrzów UEFA grupy C w sezonie 2018-2019, Premier League Liverpool pokona? Paris Paris Saint-Germain 3-2. Liverpool jest ju? jak europejska pot?ga, rozpoczynaj?c sprint na szczyt. Fani, którzy dbaj? o Lig? Mistrzów, mog? za?o?y? w?asne koszulki pi?karskie po naszej stronie.

Paris Saint-Germain mo?na uzna? za silny atak w tej grze, cho? Mbappé zawiesi? lig?, ale Liga Mistrzów nie ma ?adnego efektu. Jednak przewaga gospodarzy Liverpoolu nie niweczy wysi?ków dru?yny Liverpoolu. W rzeczywisto?ci, w obliczu czterech królów Pary?a Saint-Germai, kilka zespo?ów mo?e si? wycofa?. Sturridge i Milner, którzy mieli na sobie koszulka Liverpool, strzelili gola, a nast?pnie Meunier Paris Saint-Germain i Mbappé strzelili dwa gole. Jednak w czasie postoju Firmino uzupe?ni? wiedz? i pomóg? dru?ynie gospodarzy zdoby? 3 punkty. Ludzie nie mog? powstrzyma? si? od ataku Liverpoolu.

Teraz Premier League w?a?nie dotar?a do pi?tej rundy, ze wzgl?du na zwyci?sk? pass? Liverpoolu. W pierwszym meczu grupy Ligi Mistrzów wygra? du?y Pary?. Ludzie nie mog? powstrzyma? si? od ataku Liverpoolu.

September 18 Manchester City wygrywa 3: 0 nad Fulham Sidst udgivet den 18-09-2018

W pi?tej rundzie angielskiej Premier League, obro?ca tytu?u Manchester City gra? w domu z Fulham. W ko?cu Manchester City 3-0 zaj?? Fulham i wygra? dwa kolejne zwyci?stwa. Watford, który tymczasowo wypchn?? drobn? gr?, zaj?? trzecie miejsce. Za?ó? koszulki pi?karskie, aby do??czy? do tej gry.

Gdy s?dzia gwizda?, gra oficjalnie rozpocz??a si?. Fulham wyszed? na prowadzenie, kopi?c pi?k?. W drugiej minucie meczu Manchester City dokona? g?adkiego kontrataku, a Sane strzeli? pierwszego gola w tym sezonie, Manchester City home 1-0Fulham! W 21 minucie David Silva doda? na torcie lukru, a Manchester City prowadzi? 2: 0 w po?owie. Pod koniec pierwszej po?owy Manchester City 2-0 prowadzi? Fulham. Na pocz?tku drugiej po?owy Manchester City rozpocz?? mecz o po?ow?. W 47. minucie Sterling w koszulka Manchester City nr 7 zdoby? kolejny punkt. Manchester City3-0! Manchester City ma ogromn? przewag?! Potem ?adna strona nie osi?gn??a tego procesu. Manchester City ?atwo pokona? Fulham 3: 0.

Trener Manchester City Guardiola nie by? zadowolony, zawodnik dru?yny by? bardzo z?y, nakaza? anulowa? pierwotne ?wi?ta po meczu i przeszed? na praktyk?.

September 16 Manchester City zarabia ponad 500 milionów Sidst udgivet den 16-09-2018

Jak broni?cy mistrz Manchester City og?osi? zarobki sezonu 2017-2018. Przychody klubu osi?gn??y nowy poziom 505 milionów funtów, staj?c si? drugim klubem w Anglii po Manchesterze United, osi?gaj?c rekordow? sum? 5 milionów funtów. W przysz?o?ci ich imperium biznesowe b?dzie jeszcze silniejsze, a nawet nadzieja na dogonienie Manchesteru United. Tutaj przygotowali?my koszulki pi?karskie.

Oficjalna strona Manchesteru City stwierdzi?a, ?e ??wyst?p zespo?u w poprzednim sezonie by? doskona?y, pod dowództwem Guardioli dru?yna m??czyzn z?ama?a 25 rekordów, w tym 100 punktów, aby zdoby? tytu? Premier League. W ci?gu ostatnich pi?ciu lat dzia?alno?ci przychody Manchester City znacznie wzros?y, osi?gaj?c zadziwiaj?ce 44%. W Anglii dochody podatkowe s? tylko gorsze od Manchesteru United. Raport o zarobkach Manchester City przedstawi? tak?e 25 rekordów, które dru?yna Manchester City z?ama?a w ubieg?ym sezonie, w tym najwi?cej bramek, najwi?cej wygranych i pierwsz? dru?yn? w historii ligi pi?karskiej Premier League, która zdoby?a 100 punktów. Fani b?d? nadal wspiera? ich w swoich koszulka Manchester City.

Cel Manchester City jest wyra?nie oparty na osi?gni?ciach z ubieg?ego roku. Jako mistrz Premier League, ich kierunek w przysz?o?ci z pewno?ci? b?dzie coraz lepszy.

September 14 Obecne ?rodowisko Neymar Sidst udgivet den 14-09-2018

W tym roku mia? najwi?ksz? szans?, by dogoni? Ronaldo, ale sta? si? jego najbardziej niekonkurencyjnym rokiem. Po Mistrzostwach ?wiata, Neymar w Ligue 1 stopniowo zosta? zapomniany, chocia? nie brakuje fanów, ale ekspozycja jest znacznie mniejsza ni? podczas Ronaldo i Pucharu ?wiata. Wielu rodziców kupuje teraz koszulki pi?karskie dla swoich dzieci, aby do??czy? do tej gry.

Nowy sezon zacz?? startowa?, a Neymar równie? strzeli? trzy kolejne mecze. W trzech meczach Neymar zdoby? trzy bramki i dwie asysty. W miar? up?ywu sezonu mia? go tylko w Ligue. Dru?yna Mbappé. Neymar spisa? si? dobrze, a kilka osób dyskutowa?o o jego p?ycie, co jest dylematem, z którym musi zmierzy? si? Neymar. Fani b?d? nadal kupowa? koszulka Paris Saint-Germain, jak zawsze, aby go wspiera?. Nawet je?li ?atwo wygra? we Francji, 16-letni? Lig? Mistrzów, plus pó? sezonu kontuzji, dla Neymara to kariera niska. Je?li nie jest to szokuj?cy wyst?p, lub jest poza nim koronka, to nadal nie zwraca na to uwagi, jedynym stadium wysokiej expo jest Liga Mistrzów.

Neymar zapewni? dru?ynie wysok? ekspozycj?, ale ekspozycja w pi?ce no?nej jest znacznie mniejsza ni? w Ronaldo. Mo?na tylko powiedzie?, ?e aura Ronaldo jest bardziej ol?niewaj?ca ni? Neymar.

September 13 Fabinho jest silny w Bakayoko Sidst udgivet den 13-09-2018

Latem 2017 roku Bakayoko przeniós? si? z AS Monaco do Chelsea z op?at? za transfer w wysoko?ci 40 milionów funtów, ale jego wyst?p w pierwszym sezonie Premier League by? bardzo z?y. W tym sezonie Bakayoko zosta? wypo?yczony do AC Milan, aw jego umowie najmu s? równie? klauzule wykupu. Fani z koszulki pi?karskie kami wyrazili swój smutek.

24-letni Bakayoko gra? w 24 meczach Premier League, ale nie gra? du?ej roli w dru?ynie. Ostatecznie Chelsea zaj??a 5. miejsce w lidze i nie trafi?a do Ligi Mistrzów. Tego lata Fabinho przeprowadzi? si? do Liverpoolu za 40 milionów funtów i wspiera? swojego by?ego koleg? z dru?yny Bakayoko. Fabinho, ubrany w koszulka Chelsea, powiedzia?: "Nie s?dzi?em, ?e on zbyt si? boryka w Premier League, ogl?da?em niektóre z jego gier, dla mnie jest on tak dobry jak zawsze, oczywi?cie, to jest twój pierwszy sezon w Nowy klub, zawsze b?dzie troch? trudny, odejd?, je?li nie przyjad?, ale AC Milan ma ?wietnego zawodnika. "

Chelsea postanowi?a wynaj?? pomocnika Bakayoko, Fabinho równie? potwierdzi? koleg? z dru?yny, wi?c ogólna perspektywa do??czenia Bakayoko do AC Milan jest optymistyczna.

September 11 AC Milan zainteresowany Chiesa Sidst udgivet den 11-09-2018

Nazwa Chiesa jest obecnie bardzo gor?ca we W?oszech, a podczas remisu 1: 1 z Polsk? jest uwa?any za jedynego gracza, który przynosi energi? do Azzurri. Chiesa jest obecnie najbardziej utalentowanym graczem we W?oszech. W tym celu tysi?ce fanów s? ubrani w koszulki pi?karskie, aby za nim pod??a?.

Nie mo?na zaprzeczy?, ?e Chiesa, który gra w ACF Fiorentina, jest obecnie najgor?tszym geniuszem we W?oszech, a on ju? wywo?a? du?? konkurencj?. Obecnie wiele klubów ogl?da Chiesa, zw?aszcza klub Serie A. W tym Juventus, inter, Napoli. Wci?? jest wiele lig, które rzucaj? mu ga??zkami oliwnymi. W rzeczywisto?ci Chiesa jest bardzo blisko AC Milan. By? mo?e bior?c pod uwag? czas gry, rodzina Chiesa uwa?a, ?e ??Mediolan jest odpowiedni dla jego rozwoju. Chiesa powiedzia? kiedy?, ?e jest fanem Milanu, jego idolami s? Kaka i Szewczenko, którzy osi?gn?li szczyt swojej kariery w San Siro. Wielu fanów AC Milan z niecierpliwo?ci? oczekuje równie? na Chies? w koszulka AC Milan.

W tym roku tylko 21-letni Chiesa gra? bardzo dobrze w pierwszych dwóch meczach ligi, wi?c AC Milan nie jest nierozs?dny.

September 9 Liverpool zamierza podpisa? Rabiot Sidst udgivet den 09-09-2018

Umowa Rabiot z Paris Saint-Germain wyga?nie latem przysz?ego roku, kiedy zostanie wolnym agentem. Liverpool obserwuje teraz pomocnika Rabiot z Paris Saint-Germain. Wielu olbrzymów, w tym Barcelona i Juventus, równie? go obserwuje. Czy Rabiot b?dzie nosi? koszulki pi?karskie Liverpoolu?

Liverpool podpisa? Keïta za 52 miliony funtów zesz?ego lata i do??czy? do zespo?u w tym roku. Oznacza to, ?e Liverpool zarezerwowa? Keïta rok wcze?niej. "Mirror" powiedzia?, ?e Liverpool mo?e dzi? korzysta? z tej samej strategii w handlu Rabiot. Dlatego te? zespo?y, w tym Barcelona, maj? nadziej?, ?e zostan? zwolnione z Rabiot nast?pnego lata, a ich plany zaczn? si? w oknie zimowym lub latem przysz?ego roku. Je?li Liverpool mo?e przej?? inicjatyw? i przekona? Rabiot do przy??czenia si? latem przed rozpocz?ciem zimowego okna, mo?esz skopiowa? ofert? Keïta. Je?li Rabiot mo?e do??czy? do Liverpoolu, wielu fanów kupi na to koszulka Liverpool.

Do którego klubu Rabiot mo?e do??czy?, wielu fanów równie? z niecierpliwo?ci? czeka na to. Tutaj te? ?yczymy mu powodzenia.

September 7 Barcelona interesuje si? Pogb? Sidst udgivet den 07-09-2018

Pogba, który gra? dobrze w Pucharze ?wiata, nie by? tak dobry w nowym sezonie. Dlatego brytyjskie media opowiada?y kiedy?, ?e Pogba odszed? od my?li zespo?u, Barcelona jest jego gor?cym domem. Suárez mówi? o szansach Barcelony na podpisanie Pogby na sesji pyta? i odpowiedzi RAC1 Katalonii. Ta plotka przej??a ponad miesi?c nag?ówków mediów. Wielu fanów nie mo?e si? doczeka? do??czenia do koszulki pi?karskie Pogba.

Gwiazda Manchesteru United Pogba zawsze by?a g?ównym tematem plotek o transferach, a Barcelona zawsze by?a uwa?ana za jego nami?tnego prze?ladowc?. Suárez publicznie powita? tak?e Pogb?, aby do??czy? do Barcelony w wywiadzie. Suárez powiedzia?: "Pogba jest bardzo dobrym zawodnikiem i wygra? wszystko, ma wielk? si?? i teraz jest tak?e jednym z rdzeni Manchesteru United, my?l?, ?e b?dzie chcia? wi?cej honoru ni? teraz, teraz nie jest pi?karzem Barcelony, ale b?dzie tu bardzo popularny. "Tylko tydzie? temu Piqué przyzna?, ?e bardzo ch?tnie zobaczy? Pogb? w koszulka FC Barcelona.

Pogba jest bardzo dobrym graczem, wi?c fani maj? nadziej?, ?e on równie? chce, aby poszed? do Barcelony?

September 6 Bolt przechodzi od biegania do pi?ki no?nej Sidst udgivet den 06-09-2018

Bolt lubi pi?k? no?n?. Jest to co?, o czym wielu wie. Kiedy nadal jest na szczycie, cz?sto bierze udzia? w ró?nych zaj?ciach zwi?zanych z pi?k? no?n?. Obecnie Bolt nie jest ?wiatem w innych dziedzinach sportu, a sukces cross-profesjonalnej pi?ki no?nej, Bolt jest pierwsz? osob?, która próbuje, ale wszystko wydaje si? bardzo trudne. Ile osób za?o?y dla niego koszulki pi?karskie? Czekamy na to razem.

Ju? w sierpniu ubieg?ego roku odwiedzi? Old Trafford i ogl?da? Manchester United i Leicester City. Przed meczem robi? zdj?cia z Fergusonem i Charltonem. ?artowa? równie?, ?e ma nadziej?, ?e Ferguson da? mu szans? wypróbowania w Manchesterze United. Manchester United da? Boltowi koszulka Manchester United z numerem "963". Jako zapalony fan Manchesteru United, zrobi? jeszcze wi?cej szalonych rzeczy. Zgodnie z jego autobiografi?, pod koniec kwietnia 2009 roku, aby w po?piechu wróci? do Manchesteru United przeciwko Arsenalowi w pó?finale Ligi Mistrzów, pojecha? zbyt mocno podczas jazdy iw ko?cu zrani? lew? stop?. Wida?, jak bardzo pasjonuje si? dla Manchesteru United i pi?ki no?nej.

W wieku 32 lat zacz?? systematycznie szkoli? si? w pi?ce no?nej. Czy przyniesie nam ró?ne niespodzianki, gdy przemys? pi?karski jest ju? w fazie spadku?

September 4 Nîmes Olympique Paris Saint-Germain4-2 Sidst udgivet den 04-09-2018

W czwartej rundzie sezonu Ligue 1 i 2018-19 Paris Saint-Germain wyl?dowa? na stadionie Costieres, aby zmierzy? si? z Nîmes Olympique. W tej grze Paris Saint-Germain ponownie wygra? 4-2. Fani w koszulki pi?karskie cieszyli si? z tego.

W pierwszej po?owie, 35 minut, Neymar pchn?? bramk? i obj?? prowadzenie dla Paris Saint-Germain! W 39 minucie Di María strzeli? bezpo?redniego gola, aby powi?kszy? wynik Paris Saint-Germain! Paris Saint-Germain z dala 2-0 Nîmes Olympique. Pod koniec pierwszej po?owy Neymar strzeli? gola, a Di María trafi? w rzut ro?ny, Paris Saint-Germain 2-0 Nîmes Olympique, czasowo prowadz?c. ?atwa walka boczna, 62 minuty, Nîmes Olympique cofn?? pi?k?! Nîmes Olympique1-2Paris Saint-Germain. W 67. minucie Theo zosta? zestrzelony przez Silv? Savanierowi, aby uzyska? punktowy strza?, Nîmes Olympique 2-2 Paris Saint-Germain. 78 minut, z koszulka Paris Saint-Germain bramki Mbappé ponownie doprowadzi? do Paris Saint-Germain! 90 + 2 minuty, Cavani popycha strza?! Paris Saint-Germain4-2Nîmes Olympique. 90 + 3 minuty, Mbappé i Nîmes Olympique, Sa Savanier, w ko?cu star?y si?, wszyscy zostali odes?ani, a na koniec Paris Saint-Germain4-2Nîmes Olympique.

Pod koniec gry Nîmes Olympique pokona? w drugiej rundzie pot?g? Olympique Marsylia i nie kontynuowa? tego szcz??cia. 4-2 przegra? z Paris Saint-Germain w domu.

August 31 Neville i Carragher maj? na sobie koszulk? gospodarzy Sidst udgivet den 31-08-2018

Poniewa? wcze?niej krytykowa? Shaqiri. Tak wi?c, przed rozpocz?ciem sezonu, Neville i Carragher zacz?li zak?ady. Zak?adem jest Neville w koszulki pi?karskie sygnowanej przez Shaqiriego w Liverpoolu.

Jednak Neville przegra? z Carragherem w rzutach karnych, a Liverpool pokona? Crystal Palace 2: 0. Carragher wzi?? koszulk? do Neville'a. Neville chce gra? i straci? koszulk?. Ale nie chcia? pokazywa? logo dru?yny Liverpoolu na froncie, wi?c nosi? koszulka Liverpool i zmieni? imi? Shaqiri. Daily Mail poinformowa?, ?e legenda Manchesteru United, Neville, nosi? koszulk? Shaqiriego w serialu, ale Carragher zosta? zmuszony do noszenia koszulki Manchester United. Neville przypomnia? tak?e Carragherowi, ?e obaj postawili na by?ego gwiazd? Tottenham Hotspur Paulinho, który powiedzia?, ?e Paulinho mo?e strzeli? 15 goli w sezonie. Poniewa? Carragher przegra? zak?ad, musia? nosi? koszulk? Manchester United, któr? dosta? od Neville'a.

Obydwie koszulki zostan? przekazane na aukcje charytatywne. Wci?? jest bardzo interesuj?ca dla dwóch graczy, s? gwiazdami Premier League, ale s? wrogami dru?yny.

August 30 Agüero ma koszulk? z numerem 10 Sidst udgivet den 30-08-2018

Latem 2011 roku Agüero przeniós? si? do Manchester City, a Agüero by? w?a?cicielem koszulki pi?karskie Manchester City 16. Po zdobyciu Manchester City zawsze chcia?o si? co? zrobi? w Premier League, a Agüero by? oczywi?cie tym, który móg?by pomóc Manchesterowi City. W pierwszym sezonie Premier League Agüero pomóg? dru?ynie wygra? Premier League z 34 meczami ligowymi i 10 asystami.

Nowy sezon zosta? w pe?ni otwarty, a liczba 10 zespo?ów w pi?ciu g?ównych ligach zosta?a ustalona. W ubieg?ym sezonie mistrzami Premier League sezonu 10 nr 10 nadal jest Agüero. Jednak argenty?ski napastnik nie sta? si? natychmiast w?a?cicielem koszulki nr 10, kiedy po raz pierwszy przyby? do Manchesteru City. Zawodnikiem nr 10 by?a Džeko, a Agüero w koszulce nr 16. W kolejnych sezonach Agüero utrzymywa?o dobr? celno??. Po tym, jak dru?yna nr 10, Džeko, wydzier?awiona, by do??czy? do The Club of Rome, Agüero zdoby?a koszulka Manchester City numer 10. W tym sezonie Agüero nadal jest w?a?cicielem koszulki nr 10 i nadal b?dzie nosi? koszulk? numer 10 dla Manchesteru City.

Je?li chodzi o wyst?p Agüero na boisku, jego 10. Manchester City mo?na uzna? za zas?u?ony. Tutaj ?yczymy mu powodzenia.

August 28 Mandzukic przed?u?a umow? z Juventusem Sidst udgivet den 28-08-2018

Juventus odnowi umow? z Mandzukic, umowa zostanie przed?u?ona na okres jednego roku, a nowa umowa wyga?nie latem 2021 roku. Wielu fanów b?dzie nadal kupowa?o koszulki pi?karskie, aby go ?ledzi?.

Mandzukic, 32, jest napastnikiem o wysoko?ci 1,90 metra. Gra? dla Volkswagen-Arena, Bayernu Monachium i Atlético Madryt. Latem 2015 roku chorwacki napastnik do??czy? do Juventusu za 19 milionów euro. Mandzukic rozegra? 131 razy i strzeli? 35 goli. Chocia? cel by? ?redni, efekt taktyczny by? bardzo du?y. To by? przyczó?ek ofensywy zespo?u. Jego znakomity wyst?p pomóg? Juventusowi w wygraniu 3 tytu?ów Serie A, 3 mistrzów Pucharu W?och i 1 w?oskiego mistrza Superpuchar. Jego sukces sprawi?, ?e fani z koszulka Juventus kami bardzo go docenili. Wyj?tkowe wyniki tegorocznych Mistrzostw ?wiata s? równie? preferowane przez g?ówne firmy. Trener Manchesteru United Mourinho kiedy? wys?a? zaproszenie do Mandzukica, ale Chorwat szybko odmówi?, a tak?e zdoby? uznanie innych gigantów.

Mandzukic jest typowym zawodnikiem z ograniczon? stref?, posiadaj?cym du?? zdolno?? do strzelania w polu karnym, ale nie oznacza to, ?e b?dzie on rywalizowa? lub zdobywa? punkty w polu karnym. Dlatego Juventus nadal odnawia Mandzukic to m?dry wybór.

August 26 Liverpool vs. Brighton Sidst udgivet den 26-08-2018

W sezonie 2018-19 angielska Premier League zagra trzeci? rund? meczu, Liverpool na Anfield Stadium przeciwko "Seagull" Brighton. Brighton pokona? Manchester United w ostatniej rundzie, wydaje si?, ?e Liverpool nie jest ?atwo wygra?. Czekamy na nast?pn? gr?? Je?li potrzebujesz koszulki pi?karskie, rozwa? nas.

Ostatnia runda Brightona z 3-2 Manchesterem United, najlepsza gra dla gracza Murraya jest wa?na dla ofensywy Brightona, ta gra Murray z pewno?ci? nadal b?dzie strza?? kontratakow? Brightona. Jednak Liverpool dwukrotnie zabi? Brighton w zesz?ym sezonie. G?ówna ofensywa Liverpoolu, Trident, nie ma standardowego centrum, a koszulka Liverpool Salah, Mane i Firmino s? ma?ymi, szybkimi i do?wiadczonymi graczami z mo?liwo?ci? z?amania ?elaznej lufy. A obronna twardo?? i si?a obro?cy Liverpoolu Dijk nie jest porównywalna z Manchesterem United. W zwi?zku z tym, mimo ?e pomi?dzy obiema dru?ynami wyst?pi? nieprzewidywalne wyniki, mo?liwo?? ta powinna by? niewielka.

S?aby zespó? Liverpoolu jest stabilny, a ich kontratak jest bardzo silny. Mo?e tworzy? zagro?enia prawie za ka?dym razem. My?l?, ?e wielu fanów jest bardziej optymistycznie nastawionych do Liverpoolu przeciwko Brighton.

August 24 Barcelona ma dobry start Sidst udgivet den 24-08-2018

Barcelona otrzyma?a wyzwanie Deportivo Alavésa na Camp Nou w pierwszej rundzie. Pierwszy wyst?p Messiego po Mistrzostwach ?wiata przyci?ga uwag? wielu fanów. Oczywi?cie, jako Messi, utalentowana gwiazda, wielu fanów przygotuje koszulki pi?karskie do swojej gry.

W pierwszej po?owie gry ?adna ze stron nie dokona?a prze?omu. Jednak gra posz?a na drug? po?ow?, Messi skorzysta? z rzutu wolnego, aby prze?ama? impas w Barcelonie. W 64. minucie Messi kopn?? pi?k?, a pi?ka trafi?a prosto do siatki. Warto wspomnie?, ?e ten cel to 6000. bramka w La Liga w historii Barcelony. W 83. minucie Coutinho przechodzi przez lew? stron? pola karnego, a Barcelona 2: 0 powi?ksza wynik. Zanim mecz si? sko?czy?, Messi ponownie zdoby? dwa gole i obróci? si? do niskiego strza?u. Messi mia? na sobie koszulka FC Barcelona i strzeli? dwie bramki w pierwszej rundzie nowego sezonu w Barcelonie. Pokonany Deportivo Alavés. 3: 0 pokona?o przeciwnika i dobrze wystartowa?o.

Dla Messiego to lato jest niew?tpliwie troch? niewygodne. Jednak z tej gry Messi po powrocie do Barcelony nadal jest królem wszystkich dru?yn.

August 23 Lewandowski atakuje Bayern Monachium Sidst udgivet den 23-08-2018

Lewandowski otworzy? ogie? na Bayern Monachium, twierdz?c, ?e nie by? chroniony przez wysokich urz?dników, gdy by? powa?nie krytykowany. Powiedzia?: "Nie strzeli?em gola w dwóch lub trzech wa?nych meczach, wszyscy nagle powiedzieli:" Ogie? dla Lewandowskiego! "W kwietniu i maju wszyscy mnie krytykowali, nie czu?em ochrony przed klubem. . " Wielu rodziców przygotowa?o koszulki pi?karskie dla swoich dzieci.

Lewandowski powiedzia?, ?e wiele rzeczy by?o skupionych w tym czasie i czu?, ?e nie jest to przyjemne w Bayern Monachium, a on sam wpad? na pomys? opuszczenia. Jego agent Zahavi publicznie zaproponowa? gotowo?? gracza do transferu do Bayernu Monachium pod koniec maja. Wsparcie kibiców dla napastnika wykona?o zwrot o 180 stopni, a teraz Lewandowski nie my?la? o opuszczeniu zespo?u. Fani mog? kupi? koszulka Bayern Monachium, aby nadal go ?ledzi?.

Lewandowski powiedzia?, ?e fani Bayernu wspierali go i zdali sobie spraw?, ?e nadal chc? zosta? tutaj. Nigdy si? nie poddaje i nigdy nie zawracuje g?owy klubowi. Nie zmarnuje teraz my?li na temat innych klubów. "

August 21 Oczyszczanie Inter 0-1 Sassuolo Sidst udgivet den 21-08-2018

Sezon 2018-2019 ju? si? rozpocz??. Stadion Interzri Ricci rzuca wyzwanie Sassuolo, pierwszemu mi?dzywydzia?owi z dystansu do cierpienia Sassuolo, a na koniec Sassuolo pokona? Berardi, aby pokona? przeciwnika 1: 0. Tutaj przygotowali?my koszulki pi?karskie.

W 26. minucie meczu Francesco dotar? do strefy zamkni?tej, Miranda z?apa?a go, a s?dzia zas?u?y? kar?. Berardi podj?? kar?, a Sassuolo poprowadzi? 1-0 w domu. Pierwsza po?owa gry zosta?a wst?pnie zaplanowana na 0-1. Po gwizdku s?dziego oficjalnie rozpocz??a si? druga po?owa gry, a stawka mi?dzypartyjna wzros?a. Inter nie mia? jednak wcze?niejszych przewag, obie strony nie mog?y zrobi? post?pu, a inter zako?czy? si? w pierwszej grze 0-1 Sassuolo. Bramkarz Sassuolo Consigli zdoby? maksymalnie 7,6 punktów, a Francesco 7,6 punktów na obu ko?cach. W mi?dzyczasie Brozovi? w koszulka Inter Mediolan zdoby? dru?ynow? 7,5 punktu.

W ko?cu Inter przegra? z Sassuolo w pierwszej rundzie Serie A, a Berardi strzeli? jedynego gola w meczu. Niech Inter Mediolan przegrywa gr?, której wszyscy si? nie spodziewali.

August 19 Nantes og?osi? dodanie by?ego obro?cy z Manchesteru United, Fabio Sidst udgivet den 19-08-2018

Fabio, 28 lat, rozpocz?? karier? w Fluminense w Brazylii. Zgodnie z oficjalnymi wiadomo?ciami z FC Nantes, by?y obro?ca Manchesteru United, Fabio, oficjalnie do??czy? do zespo?u. Wiele dzieci s? teraz przyci?gane do sportu pi?ki no?nej, wszystkie one maj? w?asn? koszulki pi?karskie.

Fabio jest brazylijskim pi?karzem i jest lewym obro?c?. Fabio gra? dla Manchesteru United. Gra? 56 meczów dla Manchesteru United i gra? dwie gry dla reprezentacji Brazylii. Dwa lata temu Fabio do??czy? do Middlesbrough z Cardiff City. Do tej pory zagra? 54 mecze dla dru?yny i strzeli? dwie bramki. Okno transferowe zim? 2014 r. Zosta?o sprzedane do Cardiff City przez klub Premier League Manchester United. Fabio podpisa? kontrakt z FC Nantes na trzy lata i b?dzie nosi? koszulka FC Nantes nr 2 dla dru?yny w przysz?ym sezonie. Fabio powiedzia?: "Nie mog? si? doczeka? gry w FC Nantes, mam nadziej? pomóc zespo?owi osi?gn?? lepsze wyniki w Ligue 1".

Middlesbrough oficjalnie og?osi?, ?e obro?ca Fabio do??czy? do FC Nantes w Ligue 1. W oficjalnym o?wiadczeniu klubu, Middlesbrough powiedzia?, ?e oba kluby osi?gn??y porozumienie, ?ycz? 28-letniego Fabio "wszystkiego dobrego" w przysz?o?ci .

August 17 Manchester United mówi o Manchesterze City Sidst udgivet den 17-08-2018

W ubieg?ym sezonie Manchester City wykaza? si? siln? dominacj? w Premier League, zdobyli rekordow? liczb? 100 punktów, 19 punktów przewy?szaj?c? drugie miejsce w rankingu Manchesteru United. Scholes uwa?a równie?, ?e Manchester City w nowym sezonie mo?e broni? mistrza Premier League. Fani nosz?cy koszulki pi?karskie nadal s? bardzo ciekawi wyników nowego sezonu.

"My?l?, ?e Manchester City ponownie wygra tytu? Premier League, który wygra? lig? w zesz?ym sezonie, wygl?daj? tak dobrze, jak wcze?niej, wi?c my?l?, ?e Manchester City mo?e ponownie wygra? lig?." Nie wiemy, jak zmieni? Chelsea i Arsenal Jak, ale my?l?, ?e Manchester City wygra, Scholes drugi, Manchester United trzeci, Tottenham Hotspur czwarty "Scholes powiedzia?, Scholes, ubrany w koszulka Manchester United, my?li, ?e Manchester City stworzy wiele okazji do zdobycia, bez w?tpienia. W tym sezonie inwestorzy s? mocno zainwestowani, ale Scholes uwa?a, ?e szanse Liverpoolu nie s? du?e.

Wysoka ocena Scholesa z Manchesteru United nie jest nieuzasadniona. W ko?cu Manchester City pokaza? silny atak w zesz?ym sezonie. Ci??ko jest wygra? innym przeciwnikom.

August 16 Tottenham Hotspur sprzedaje Rose Sidst udgivet den 16-08-2018

Rose, która ma 11 lat w Tottenham Hotspur, mo?e zako?czy? swoj? 11-letni? karier? w Tottenham Hotspur. Chocia? Rose nie jest ranny, wci?? brakuje mu wielkiej listy graczy w zesz?y weekend. Rose wcze?niej powiedzia? w wywiadzie, ?e by? rozczarowany, ?e nie mo?e gra?. Podobno Rose nie mo?e by? w planie trenera Pochettino. Czy Rose mo?e za?o?y? koszulki pi?karskie dla Tottenham Hotspur, aby powróci? na stadion?

Tottenham Hotspur ma nadziej? sprzeda? gracza dru?yny Rose, zanim okno transferowe zostanie zamkni?te i oznaczy je na 50 milionów funtów. Schalke 04 i Paris Saint-Germain zamierzaj? przej?? kontrol? nad Angli?. Schalke 04 zamierza wynaj?? obro?cy Tottenham Hotspur Rose. Schalke 04 i Tottenham Hotspur rozpocz??y negocjacje w sprawie tej umowy. Pierwszy wybór Pochettino na lewym plecaku to Ben Davis. Je?li Tottenham Hotspur b?dzie móg? sprzeda? Rose, zespó? pozwoli Janowi Vertonghenowi lub potencjalnej gwiazdce Walkerowi-Petersowi go zast?pi?. Tutaj przygotowali?my koszulka Tottenham Hotspur.

Poniewa? Rose skrytykowa?a ambicje i struktur? wynagrodze? Tottenham Hotspur w 2017 r., Chocia? pó?niej przeprosi?, perspektywy Rose w Tottenham Hotspur zacz??y by? niejasne.

August 14 Paris Saint-Germain podpisuje demona Kehrera Sidst udgivet den 14-08-2018

Dyrektor sportowy Schalke 04, Strache, og?osi? na konferencji prasowej, ?e 21-letni niemiecki ?rodkowy obro?ca do??czy do francuskich gigantów, a zespó? i Paris Saint-Germain zgodzi? si? na transfer Kehrera. Wielu fanów kupi koszulki pi?karskie, która go wesprze.

Kehrer urodzi? si? 21 wrze?nia 1996 roku. Ma 21 lat i jest g?ównym obro?c?. Jest równie? kwalifikowany do lewego i prawego grzbietu. W zesz?ym sezonie Kehrer zagra? 32 mecze w imieniu Schalke 04 w ró?nych konkurencjach i zdoby? 3 gole. Kehrer opu?ci? Schalke 04 i zasadniczo osi?gn?? porozumienie z Pary?em. Rynek transferowy Kehrera ma warto?? 18 milionów euro. Za op?at? za transfer w wysoko?ci 37 milionów euro. Schalke 04 nie móg? odmówi? tego transferu. Kehrera b?dzie nosi? koszulka Paris Saint-Germain w nowym sezonie.

Podpisanie Kehrera przez Paris Saint-Germain oznacza, ?e ch?? obro?cy Bayernu Monachium Boateng do przy??czenia si? do francuskich gigantów zosta?a w du?ej mierze utracona. Za swoj? op?at? transferow? w wysoko?ci 50 milionów euro. Paris Saint-Germain nie chce wzi?? pieni?dzy, by go kupi?. Wtedy podpisanie Kehrera jest ich jedynym wyborem.

August 12 Manchester United2-1 Leicester City Sidst udgivet den 12-08-2018

W sezonie 2018-19 Premier League rozpocz??a pierwsz? rund? na Old Trafford, a Manchester United gra? w Leicester City. Fani ju? u?ywali koszulki pi?karskie nowego sezonu w konkursie. Pod koniec gry Manchester United pokona? przeciwnika 2-1 w domu i dobrze rozpocz?? nowy sezon.

Nowy sezon Premier League wkrótce si? rozpocznie. G?ówny sk?ad Manchesteru United tego lata niewiele si? zmieni?. W pierwszej po?owie, Pogba strzeli? b?yskawic?, Dehea ocali? ogie?, a Manchester United tymczasowo prowadzi? Leicester City 1: 0. Pogba zas?u?enie sta?a si? najlepsza w grze. Udany wyst?p Pogby pozwoli? tak?e fanom za?o?y? koszulka Manchester United dla niego. W drugiej po?owie Luke Shaw strzeli? niewielk? bramk?, aby powi?kszy? wynik i pomóc Manchesterowi United zwi?kszy? przewag?. W grze do czasu zatrzymania, Vardy odskoczy? do miasta, Manchester United w ko?cu zako?czy? mecz, Manchester United pokona? przeciwnika 2-1 w domu i dobrze rozpocz?? nowy sezon.

Pod koniec meczu, Golba strzeli? gola, Luke Shaw strzeli? ma?y k?t, Vardy z?ama? drzwi w prowizorycznym czasie, Manchester United 2-1 Leicester City.

August 10 Genera? Juventusu optymistycznie odnosi si? do Ronaldo Sidst udgivet den 10-08-2018

Ronaldo jest z Juventusem przez jaki? czas, Ronaldo wygra? Lig? Mistrzów w pi?ce no?nej, 1 Puchar Europy, 4 Z?ote Pi?ki, 2 ?wiatowych Pi?karzy i 2 Europejczyków. Jest tak?e utalentowanym graczem w historii pi?ki no?nej. To jeden z powodów, dla których Ronaldo sprzeda? swoje koszulki pi?karskie po do??czeniu do Juventusu.

Costa zosta?o wypo?yczone Juventusowi przez Bayern Monachium w poprzednim sezonie. Serie A jest zupe?nie inna ni? wszystkie inne ligi. Potrzebujesz czasu, aby dopasowa? si? do rytmu tutaj. Oficjalnie zako?czy? transfer tego lata. Do??cz do Juventusu. Skrzyd?owy Juventusu Costa rozgniewa? ostatnio nowego koleg? z dru?yny, Ronaldo, który potrafi doprowadzi? nas na zupe?nie nowy poziom i osi?gn?? wa?ne osi?gni?cia w tym sezonie. Powiedzia?, ?e Portugalczycy mog? poprowadzi? zespó? do nowego królestwa! Oczywi?cie, jest pewne, ?e Ronaldo to nie tylko on, ale tak?e wielbiciele tysi?cy fanów, którzy nosz? koszulka Juventus dla niego.

Costa powiedzia?, ?e Serie A osi?gn??o swój najwy?szy poziom, a on b?dzie mia? lepsze wyniki w tym sezonie. Nie mo?emy si? doczeka? jego wyst?pu.

August 9 Brazylijski s?ynny Neymar Sidst udgivet den 09-08-2018

Real Madryt zawsze chcia? dosta? Neymar za wysok? cen?, a media s? plotki, ?e Neymar ma wkrótce do??czy? do Realu Madryt. Ale brazylijska legenda, Rivaldo, mówi, ?e Neymar jest przeznaczony do gry dla Realu Madryt. Fani Realu z niecierpliwo?ci? czekaj? na do??czenie do Neymara, s? gotowi na mecz z koszulki pi?karskie.

W wywiadzie Rivaldo wyrazi? swoj? opini? na temat Neymara. "Do tej pory musz? uwierzy? w jego uwagi, on pozostanie w Paris Saint-Germain, ale o ile wiem, niektóre komentarze, które s?ysza?em, my?l?, ?e Neymar wcze?niej czy pó?niej zagra w Realu Madryt. pozostanie w Pary?u przez rok, ale nie wiem, co stanie si? jutro z tym szalonym rynkiem transferowym, wszystko mo?e si? wydarzy?, dopóki okno transferowe nie zostanie zamkni?te. " Koszulka Neymar sta?a si? jedn? z najlepiej sprzedaj?cych si? koszulka Paris Saint-Germain.

W rzeczywisto?ci Rivaldo nie wyrazi? tego pogl?du tylko raz. Podczas Pucharu ?wiata w Rosji Rivaldo powiedzia? tak?e w wywiadzie, ?e Neymar wcze?niej czy pó?niej zagra w Realu Madryt.

August 9 Brazylijski s?ynny Neymar Sidst udgivet den 09-08-2018

Real Madryt zawsze chcia? dosta? Neymar za wysok? cen?, a media s? plotki, ?e Neymar ma wkrótce do??czy? do Realu Madryt. Ale brazylijska legenda, Rivaldo, mówi, ?e Neymar jest przeznaczony do gry dla Realu Madryt. Fani Realu z niecierpliwo?ci? czekaj? na do??czenie do Neymara, s? gotowi na mecz z koszulki pi?karskie.

W wywiadzie Rivaldo wyrazi? swoj? opini? na temat Neymara. "Do tej pory musz? uwierzy? w jego uwagi, on pozostanie w Paris Saint-Germain, ale o ile wiem, niektóre komentarze, które s?ysza?em, my?l?, ?e Neymar wcze?niej czy pó?niej zagra w Realu Madryt. pozostanie w Pary?u przez rok, ale nie wiem, co stanie si? jutro z tym szalonym rynkiem transferowym, wszystko mo?e si? wydarzy?, dopóki okno transferowe nie zostanie zamkni?te. " Koszulka Neymar sta?a si? jedn? z najlepiej sprzedaj?cych si? koszulka Paris Saint-Germain.

W rzeczywisto?ci Rivaldo nie wyrazi? tego pogl?du tylko raz. Podczas Pucharu ?wiata w Rosji Rivaldo powiedzia? tak?e w wywiadzie, ?e Neymar wcze?niej czy pó?niej zagra w Realu Madryt.

August 7 Witsel do??cza do Borussii Dortmund Sidst udgivet den 07-08-2018

29-letni Witsel jest defensywnym pomocnikiem. Jego wyst?p w Belgijskim Pucharze ?wiata jest imponuj?cy. Borussia Dortmund oficjalnie poinformowa?a, ?e ??Witsel oficjalnie do??czy? do zespo?u, obie strony podpisa?y kontrakt na cztery lata, a Dortmund zap?aci? mu 20 milionów euro. Op?ata za anulowanie. Fani nosz?cy koszulki pi?karskie nie mog? si? doczeka? jego do??czenia.

Witsel s?u?y? jako pomocnik na boisku. Jako aktywny belgijski mi?dzynarodowy Wissel gra? 96 razy dla belgijskiej reprezentacji i strzeli? 9 goli i 8 asyst. W tegorocznych Mistrzostwach ?wiata w Rosji zdoby? trzecie miejsce Pucharu ?wiata razem z dru?yn?. Dyrektor klubu sportowego Michael Zorke powiedzia?: "Witsel to zawodnik z bogatym do?wiadczeniem w mi?dzynarodowych zawodach, a tak?e posiada wszystkie cechy, które powinien mie? pomocnik Borussii Dortmund: zrozumienie taktyczne, umiej?tno?? prowadzenia, szybko?? i kreatywno??". Fani s? gotowi, aby obejrze? mecz w koszulka Borussia Dortmund.

Wistel, który celowa? w Mistrzostwach ?wiata, by? g?ównym powodem, dla którego by? faworyzowany przez Borussi? Dortmund.

August 5 Chelsea odnawia umow? z Pedro Sidst udgivet den 05-08-2018

Jako skrzyd?owy, Pedro do??czy? do Chelsea w 2015 roku i by? wa?nym graczem na linii ofensywnej. Dzisiaj Chelsea oficjalnie potwierdzi?a, ?e odnowi umow? z Pedro do 2020 roku. Fani Chelsea za?o?yli niebieskie koszulki pi?karskie i wszyscy byli podekscytowani faktem.

Chelsea przed?u?y?a umow? z Pedro o rok, a zarówno zawodnicy, jak i klub s? zadowoleni z podpisania kontraktu. Pedro by? bardzo zadowolony z odnowienia. Powiedzia?: "To jest dla mnie bardzo dobre, jestem bardzo szcz??liwy w Chelsea, moje relacje z kolegami z dru?yny, fanami i klubami s? równie? bardzo dobre". Pedro by? ?wietnym graczem od czasu do??czenia do Chelsea. Gwiazda. W sumie 131 wyst?pów dla zespo?u, strzeli? 28 bramek. Jego rekord reprezentuje blask tego numeru koszulka Chelsea. Pedro zawsze demonstrowa? swoje umiej?tno?ci na boisku i cieszymy si?, ?e gra on lepiej w Chelsea.

W tym miejscu gratulujemy obu stronom mo?liwo?ci uzyskania satysfakcjonuj?cej umowy. W nast?pnej grze oczekujemy, ?e Pedro b?dzie mia? lepszy wynik i ?yczymy Pedro powodzenia.

August 3 AS Rzym nazywa? si? messi Sidst udgivet den 03-08-2018

Po tym jak brazylijski pi?karz Malcom zosta? podpisany przez Barcelon?, Serie A AS Rome zawsze polega?a na Barcelonie. By?y przewodnicz?cy AS Rome powiedzia? równie?: "Chyba ?e Barcelon poprosi? nas o podpisanie Messiego, nie przyjmiemy ich przeprosin". W rzeczywisto?ci nikt w Barcelonie nie przeprosi? AS Rome za incydent Malcom. Tutaj mo?esz mie? koszulki pi?karskie w?asn?.

Dzi? AS Rome podpisa? kontrakt z by?ym kierownikiem w Barcelonie, Francesco Calvo, a przewodnicz?cy AS Rome skorzysta? z okazji, by znów o?mieszy? Barcelona. Prezydent AS Rome powiedzia?: "To niczego nie zmieni. Mamy nadziej?, ?e nadal chcemy wprowadzi? Messiego". Warto wspomnie?, ?e zgodnie z tym zdaniem, AS Rzym oficjalnie popchn?? równie? PS a Messiego w AS Roma Photo of the koszulka AS Roma.

Dla dwóch dru?yn pi?karskich, które by?y niezr?czne, na oficjalnym koncie spo?eczno?ciowym AS Rome pojawi?a si? nazwa Malcom, która wprowadzi?a pocz?tkowy sk?ad Barcelona. Tak wi?c, w International Champions Cup AS Rome przeciwko Barcelon, my?l?, ?e kierownictwo AS Rome z pewno?ci? pozwoli graczom klubowym wyj?? na ca?o??, my?l?, ?e b?dzie to wspania?a rozgrywka.

August 2 Neymar jest bardzo popularny w?ród chi?skich fanów Sidst udgivet den 02-08-2018

Neymar przyby? do Shenzhen w Chinach, a na lotnisku wielu fanów powita?o Neymara. Fani na scenie trzymaj? koszulki pi?karskie czekaj?ce na jego podpis.

Superpuchar Francji odb?dzie si? w Shenzhen, a obie strony b?d? Paris Saint-Germain i AS Monaco. I on równie? polecia? bezpo?rednio do Shenzhen, aby do??czy? do zespo?u w Chinach. Dzi? rano Neymar przyby? do Shenzhen. Na osobistym Weibo wyda? równie? wideo o przybyciu. Po odej?ciu z obyczajów zobaczy? wielu chi?skich fanów czekaj?cych w pick-up. Neymar w?a?nie si? pojawi? i scena zacz??a krzycze?. Wielu fanów trzyma koszulka Paris Saint-Germain, a Neymar cierpliwie podpisuje dla fanów, a jego pierwszym znakiem jest jego nr 11 w Barcelonie.

Chocia? by?a dopiero godzina pi?ta, wci?? by?o wielu fanów, którzy pojechali na lotnisko, by odebra? samolot, a Neymar nie mia? du?ego stylu. W przypadku podró?y nadal cierpliwie kontaktowa? si? z fanami. To sprawia, ?e wielu fanów, którzy nie widz? idoli, ?a?uje. Tutaj ?yczymy Neymarowi powodzenia w przysz?o?ci.

July 31 Digne transfery, aby po?egna? si? z Barcelon? Sidst udgivet den 31-07-2018

Wed?ug doniesie? mediów, Barcelona og?osi?a, ?e Digne si? poruszy, a obro?ca Digne wróci? do Hiszpanii, aby przej?? przez ostateczne formalno?ci opuszczenia klubu. Zakup Digne to klub Barcelona Premier League, a przysz?e Digne do??czy do klubu Everton Premier League. Tutaj mamy koszulki pi?karskie, których nie mo?esz si? doczeka?.

Digne przeszed? z Paris Saint-Germain w 2016 roku do Barcelony. W ci?gu dwóch lat w Barcelonie by? kopi? zapasow? Alby. Mimo to Digne sp?dza? czas w Barcelonie, a Barcelona zawsze umieszcza?a go na ?awce. Jednak?e, poniewa? Everton da? Digne op?at? transferow? wy?sz? ni? Barcelona,to kupi? mu 16 milionów euro. To powoduje zmian? sytuacji. Digne za?o?y koszulka FC Barcelona i przyniesie nam inn? pi?k? no?n?. Ponadto, ze wzgl?du na brak czasu na rywalizacj?, Digne nie zosta? wybrany na list? Mistrzostw ?wiata we Francji tego lata, co równie? zmieni?o my?l Digne. My?l?, ?e etap Pucharu ?wiata jest wielkim ?alem dla nieobecnej Digne.

Tutaj równie? chcemy, aby Digne znalaz?a swoj? w?asn? pozycj? w nast?pnej grze, i czekamy równie? na inne Digne na boisku.

July 29 Özil debiut z reprezentacji narodowej Sidst udgivet den 29-07-2018

W grze fokusowej na Mi?dzynarodowym Pucharze Mistrzów w Singapurze, Arsenal gra? z Paris Saint-Germain. Özil, który gra? w Arsenalu w Premier League, zaprezentowa? swój pierwszy wyst?p po wycofaniu si? z dru?yny narodowej i pomóg? Arsenalowi zdoby? pierwsz? p?yt? i zdoby? jeden punkt. Udowodniono, ?e posiadasz koszulki pi?karskie pi?karskie Arsenalu.

G?ówne si?y "Paris Saint-Germain" jeszcze nie powróci?y po Mistrzostwach ?wiata. Ta kampania wys?a?a tylko m?od? sk?adank? do gry. W Arsenale Özil Aubameyang i Mkhitaryan grali razem. W 12. minucie gry Arsenal szybko kontratakowa?. Özil bez trudu pokona? bramkarza przed bramkarzem, 1-0. Arsenal zdoby? prowadzenie. W 59 minut, po tym jak zosta? zwi?zany przez Paris Saint-Germain1-1. W nast?pnym meczu Arsenal wszed? cztery bramki z rz?du, a wynik zosta? zablokowany 5-1. My?l?, ?e s? fani, którzy wybieraj? koszulka Arsenal FC Arsenalu, poniewa? s? ?wietnym po??czeniem.

Na koniec gry zwyci?stwo Arsenalu 5-1 nad Paris Saint-Germain. Jest to pierwsza gra po tym, jak Özil og?osi? wycofanie si? z reprezentacji Niemiec. Özil osi?gn?? równie? doskona?e wyniki.

July 27 Juventus wygrywa Bayern Monachium Sidst udgivet den 27-07-2018

W 2018 roku w Stanach Zjednoczonych odby? si? Mi?dzynarodowy Puchar Mistrzów w Filadelfii, aby rozpocz?? bitw? o skupienie, Serie A giganci Juventus przeciwko oversburdzie Bundesligi FC Bayern Monachium. Juventus nastolatek Favilli strzeli? 2 gole przed ko?cem pierwszej po?owy. Tysi?ce fanów w koszulki pi?karskie by?o tym zaskoczonych. Juventus 2: 0 wygrywa Bayern Monachium zdoby?. Juventus wita drzwi.

W pierwszej po?owie FC Bayern Monachium zdominowa? pi?k?, a bramkarz Bayernu Monachium Ulreich wykona? fataln? pass?. 21-letni nastolatek Juventusu, Favilli, odniós? 32. minut? w ?rodku pola karnego, Juventusu 1-0FC Bayern Monachium. W 40 minucie Juventus zrobi? d?ug? drog? na polu obrony. Favilli, który mia? na sobie koszulka Juventus, przebi? si? na lew? stron? pola karnego i zmierzy? si? z Ulrichiem strza?em w okolicach Juventusu 2-0FC Bayern Monachium. Obie strony zako?czy?y 2: 0 w pierwszej po?owie. W drugiej po?owie, w drugiej po?owie gry, obie strony s? ?atwe do walki. Nie zdoby? wyniku, a gra zako?czy?a si? wynikiem 2-0.

Po ca?ej grze zobaczyli?my wspania?e umiej?tno?ci m?odego nastolatka Favilli. Zobaczmy go inaczej. Tutaj te? ?yczymy mu powodzenia.

July 26 Napoli szuka nowego bramkarza Sidst udgivet den 26-07-2018

Napoli podpisa? kontrakt z m?odym w?oskim bramkarzem Alexem Meretem podczas transferu tego lata. Niestety, Alex Meret zosta? ranny podczas treningu i nie móg? kontynuowa? gry. Zespó? jest gotowy do podpisania kolejnego nowego bramkarza. Tutaj przygotowali?my koszulki pi?karskie.

Prezydent Napoli ujawni? swój cel: "Zast?pienie Alexa Mereta?" My?l? o Ochoa i Bardi. " Meksyka?ski bramkarz Ochoa gra? dobrze w Pucharze ?wiata, ale zawsze gra? mniej stabilnie w grach klubowych. Bardi jest w?oskim bramkarzem i obecnie gra w Frosinone. W ubieg?ym sezonie pomóg? dru?ynie z powodzeniem zakwalifikowa? si? do Serie A, ulepszaj?c play-offy. Fani s? gotowi, aby obejrze? mecz w koszulka SSC Napoli.

Pozycja bramkarza jest ostatni? lini? obrony dru?yny, uniemo?liwiaj?c? przeciwnikowi atakowanie celu przeciwnika. Dobry bramkarz musi by? zwinny, wra?liwy, os?dzony i mie? dobre techniki walki.

July 24 Mecz rozgrzewany Bayernu Monachium Sidst udgivet den 24-07-2018

Pierwszy mecz rozgrzewki Bundesligi FC Bayern München w nowym sezonie odby? si? w Klagenfurcie w Austrii. Ten pierwszy show przyci?gn?? tak?e wielu fanów. Fina?owy Bayern Monachium 3-1 odwróci? zwyci?stwo nad Paris Saint-Germain. W ?wietnej grze fani Bayernu Monachium mieli na sobie koszulki pi?karskie z okazji zwyci?stwa swojej dru?yny.

W tej grze zawodnicy, którzy uczestniczyli w mistrzostwach ?wiata po obu stronach, nie powrócili, a si?a Paris Saint-Germain zosta?a znacznie zmniejszona. FC Bayern Monachium, g?ówny zespó? reprezentacji Niemiec na etapie grupowym, nie pojawi? si? na pierwszym pokazie, rozpocz??a si? du?a liczba debiutancki trening m?odzie?y. Tysi?ce kibiców mia?o na sobie koszulka Bayern Monachium, aby obejrze? mecz Paris Saint-Germain wykorzysta? okazje do kontrataku, 18-letni nastolatek Weah z?ama?, FC Bayern Monachium 0: 1. Po 61 minutach zosta? wyrównany. Po kilku minutach FC Bayern Monachium zdoby? punkt i zdoby? prowadzenie 2: 1. W 78. minucie Bayern ?atwo zdoby? punkt i ostatecznie rozstrzygn?? wynik na 3: 1.

Wspania?a zmiana Bayernu Monachium równie? wywo?a?a nieprzewidziane niespodzianki dla fanów. Warto, aby wszyscy zobaczyli m?odych nastolatków przynosz?cych wspania?e wydarzenie bez gry g?ównych graczy.

July 22 Juventus robi kolejny strza?, by podpisa? Godína Sidst udgivet den 22-07-2018

Dla Juventusa, który wygra? Puchar Europy po 1996 roku, bardzo wa?ne jest, aby Juventus wzmocni? sk?ad swojego zespo?u. Dlatego inwestycja Juventusu na rynku przesy?u okien letnich mo?na uzna? za bardzo du??. Wielu fanów nosz?cych koszulki pi?karskie nie mo?e si? doczeka?, jak pot??ny b?dzie sk?ad Juventusu.

Juventus po raz pierwszy wprowadzi? Ronaldo, najlepszego strzelca w La Liga, a teraz patrzy na obro?c? genera?a Godína z Atlético de Madrid. 32-letni Godín poprowadzi? Urugwaj do ?wier?fina?u tegorocznego Pucharu ?wiata. Dla Juventusu, który chce wzmocni? back-line, wprowadzenie Godin jest du?ym wsparciem dla ich zespo?u. Juventus przygotowa? dla niego trzyletni kontrakt, a sam Godín bardzo si? zgadza z now? umow?, któr? poda? Juventus. Jest gotów uda? si? do Juventusu, o ile klub jest gotów pu?ci?! Sukces Godína przyci?ga tak?e wielu fanów, by za?o?yli mu koszulka Juventus.

Inwestycje Juventusu w tym sezonie letnim mo?na uzna? za bardzo du?e, co potwierdza ich d??enie do Pucharu Europy. W przypadku niemo?no?ci podpisania Godína zostan? równie? wprowadzone inne pot??ne linie obrony.

July 20 Og?oszono koszulk? Chelsea Sidst udgivet den 20-07-2018

28 lipca Chelsea zagra w meczu sezonu z Interem Mediolan. Czy wszyscy b?d? zwraca? uwag? na kolor i styl koszulki pi?karskie Chelsea w tym sezonie? My?l?, ?e tego oczekuj? tysi?ce fanów.

Chelsea og?osi?a dzisiaj swój nowy sezon z dala od koszulki, która powraca do klasycznego ?ó?tego projektu. Chelsea przesz?a przez ?ó?t? koszulk? w latach 60. i 70., ale od sezonu 2014-15 nigdy nie przekroczy?a ?ó?tej koszulki i wygra?a Premier League w tym sezonie. Celem tej koszulka Chelsea jest uczczenie chwa?y przesz?o?ci nowoczesn? energi?, poniewa? Chelsea zapocz?tkowuje now? er?.

Na dekolcie tej nowej koszulki znajduje si? lew, na którym widnieje napis "Pi?ka no?na to gra". Jest to drugi tekst s?ynnej piosenki Chelsea Club, a koszulka z napisem "Blue is our color".

July 19 koszulka Arsenal FC Sidst udgivet den 19-07-2018

Na pocz?tku nowego sezonu w 2018-2019, Arsenal zagra? kolejny mecz rozgrzewki i pokona? s?abszego Crawley Town 9-0. Wszyscy fani nosz?cy koszulki pi?karskie cieszyli si? serdecznym aplauzem Arsenalu, który wyrazi? uznanie dla Arsenalu.

Najwi?ksz? atrakcj? gry by? niemiecki bramkarz Leno, który po pierwszym do??czeniu do Arsenalu zaj?? pierwsze miejsce. Przeniós? si? z Bayer 04 Leverkusen do Arsenalu za 22 miliony euro tego lata i nosi? koszulka Arsenal FC nr 19. Wielu fanów wyrazi?o swoje uznanie dla bramkarza. Wraz z rozwojem Leno na pozycji bramkarza, Leno ma stopniowo sta? si? g?ównym bramkarzem Arsenalu. Tysi?ce fanów bardzo to doceni?o podczas pierwszego pokazu w Arsenalu.

Nast?pny Arsenal pojedzie do Singapuru w ten weekend i w przysz?ym tygodniu do trenera Saint-Germain, starego mistrza Emery'ego. Aby uzyska? wi?cej informacji na temat pi?ki no?nej, ?led? nas.

July 17 Artur oficjalnie do??czy? do Barcelony Sidst udgivet den 17-07-2018

Pod koniec Mistrzostw ?wiata ka?dy klub zacz?? zaprasza? now? energi?, aby do??czy? do dru?yny. Barcelona, jako najlepszy klub, równie? zako?czy?a pierwsz? tego lata rejestracj?, zespó? wprowadzi? brazylijskiego pomocnika Arthura z klubu Gremio. Artur zrobi? zdj?cie koszulki pi?karskie Barcelony i powiedzia?, ?e by? zaszczycony, ?e jest cz?onkiem najlepszego klubu ?wiata.

Arthur ma na sobie koszulk? Barcelony przed logo dru?yny Barcelony. Stoj?c przed kamer?, Arthur poca?owa? logo zespo?u, wyra?aj?c podekscytowanie przy??czeniem si? do Barcelony. I powiedzia?, ?e marzy? o za?o?eniu koszulka FC Barcelona. To jest klub o mistrzowskim poziomie. W nast?pnym sezonie moim celem jest zdobycie jak najwi?kszej liczby championów. To logo zespo?u jest tego warte.

Arthur podpisa? umow? z Barcelon? na sze?? lat, z op?at? za transfer w wysoko?ci 31 milionów euro, a tak?e klauzul? zmienn? o warto?ci 9 milionów euro, a op?ata anulacyjna Arthura wynios?a 400 milionów euro.

July 15 Po 20 latach Puchar ?wiata Sidst udgivet den 15-07-2018

W finale Pucharu ?wiata w 2018 roku dru?yna francuska i chorwacka dru?yna mi?dzy dwoma dru?ynami narodowymi rywalizowa?y o mistrzostwo. Fani nosz?cy Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 oczekuj? na swoj? gr?. Po 90 minutach ostrej rywalizacji francuski zespó? pokona? Chorwacj? 4-2.

Na pocz?tku gry obie dru?yny gra?y bardzo ostro?nie. Jednak w 18 minucie meczu Mandžuki? z Chorwacji w pierwszej po?owie, g?ow? pi?k? i omin?? pi?k? do drzwi w?asnych, wys?a? oolong prezent, Periši? zastrzelony w ograniczonym obszarze, aby zwi?za? chorwacki zespó?, a nast?pnie Pi?ka r?czna Periši? w strefie zamkni?tej W rzutach karnych, Griezmann w Koszulka Francja ms 2018, Mbappé powi?kszy? wynik dla francuskiej dru?yny, a Mandžuki? nie trafi? w bramk? dla dru?yny chorwackiej, by ocali? twarz. Pod koniec meczu francuska dru?yna 4-2 wygra?a ostatnie zwyci?stwo.

Wynik ko?cowy ustalono na 4: 2. The Gallic Rooster zdoby? Puchar ?wiata po raz drugi po 20 latach.

July 13 Casagrande krytykuje Neymara Sidst udgivet den 13-07-2018

Brazylia zosta?a wyeliminowana w 1/8, ale Neymar zosta? skrytykowany za wyst?p w Pucharze ?wiata w Rosji. By?y brazylijski mi?dzynarodowy Casagrande uwa?a, ?e jego udzia? w Pucharze ?wiata sprawi?, ?e Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 nr 10 w Brazylii sta?a si? przedmiotem kpin i urazów.

Koszulka nr 10 reprezentuje centraln? figur? Brazylii, a co oznacza Neymar z koszulk? nr 10? Król pi?ki Pelé ma na sobie brazylijsk? ?ó?t? Koszulka Brazylia m? 2018 nr 10, a Pelé jest dziesi?tym symbolem najwy?szego poziomu w ?wiecie futbolu. W nast?pnej lidze nr 10 ma presj?, aby utrzyma? swój honor, dzi?, Brazylia nr 10 Huangshan jest najwi?kszym zaszczytem dla brazylijskich fanów. To jest najlepsza liczba, jest to karta atutowa. Ale dzisiaj tak nie jest. Brazylijska koszulka nr 10 przetoczy?a si? po ziemi przed ?wiatem. O dziwo, numer 10 w Brazylii, Pelé, zosta? wyszydzony i ura?ony.

Casagrande powiedzia?; "Kiedy nosisz koszulk? nr 10 w Brazylii, musisz by? odpowiedzialny, pokorny, silny i oczywi?cie godny."

July 12 Koszulka Liverpool wydana za po?rednictwem teledysku Sidst udgivet den 12-07-2018

Koszulki nowego sezonu zacz??y pojawia? si? jedna po drugiej. Liverpool oficjalnie wyda? drugi zestaw wyjazdowych koszulki pi?karskie na sezon 2018/19. G?ówny kolor koszulki to g?ównie szare.

Liverpool sta? si? tak?e pierwszym klubem, który wyda? nowe koszulki dzi?ki teledyskom ze wzgl?du na zwi?zek z rozgrywkami pi?karskimi na ?ywo. T? drog? przyci?ga równie? wzrok ludzi z ró?nych ?rodowisk i fanów. Projekt tej koszulki zosta? zainspirowany stylem koszulki na wyjazd z sezonu 1989/90. W sezonie Dalglish poprowadzi? Liverpool na 18. puchar w najlepszej lidze. Ta koszulka Liverpool dodaje elementy nowoczesnej mody do oryginalnego projektu.

Jako weteran, my?l?, ?e ju? zacz??em przygotowywa? si? do w?asnej koszulki. Za ka?dym ?wietnym graczem jest grupa fanów, którzy ich wspieraj?. To jest motywacja do ka?dej z ich gier.

July 10 Pierwsza koszulka Juventusu C Ronalda zosta?a kupiona Sidst udgivet den 10-07-2018

Juventus oficjalnie og?osi? do??czenie Cristiano Ronaldo. Podczas kulminacji mistrzostw ?wiata, by?y supergwiazdy z Realu Madryt zrobi?y ?wietn? wiadomo?? w ?wiecie pi?ki no?nej. Jego do??czenie pomo?e tak?e Juventusowi poprawi? jego ogóln? si??. Oczywi?cie koszulki pi?karskie Juve równie? zostan? sprzedane.

Ronaldo jest jednym z najlepszych supergwiazd pi?karskich w ?wiecie futbolu. Nawet 33-letni Ronaldo jest nadal jego szczytem. Aby przenie?? go do Juventusu, wielu fanów za?o?y?o koszulk? C Ronaldo. Obecnie koszulka Cristiano Ronaldo ju? zacz??a dostarcza? koszulk? C Ronaldo nr 7 w sklepie, a fani, którzy kupili pierwsz? koszulk? C Ronaldo, ju? zostali zwolnieni. Ten fan mo?e by? chi?skim fanem. Kiedy reporter przeprowadzi? wywiad i kupi? pierwsz? koszulka Juventus C Ronaldo, fan wyrazi? swoje podekscytowanie i by? bardzo szcz??liwy.

Koszulka Juventusu Cristiano Ronaldo z pewno?ci? b?dzie sprzedawa? du?e, a wielu fanów nie mo?e si? doczeka? rozpocz?cia koszulki C Ronaldo. Pokazuje to, ?e C Ronaldo jest witany przez fanów.

July 8 Francja wygrywa Urugwaj Sidst udgivet den 08-07-2018

Etap ?wier?fina?owy Pucharu ?wiata w 2018 r. Zako?czy? si?, dru?yna europejskich gigantów z Francji na stadionie w Ni?nym Nowogrodzie przeciwko Urugwaju z Ameryki Po?udniowej. Urugwaj przegra? 0: 2 z dru?yn? Francji, aby zatrzyma? ?wier?fina?y. Dru?yna francuska sta?a si? pierwsz? dru?yn?, która dotar?a do pó?fina?ów Pucharu ?wiata. Fani w Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 byli podekscytowani.

W ?wier?finale Pucharu ?wiata w 2018 r. Odby?a si? bitwa fokusowa. W pierwszej po?owie gry Varané strzeli? pierwszego gola w pierwszej po?owie gry. W po?owie meczu francuski zespó? tymczasowo poprowadzi? Urugwaj 1: 0. W drugiej po?owie, strza? z dystansu Gleszmana, Muslera pope?ni? du?y b??d, dru?yna francuska ostatecznie pokona?a Urugwaj 2: 0 i wróci?a na Mistrzostwa ?wiata 4 po 12 latach. Tysi?ce fanów b?dzie nosi? swoje Koszulka Francja ms 2018, aby spodziewa? si? nast?pnej gry.

Wszystkie ?wier?fina?y zosta?y zako?czone, a zespo?y, które wesz?y do ??pó?fina?ów, wysun??y si? na pierwszy plan. Francuska dru?yna b?dzie rywalizowa? z europejskimi Czerwonymi Diab?ami.

July 6 Belgia 2-1 wyeliminowa?a Brazyli? Sidst udgivet den 06-07-2018

Druga runda ?wier?fina?ów Mistrzostw ?wiata w 2018 r. Kontynuowana, z Brazyli? na Kazan Stadium przeciwko Belgii. Dla brazylijskiej dru?yny, która wygra?a mistrzostwo, brazylijska dru?yna w tym ?wier?finale równie? przyci?ga uwag? ze wszystkich ?rodowisk. Jednak w ko?cu Belgia 2-1 wyeliminowa?a Brazyli?, a Neymar World Cup marzy o Kazanie. Wielu fanów nosz?cych Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 wyrazi?o smutek z powodu eliminacji brazylijskiej dru?yny.

Brazylia jest przeciwko Belgii. W pierwszej po?owie Fernandinho osi?gn?? pozycj? lidera w Belgii, a Belgia zdoby?a pozycj? lidera. Po zwyci?stwie De Bruyne dla Belgii, która zdoby?a punkt w pierwszej po?owie, Belgia poprowadzi?a 2: 0. W drugiej po?owie gry, Augusto w Koszulka Brazylia ms 2018 z?ama? bramk? dla Brazylii, aby odzyska? miasto, a na koniec Belgia 2-1 wyeliminowa?a Brazyli?, aby awansowa? do pó?fina?u.

Po tym, jak brazylijska dru?yna wybuch?a w 1/4 Mistrzostwach ?wiata, lista czo?owej czwórki Pucharu ?wiata zosta?a zamkni?ta w europejskiej dru?ynie narodowej. Oczywi?cie ten Puchar ?wiata sta? si? Puchar Europy.

 

July 5 Juventus projektuje now? koszulk? dla C Ronaldo Sidst udgivet den 05-07-2018

Temat, czy Ronaldo opu?ci Real Madryt, jest g??boko zaniepokojony mediami i fanami. Niektóre media ujawni?y, ?e gwiazda futbolu do??czy do nowo?ci Juventusu. W sieci dost?pna jest tak?e wersja zdj?? szpiegowskich z koszulki pi?karskie Cristiano Ronaldo. By? mo?e C Ronaldo opu?ci? Real Madryt, by do??czy? do innych klubów, to tylko kwestia czasu.

Poniewa? Cristiano Ronaldo nie móg? doj?? do porozumienia z Realem Madryt, pomy?la?em, ?e Cristiano Ronaldo nie mo?e opu?ci? Real Madryt. Je?li Cristiano Ronaldo z powodzeniem do??cza do Juventusu, wówczas w?a?ciciel koszulki nr 7, Quadrado, odda swój numer i wybierze kolejn? koszulk?. Wkrótce po pojawieniu si? wiadomo?ci pojawi?a si? koszulka Juventus Cristiano Rodriguez Juventus nr 7.

Cristiano Ronaldo Mendes negocjowa? z Realem Madryt na pocz?tku dnia i zako?czy? si? niepowodzeniem. Real Madryt ju? zgodzi? si? opu?ci? Ronaldo, wi?c wiadomo??, ?e Cristiano Ronaldo do??czy do Juventusu, przyci?gnie uwag? ludzi ze wszystkich ?rodowisk.

July 3 Anglia 1-1 przestój 4-3 awans do ?wier?fina?u Sidst udgivet den 03-07-2018

Na Sparta Arenie w Moskwie rosyjski puchar ?wiata rozpocz?? ostatni fina? 1/8. Anglia gra? przeciwko Kolumbii w rundzie pucharowej. Obie strony nie mog?y dokona? prze?omu po remisie 1: 1. Ostatecznie trzy lwy wygra?y awans 1/8 w wygranym 4-3 meczu z Kolumbi?. Kluczow? kar? w tej grze jest tak?e ostateczne zwyci?stwo Anglii. Do??cz do nas, aby kupi? Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 w j?zyku angielskim, aby wesprze? swój zespó?.

Dla Anglii z niewielkim zakl?ciem pi?ki, w ostatnim rzucie karnym, fani Anglii bali si? zimnego potu. Jednak w dwóch ostatnich ?wier?fina?ach Mistrzostw ?wiata w pi?ce no?nej reprezentacja Anglii odnios?a 5-4 zwyci?stwo nad rzutem karnym; po pierwszych dwóch rundach rzutów karnych, Henderson z Anglii by? pierwszym, który zosta? ocalony przez przeciwnika. Na szcz??cie zacofana dru?yna Anglii nie upad?a. W czwartej rundzie, remisowali, a w pi?tej rundzie przeciwników zastrzelonych przez Pickford, Eric Dier strzeli? gola, aby przypiecz?towa? zwyci?stwo.Sceny tych, którzy nosz? Koszulka Anglia m? 2018 s? bardzo podekscytowani.

Po wygraniu zwyci?stwa w Wielkiej Brytanii, ?wier?fina?y zosta?y wyprodukowane. W?ród nich dru?yna europejska zajmowa?a 6 mandatów, a pozosta?e 2 pozycje nale?a?y do ??zespo?u po?udniowoameryka?skiego.

July 1 Iniesta wycofa? si? z reprezentacji Hiszpanii Sidst udgivet den 01-07-2018

Po odpadni?ciu Pucharu ?wiata od Argentyny, Messi wyszed?, Ronaldo wyszed?, a Hiszpania kontynuowa?a wczoraj swój rytm. W ósmym finale przegrana z gospodarzem Rosji zosta?a wyeliminowana. Po ci?g?ej eliminacji tego Pucharu ?wiata fani, którzy s? zaniepokojeni pi?k? no?n?, s? bardzo zaintrygowani. Gdy gra zostanie utracona, dla tych graczy, którzy osi?gn?li pewien wiek, skazani s? na opuszczenie z ?alem. Fani mog? kupi? Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018, aby je wspiera?.

W meczu o mistrzostwo ?wiata z Rosj? Iniesta si? nie rozpocz??, poniewa? w 67. minucie meczu gwiazda Barcelony zosta?a zast?piona przez rosyjskiego bramkarza. Ostatecznie mecz zosta? wci?gni?ty w rzut karny, chocia? Iniesta zosta? postrzelony w Koszulka Hiszpania MS 2018, rzuty karne Piqué i Aspasa zosta?y uratowane przez Kinfeeva. Ostatecznie przegra? 3-4 z Rosj? w rzutach karnych.

W wywiadzie po meczu Iniesta powiedzia?: "To jest naprawd? moja ostatnia gra w reprezentacji narodowej, wspania?e do?wiadczenie si? sko?czy?o, czasami zako?czenie nie zawsze jest doskona?e". My?l?, ?e mo?emy tylko ?yczy? sobie tego. W przysz?o?ci weteran b?dzie móg? sta? si? lepszy i p?ynniejszy.

June 29 Niemiecka koszulka po eksplozji Sidst udgivet den 29-06-2018

Po tym, jak Puchar ?wiata wypad? z rz?du, Argentyna opar?a si? presji w finale, by awansowa? do pierwszej szóstki, ale Niemcy, jako obro?cy mistrzów, najwyra?niej nie mieli tyle szcz??cia. Nast?pcy cierpieli równie? sponsorzy. Sprzeda? 5% -6% zni?ki na Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 dru?yny gospodarzy i inne powi?zane produkty. Mimo ?e obro?ca zosta? wyeliminowany, ale wielu niemieckich fanów wci?? chce za?o?y? dru?yn? niemieck? w tym czasie.

Cena Koszulka Niemcy ms 2018 dru?ynowej wynosi tylko 50% zni?ki na oficjalnej stronie, a koszulka z niemieck? wersj? kibica to ju? tylko 299 juanów! Cena spad?a tak bardzo, ?e wielu niemieckich fanów jest pe?nych rado?ci i szybko wk?ada koszulki dru?yny gospodarzy do torby, tak, ?e obecni dealerzy stanowi? cz??? liczby punktów na wyprzeda?y.

Jako zagorza?y niemiecki zespó? Niemiec w meczu grupowym eliminacja pucharu jest oczywi?cie nieoczekiwana. Pierwotnie szacowana przez Adi niemiecka koszulka mia?a oko?o 1,5 miliona, co wydaje si? by? niemo?liwym celem. Aby wiedzie?, ?e Brazylia's Century Cup cztery lata temu, Adidas sprzeda? ponad 3 miliony niemieckich koszul.

June 28 Kolumbia vs Senegal Contest Sidst udgivet den 28-06-2018

Rozpocz?? si? mecz pomi?dzy Kolumbi? i Senegalem. Po tej grze obie dru?yny maj? nadziej? na awans i wszystkie mog? zosta? wyeliminowane w tym samym czasie. Jednak to by?o bardzo nieprzyjemne, ?e Kolumbia wygra?a Senegal 1: 0, a obro?ca Barcelony Mina wygra?. Senegal w ostatniej chwili nie gra?. Fani, którzy posiadaj? Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 Senegalu, ?al mi tego.

Przed tym meczem, Japonia i Senegal mia?y cztery punkty, a liczby dotycz?ce ró?nic bramek, bramek, punktów wspólnych, ró?nicy bramek i strzelonych bramek by?y dok?adnie takie same. W zwi?zku z tym Japonia zaj??a miejsce w Senegalu ze wzgl?du na niewielk? liczb? czerwonych i ?ó?tych kartek. W zwi?zku z tym 20. runda Pucharu ?wiata w Pucharze Rosji w grupie H zako?czy?a si? tym razem, a Kolumbia przej??a prowadzenie z dwoma punktami przewagi. Japonia zajmuje drugie miejsce w grupie. Senegal i Polska odpad?y odpowiednio na trzecim miejscu. Zawodnicy Koszulka Senegal ms 2018 przyczynili si? do swoich obowi?zków w grze. Ale wynik jest nadal niezadowalaj?cy. To jest pi?ka no?na.

Pi?? afryka?skich dru?yn uczestnicz?cych w Mistrzostwach ?wiata zosta?o wyeliminowanych na etapie grupowym.

June 26 Chorwacja pokonuje Islandi? 2-1 Sidst udgivet den 26-06-2018

Po tym, jak Argentyna przegra?a 0-3 z Chorwacj?, Argentyna nie tylko musia?a rywalizowa? z Nigeri?, ale tak?e mia?a nadziej? wygra? mecz pomi?dzy Chorwacj? i Islandi?. Jest to gra o tym, czy Argentyna mo?e kwalifikowa? si? do tej konkurencji. Wp?ywa na serca tysi?cy fanów. Tysi?ce kibiców w Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 krzycza?o dla nich okrzyki na parkiecie.

Chorwackie zwyci?stwa z dw?ch gier wyprzedzi?y termin wcze?niej i prawie zamkn??y dru?yn?. Jednak Chorwacja gra?a w duchu fair play i desperacko blokowa?a kwalifikacje Islandii. Badelj, ubrany w Koszulka Chorwacja ms 2018 z numerem 19, przej?? inicjatyw?, by ?wiat poczu? ducha chorwackich sportów. To by? pierwszy gol Badelja w Pucharze ?wiata i strzeli? gola. Kiedy Badelj z?ama? drzwi, Islandia chcia?a by? trudniejsza do promowania. Wszyscy nie mogli si? powstrzyma? od pochwa?y: "Wszystkie europejskie zespo?y, Chorwacja naprawd? nie stawia wody!"

Mecz fina?owy zosta? ustalony na 2-1, a rywalizacja w grupie D zako?czy?a si?. Islandia i Nigeria zosta?y wyeliminowane. Argentyna i Chorwacja awansowa?y.

June 24 Kane wykonuje hat-trick Sidst udgivet den 24-06-2018

W drugiej rundzie meczu o mistrzostwo ?wiata w Anglii Anglia pokona?a dru?yn? Panamy 6-1 i wygra?a playoffs grupowy. Kane znalaz? si? równie? w czo?ówce z 5 golami. Przyci?gnij dziesi?tki tysi?cy rodziców, aby kupi? Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 dla swoich dzieci.

Po raz pierwszy stoj?c na scenie Mistrzostw ?wiata, Panama nie jest tak naprawd? do?wiadczonym Anglikiem na jednym poziomie. W ósmej minucie meczu, Trippier Anglii wykona? rzut ro?ny, a Stones, który by? nieoznaczony przed bramk?, zdoby? bezpo?redni head i nagra? pierwsz? p?yt?. W pierwszej po?owie Anglia powi?kszy?a wynik do 5: 0. W 62. minucie Kane w Koszulka Anglia ms 2018 uko?czy? "hat-trick", a tak?e wyprzedzi? portugalskiego Ronaldo i belgijskiego Lukaku w klasyfikacji strzelców, zajmuj?c czo?owe miejsce.

Anglia uko?czy? kwalifikacj? grupy i b?dzie rywalizowa? z Belgi? o pierwsze miejsce w fazie grupowej.

June 22 Czy Moussa jest Zbawicielem Messiego? Sidst udgivet den 22-06-2018

Puchar ?wiata w 2018 r. Zako?czy? ósmy dzie? zawodów. W dwóch meczach, które odby?y si? w nocy, druga runda Nigerii D wygra?a 2: 0 nad Islandi? z wynikiem Moussy, a ten wynik nie dorówna? dziesi?tkom tysi?cy fanów takich jak ta Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018.

Niemal ka?dy wierzy, ?e Islandczycy, którzy wygrali pierwsz? rund? mistrzostw ?wiata w Argentynie, nie dadz? ?adnej szansy dla Nigerii. Jednak obie strony nie z?ama?y sobie drzwi w ofensywie, ale sytuacja zosta?a przepisana w mniej ni? pi?? minut w drugiej po?owie otwarcia. Nigeria Szybki kontratak, biografia Mosesa, Musa w Koszulka Nigeria ms 2018, aby zatrzyma? pi?k? po idealnym kopni?ciu, aby prze?ama? pi?k?, Nigeria przej??a prowadzenie w prze?amaniu impasu. W 75. minucie meczu cel islandzkiej dru?yny zosta? ponownie z?amany. Mussa poprowadzi? pi?k? obok islandzkiego obro?cy i w?ama? si? do strefy karnej, aby pomóc dru?ynie pokona? Islandi? 2: 0.

Oprócz Nigerii najwi?kszym beneficjentem tej kampanii jest Argentyna. Ale dla Musy nie wiem, czy Messi sobie z tym poradzi.

June 21 Chorwacja wygrywa 3-0 Sidst udgivet den 21-06-2018

Najbardziej niewiarygodnym z tego Pucharu ?wiata by?o to, ?e najlepsze dru?yny, które wygra?y mistrzostwa, gra?y bez obrony. W drugiej rundzie grupy D mecz rozegrany zosta? w Ni?nym Nowogrodzie, a Argentyna przegra?a z Chorwacj? 0-3. , Zwyci?ska passa Chorwacji, zdoby?a tylko 1 punkt w kwalifikacyjnej sytuacji Argentyny. Wielu fanów w Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 krzykn??o na miejscu.

W pierwszej po?owie gry ?adna ze stron nie dokona?a prze?omu. W drugiej po?owie meczu Sampooli zast?pi? Iguaina, Pavan i Dibal?, aby wzmocni? ofensyw?, ale nie odegra?o to ?adnej roli. Zamiast tego Chorwacja wykorzysta?a okazj?, by zdoby? jeden punkt. W 80. minucie Chorwacja wykona?a kontratak po kradzie?y pomocnika, a Modri? po raz kolejny zdoby? 2: 0 dla Chorwacji. Rakitic nast?pnie ?atwo zdoby? pi?k? ponownie, 3: 0! Chorwacka dru?yna uszczelnia zwyci?stwo! Tutaj przygotowali?my Koszulka Chorwacja ms 2018.

Obecnie chorwacki zespó? z 6 punktami ju? wcze?niej zablokowa? to?samo?? zespo?u. My?l?, ?e wielu chorwackich fanów ?wi?tuje swoje zwyci?stwo w tej chwili.

June 19 Rosja przyspieszy faz? grupow? Sidst udgivet den 19-06-2018

Ponowny debiut gospodarza oznacza drug? rund? obecnej rundy zawodów pucharowych, poniewa? gospodarz Rosji po raz kolejny pokona? Egipt 3-1, ta p?yta równie? przyci?gn??a wielu rodziców do zakupu Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 dla swoich dzieci, aby wesprze? ich pi?k? zespó?.

Salah w ko?cu rozpocz?? swój debiut w Pucharze ?wiata w tej grze. Obie strony nie uzyska?y ?adnej przewagi w pierwszej po?owie. W drugiej po?owie kapitan Egiptu Fateh by? zaniepokojony Kyub?. Kiedy dokona? tego, przez przypadek wys?a? pi?k? do bramki. Rosja mia?a 1-0. Rosja obj??a prowadzenie w 59. i 62. minucie. Rosja zdoby?a 3: 0 z golami Chelysheva i Juby. Ten wynik gry jest bardzo ekscytuj?cy dla wielu fanów nosz?cych Koszulka Rosja ms 2018. W 73. minucie Salah wykona? rzut karny i wykona? rzut karny, ale by?o ju? za pó?no, a dru?yna z Rosji wygra?a ostatecznie drugi mecz grupowy 3: 1.

Nie ma problemu, ?e Rosja, z wynikiem 6 punktów i wynikiem 7 bramek, osi?gn??a 16 najlepszych. My?l?, ?e to zrobi wielu fanów, którzy wspieraj? Rosj? podekscytowani.

 

June 15 Puchar ?wiata to wspania?y pocz?tek Sidst udgivet den 15-06-2018

W Pucharze ?wiata zawsze by?y niespodzianki i niespodzianki. W 2018 r. Rosyjska Puchar ?wiata Grupa A Urugwaj wygra?a 1: 0 nad Egiptem. Ta gra jest tylko g?ówn? atrakcj? Pucharu ?wiata. Wielu fanów nosz?cych Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 na korcie zach?ca ich do pomocy.

Nawet je?li brakowa?o salistera z numerem jeden, egipska dru?yna przetrwa?a ponad 80 minut w obliczu Urugwaju pod wodz? Cavaniego i Suáreza. Chocia? dru?yna Urugwaju mia?a lepszy start po starcie gry, egipska dru?yna nie wzdrygn??a si?. Cho? optymistycznie podchodzili do statusu saliha, zespó? nie powinien polega? zbytnio na Salah. Jest przygotowany do utrzymania saliha przeciwko g?ównemu konkurentowi Rosji. Chocia? ostateczny Egipt przegra? z Uli Waw? z jednopunktowym spadkiem, ich duch jest szacowny. Wierz?, ?e wielu fanów w Koszulka Egipt ms 2018 wci?? je podziwia.

S?d nie mo?e by? lekcewa?ony. Za mniej ni? ostatnia sekunda wszystko zostanie odwrócone.

June 14 Hiszpa?ski trener zosta? wydalony Sidst udgivet den 14-06-2018

Puchar ?wiata w Rosji rozpocznie si? nast?pnego dnia. Julian Lopetegui, trener reprezentacji Hiszpanii, zosta? zwolniony przez Hiszpa?skie Towarzystwo Pi?karskie. Ten wynik jest równie? przera?aj?cy dla wielu fanów. W ko?cu nast?pi?a zmiana w coachingu tej sekcji. Nie?atwo jest przewidzie?, czy ta grupa czerwonych Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 mo?e przystosowa? si? do nowego trenera w jak najkrótszym czasie.

Umowa Julena Lopetegui z Hiszpa?skim Zwi?zkiem Pi?ki No?nej wygasa w 2020 roku. Julen Lopetegui nie powiadomi? klubu, aby zg?osi? si? do Hiszpa?skiego Zwi?zku Pi?ki No?nej, by przej?? obowi?zki trenera Realu Madryt. Dlatego przejmie trenera Realu Madryt i sprawi, ?e Hiszpa?ski Zwi?zek Pi?ki No?nej b?dzie z?y i podejmie decyzj? o wydaleniu Julen Lopetegui. Hiszpania jest mistrzem ?wiata w pi?ce no?nej w 2010 roku. Na brazylijskim turnieju cztery lata temu zosta?y wyeliminowane w fazie grupowej. Tym razem maj? nadziej? odzyska? swój entuzjazm. Dla fanów noszenia Koszulka Hiszpania ms 2018 oczywi?cie nie jest to dobra wiadomo??.

Zespó? nale?a? do tej samej grupy z Portugali?, Iranem i Marokiem jako grup? B. Pierwsza bitwa by?a dwudniowym meczem przeciwko Portugalii. Do tymczasowej zmiany trenera Hiszpanii mo?e gra? normalnie. My?l?, ?e wielu ludzi z niecierpliwo?ci? czeka na to.

June 12 Messi opu?ci dru?yn? narodow? Sidst udgivet den 12-06-2018

Dla Argentyny, ostatniego zdobywcy Pucharu ?wiata, najwa?niejszym celem tego Pucharu ?wiata jest zdobycie mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej. My?l?, ?e to tak?e wi?kszo?? fanów w Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 musi wspiera? i oczekiwa? od Messiego.

Jednak?e, je?li Argentyna wygra, to wed?ug argenty?skiego trenera "je?li Argentyna wygra, Messi po?egna si? z reprezentacj? narodow?". W finale Copa America dwa lata temu Argentyna przegra?a z Chile, Argentyna z Messim w reprezentacji narodowej. Spektakl zosta? zakwestionowany. Sprawi?o to równie?, ?e Messi w Koszulka Argentyna m? 2018 og?osi? wycofanie si? z dru?yny narodowej. Jednak Messi ponownie rozwa?y? swój wybór i podj?? decyzj? o ponownym do??czeniu do dru?yny narodowej. Jednak?e, je?li Argentyna mo?e wygra? ten czas, to kolejny ameryka?ski mecz pi?karski, Messi nie pojawi si? w argenty?skiej reprezentacji narodowej.

W kolejnym Pucharze ?wiata trudno jest 35-letniemu Messi osi?gn?? swój szczyt i trudno zagwarantowa? udzia?.

June 10 Rozgrywka w Hiszpanii 1-0 z Tunezj? Sidst udgivet den 10-06-2018

W mi?dzynarodowym meczu rozgrywane w pi?ce no?nej Hiszpania gra?a przeciwko Tunezji, a Hiszpania pokona?a Tunezj? 1: 0. Jest to równie? dobre miejsce do noszenia hiszpa?skiej Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018.

Reprezentacja Hiszpanii zajmowa?a dominuj?c? pozycj? na boisku. W pierwszej po?owie obie strony zaatakowa?y i broni?y si? nawzajem. Posiadanie pi?ki przez Hiszpani? przekroczy?o 70%. Jednak ofensywna jako?? Tunezji by?a jeszcze wy?sza. Stracili tak?e okazj? do zdobycia gola. W pierwszej po?owie ?adna z dru?yn nie zdoby?a drugiej bramki. W drugiej po?owie Costa zeskoczy? z ?awki i asystowa?. Aspas w Koszulka Hiszpania m? 2018 prze?ama? impas. Aspas wpad? do gry, aby zdoby? jedyny gol. Ostatecznie Hiszpania wygra?a 1: 0 nad Tunezj?.

B?dzie kilka dni przed Mistrzostwami ?wiata, a wszystkie reprezentacje narodowe przyby?y do Rosji, aby przygotowa? si? do pierwszej rundy Pucharu ?wiata. Gratulujemy im dobrych wyników.

June 8 Werner pomaga wygra? Niemcom Sidst udgivet den 08-06-2018

Dla reprezentacji narodowej wchodz?cej do Mistrzostw ?wiata, przed rozpocz?ciem Mistrzostw ?wiata w Rosji, b?dzie kilka mi?dzynarodowych meczów rozgrzewki. Jako obro?ca mistrzowski dru?yna Niemców gra?a przeciwko Arabii Saudyjskiej w mi?dzynarodowym meczu towarzyskim, niemiecki zespó? Bayer Arena w Leverkusen 2-1 wygrywa z azjatyckim zespo?em Arabii Saudyjskiej. Tutaj przygotowali?my Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 i mo?esz nas ?ledzi?.

W ci?gu 8 minut gry Werner strzeli? pierwszego gola dla niemieckiej dru?yny. Jest to ósma pi?ka, któr? Werner zdoby? w imieniu reprezentacji narodowej. W 43. minucie meczu, pod naciskiem Wernera i Müllera w Koszulka Niemcy m? 2018, saudyjski obro?ca Omar Hawsawi nieumy?lnie podbi? Oolonga, 2-0, niemiecki zespó?, który powi?kszy? prowadzenie. Chwilowo prowadz? dwa gole. W 84. minucie Khedira wys?a? punkt i strzeli? gola dla Jassima. Ostatecznie niemiecka dru?yna pokona?a Arabi? Saudyjsk? 2-1 u siebie i wygra?a pierwsz? wygran? w prawie 7 meczach rozgrzewkowych.

Dru?yna niemiecka wygra?a cztery mistrzostwa ?wiata w historii. My?l?, ?e wspieraj? go tysi?ce fanów. W przypadku wielu z tych mistrzostw ?wiata b?d? musieli wygra? mistrzostwa.

June 7 Australia 4-0 Republika Czeska Sidst udgivet den 07-06-2018

Aby przygotowa? si? do Mistrzostw ?wiata, ka?da z dru?yn narodowych rozegra?a mecz towarzyski przed Mistrzostwami ?wiata, aby przejecha? nowo zmontowan? dru?yn?. W meczu rozgrzewki Pucharu ?wiata, zwyci?stwo 4: 0 nad dru?yn? Czech, wygra?o pierwsze zwyci?stwo w rozgrzewkowych meczach Pucharu ?wiata. Tutaj przygotowali?my Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018.

Napastnicy zespo?u, Leki, który gra? dla dru?yny Hertha w Berlinie, strzelili dwa gole. W pierwszej po?owie Lecky zrobi? przerw? w impasie dla australijskiej dru?yny w 30 minut i strzeli? kolejnego gola w drugiej po?owie. Wystawiony dwukrotnie w show, Australia prowadzi 3-0. W Pucharze ?wiata Lecky b?dzie nadal nosi? Koszulka Australia m? 2018. W ko?cowej fazie gry Australia zrobi?a prezenty z przeciwnikiem Oolong. Australia ostatecznie wygra?a 4: 0 zwyci?stwo.

Australia jest najgor?tszym francuskim zespo?em w pierwszym zestawie Pucharu ?wiata. My?l?, ?e to da im du?? presj?.

June 7 Australia 4-0 Republika Czeska Sidst udgivet den 07-06-2018

Aby przygotowa? si? do Mistrzostw ?wiata, ka?da z dru?yn narodowych rozegra?a mecz towarzyski przed Mistrzostwami ?wiata, aby przejecha? nowo zmontowan? dru?yn?. W meczu rozgrzewki Pucharu ?wiata, zwyci?stwo 4: 0 nad dru?yn? Czech, wygra?o pierwsze zwyci?stwo w rozgrzewkowych meczach Pucharu ?wiata. Tutaj przygotowali?my Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018.

Napastnicy zespo?u, Leki, który gra? dla dru?yny Hertha w Berlinie, strzelili dwa gole. W pierwszej po?owie Lecky zrobi? przerw? w impasie dla australijskiej dru?yny w 30 minut i strzeli? kolejnego gola w drugiej po?owie. Wystawiony dwukrotnie w show, Australia prowadzi 3-0. W Pucharze ?wiata Lecky b?dzie nadal nosi? Koszulka Australia m? 2018. W ko?cowej fazie gry Australia zrobi?a prezenty z przeciwnikiem Oolong. Australia ostatecznie wygra?a 4: 0 zwyci?stwo.

Australia jest najgor?tszym francuskim zespo?em w pierwszym zestawie Pucharu ?wiata. My?l?, ?e to da im du?? presj?.

June 5 Bramkarz nr 1 w Niemczech Neuer powraca Sidst udgivet den 05-06-2018

Na pocz?tku Mistrzostw ?wiata mecze towarzyskie Mistrzostw ?wiata odb?d? si? mi?dzy krajami. Niemcy powita?y pierwszy mecz towarzyski Pucharu ?wiata przed Mistrzostwami ?wiata. Chocia? odwrócony przez Austri? 2-1. Neuer, który powróci? po kontuzji, spisa? si? dobrze i pozwoli? Löwowi odetchn?? z ulg? przed wojn?. Przyci?gn??o to równie? tysi?ce fanów kupuj?cych Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018, aby je wspiera?.

Nier, który odniós? kontuzj? przez dziewi?? miesi?cy, powróci? przed M?. Chocia? 2-1 przegra?o z Austri?, Neuer wypad? ca?kiem dobrze. Po szczegó?owym badaniu przez zespó? medyczny, kondycja Neuera mo?e ju? spe?nia? wysokie wymagania konkurencji. Dla Löwa i niemieckiego zespo?u jest to niew?tpliwie dobra wiadomo??. 32-letni Neuer zagra jako kapitan i ubrany b?dzie w Koszulka Niemcy m? 2018 nr 1 na swoje pi?te zawody!

Neuer jest do?wiadczonym bramkarzem niemieckiej dru?yny. Wierz?, ?e wielu fanów b?dzie oczekiwa? na wyst?p Neuera podczas Pucharu ?wiata. Poczekajmy na jego wspania?y wyst?p.

June 3 Rozgrywki Pucharu ?wiata Anglia pokonuje Nigeri? Sidst udgivet den 03-06-2018

W meczu rozgrywania Pucharu ?wiata na stadionie Wembley Anglia pokona?a 2-1. To sprawi?o, ?e fani Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 Anglia szalony.

W pierwszych siedmiu minutach pierwszej po?owy gry Cahill pomóg? dru?ynie angielskiej zdoby? jeden punkt, aby Anglia mog?a przej?? prowadzenie. Pod koniec pierwszej po?owy meczu Kane zdoby? kolejny punkt dla Anglii i da? wynik 2: 0 dla Anglii. Zaledwie dwie minuty do drugiej po?owy, Ighalo Nigerii strzeli? gola i odzyska? gola dla Nigerii. Wynik by? zablokowany na 2-1. Kane, ubrany w Koszulka Anglia m? 2018, powiedzia? po meczu: "Grali?my dobrze w pierwszej po?owie, szybko mijali?my i stworzyli?my wiele okazji, ale w drugiej po?owie mieli?my troch? problemów. Zmienili formacj? i dali?my nam du?? presj?, oczywi?cie szybko dostosowali?my si? do rytmu i uda?o nam si? poradzi? sobie z tym bardzo dobrze. "

Anglia spotka si? z pierwszym przeciwnikiem Rosji, Tunezj?, w fazie grupowej 18 czerwca. Jako fani bardzo liczymy na ich wyst?py w Pucharze ?wiata.

June 1 Neymar reprezentuje koszulk? Brazylii nr 10 Sidst udgivet den 01-06-2018

Brazylijska dru?yna znana jest jako najbardziej znana i odnosz?ca sukcesy dru?yna pi?karska na ?wiecie. S? to zespo?y, które zdoby?y najwi?cej tytu?ów w Pucharze ?wiata. Otó? ??podczas otwarcia Pucharu ?wiata w Rosji, jako jednej z dru?yn narodowych z najwi?ksz? liczb? fanów, jest tak?e aspiracja i pasja Brazylijczyków do pi?ki no?nej. Kto b?dzie nosi? Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 nr 10 jako g?ówna posta? Brazylii?

Neymar, jako g?ówna posta? reprezentacji Brazylii w pi?ce no?nej, jest kapitanem reprezentacji Brazylii. Neymar b?dzie oczywi?cie nadal nosi? Koszulka Brazylia m? 2018 nr 10. Brazylijska gwiazda Neymar wcze?niej mia?a fizykoterapi? na swojej prawej stopie w tym sezonie. Po przygotowaniach do Pucharu ?wiata i tygodniowego treningu w Brazylii jego status nie wynosi 100%. To nie jest wiadomo?? dla fanów.

Brazylijska dru?yna rozpocznie w?asn? tras? Pucharu ?wiata 17 czerwca. Ich pierwszy mecz b?dzie przeciwko szwajcarskiej dru?ynie. W innych konkurencjach na etapie grupowym zmierzy si? z wyzwaniami Kostaryki i Serbii.

May 31 Nieobecno?? W?och w Pucharze ?wiata Sidst udgivet den 31-05-2018

W?oska dru?yna pokona?a Arabi? Saudyjsk? 2-1 w meczu rozgrzewkowym, a pi?karz Fifa Infantino obserwowa? mecz. Dla Infantino, którego ojczyzn? jest w?oska FIFA, nieobecno?? w Mistrzostwach ?wiata we W?oszech to ból. Dla tych fanów, którzy kupuj? w?oskie koszulki pi?karskie, jest to smutne.

Po meczu powiedzia? w wywiadzie: "Dla W?ochów i fanów na ca?ym ?wiecie jest to bolesne, poniewa? ?ródziemnomorskie niebieskie koszulka W?ochy nie pojawi? si? w Pucharze ?wiata. Pozycja W?och w pi?ce no?nej Wa?ne jest, aby wyst?p z Rzymu, Juventusu i Napoli w tym sezonie udowadnia, ?e ich reprezentacja narodowa powinna osi?gn?? lepszy bilans. "

Infantino powiedzia?, ?e obecna reprezentacja W?och powinna by? bardziej pozytywna i d??y? do przebicia si? na innych arenach. Niech wszyscy W?osi i w?oscy fani czuj? si? dumni ze swojej dru?yny narodowej.

May 29 Niemiecki premier otrzymuje niemieck? dru?yn? Sidst udgivet den 29-05-2018

Jako jedna z najsilniejszych dru?yn pi?karskich na ?wiecie, niemiecki zespó? zyska? du?? uwag?. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zawsze zwraca?a uwag? na niemiecki futbol. Przed zawodami Pucharu ?wiata i Pucharu Europy przyjdzie do dru?yny narodowej, aby zach?ci? graczy do ?wi?towania razem z nimi, gdy wygrywaj?. W tym samym czasie, niemiecki zespó? by? poszukiwany przez wielu rodziców i wszyscy kupuj? Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 dla swoich dzieci, aby wspiera? swoj? dru?yn? narodow?.

Zbli?a si? kolejny Puchar ?wiata, zaprosi?a Lougha i Bierhoffa oraz innych wa?nych cz?onków Niemieckiego Zwi?zku Pi?ki No?nej do Domu Premiera na kolacj?. W mi?dzyczasie Luf zaprezentowa? Merkel z niemieck? Koszulka Niemcy m? 2018 nr 4 z nazwiskiem Merkel w imieniu Niemieckiego Zwi?zku Pi?ki No?nej. Wed?ug analizy przeprowadzonej przez niemieckie media, "4" odnosi si? do faktu, ?e niemiecki zespó? wygra? cztery mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej, a tak?e sugerowa?, ?e Merkel po raz czwarty zajmowa?a pozycj? kanclerza Niemiec.

Niemiecki zespó? jako wielki kraj w pi?ce no?nej, tym razem w Pucharze ?wiata da ludziom, jak wykona? niesamowit? gr?? My?l?, ?e najbardziej zale?y na tym wi?kszo?? fanów.

May 27 Bramkarz rzuca pi?k? do Realu Madryt Sidst udgivet den 27-05-2018

W Lidze Mistrzów UEFA, bez bramek w pierwszej po?owie, bramkarz Liverpoolu Karius upu?ci? pi?k? w drugiej po?owie i da? Benzemie bramk?! Zaskoczy?o to wielu fanów koszulki pi?karskie. Nikt by nie pomy?la?, ?e Karius rzuci losowo t? pi?k? i pozwoli Benzemie zdoby? jedn? bramk?. Real Madryt poprowadzi? Liverpool 1-0!

To zdecydowanie najbardziej niezrozumia?y cel w historii fina?ów Ligi Mistrzów. Bramkarz Liverpoolu, Karius, ten samobójczy b??d, nieuchronnie stanie si? ?artem ludzi. Tak?e tron mistrzowski Liverpoolu. To nie jedyny b??d Kariusa w grze. W przypadku, gdy obie strony by?y 2-1, Karius, bramkarz z1 koszulka Liverpool, pi?k? ponownie do Realu Madryt. Karius wypad? z r?ki i pope?ni? b??d. Kula wydosta?a si? z jego r?k i uderzy?a w drzwi frontowe. Liverpool 1-3 by? z ty?u i sytuacja si? sko?czy?a.

Pod koniec gry Karius przykucn?? na korcie, p?aka?, roni? ?zy i przeprasza? fanów Liverpoolu. By?o wzruszaj?ce, ?e fani Liverpoolu nie skar?yli go, ale dodali mu otuchy. Fani mog? wybaczy? Kariusowi, ale nigdy nie wybaczy sobie tego b??du.

May 25 Za rozczarowaniem kandydata do Mistrzostw ?wiata w pi?ce no?nej Sidst udgivet den 25-05-2018

Pomocnik, który gra? dobrze w Rzymie, Nainggolan pomo?e Romom w ostatnich czterech meczach Ligi Mistrzów, ale teraz zosta? niespodziewanie pokonany w reprezentacji. Dzi?ki temu wielu fanów z belgijskimi Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 by?o bardzo emocjonalnych i nie mogli zrozumie? pora?ki Nainggolana.

Belgijski trener Martínez o?wiadczy?, ?e nie wybra? Nainggolan z przyczyn technicznych, ale od Nayinga Gorana do belgijskiej reprezentacji narodowej, do fanów, najwyra?niej nie zaakceptowa? powodu tego zdeprawowania. W rzeczywisto?ci Nainggolan, z prostym charakterem, by? przez d?ugi czas z trenerem Liang Zi. W sierpniu zesz?ego roku Martínez wykluczy? Nainggolan z listy wst?pnej. Ten ostatni natychmiast og?osi? wycofanie si? z dru?yny narodowej. To narusza oczekiwania wielu fanów nosz?cych Koszulka Belgia m? 2018. Na g??bszym poziomie gafa z?o?ci jest winowajc?, która doprowadzi?a do upadku belgijskiej pi?ki no?nej. Belgia zosta?a podzielona na holenderskoj?zyczny flamandzki i francuskoj?zyczny walo?ski. Obie frakcje zawsze by?y ze sob? niewygodne i dorasta?y w tak d?ugotrwa?ym ?rodowisku. Rozbie?no?? w zespole jest równie? oczywista.

Tak wi?c najwi?kszym problemem przed belgijskim zespo?em nie s? gwiazdy i technologia, ale solidarno??. Gra w pi?k? no?n?, która liczy 11 osób, nawet je?li s? silni zawodnicy w dru?ynie, je?li nie mog? si? zjednoczy?, nie mog? uzyska? dobrego wyniku.

May 22 Ronaldo przedstawia koszulk? Manchesterowi United Rashford Sidst udgivet den 22-05-2018

Ronaldo jest pi?karzem i odnosz?cym sukcesy zawodnikiem. My?l?, ?e nie ma fanów i zwolenników trampek i koszulki pi?karskie Ronaldo.

Niedawno Ronaldo wys?a? czerwone buty Nike Air Max 97 CR7, aby wesprze? swoj? koszulk? Realu Madryt z autografem Manchester United, Rashforda. Tym razem Manchester United pokona? Spurs w pó?finale FA Cup w sobot? i wszed? do fina?u Pucharu Anglii. Dlatego Ronaldo da? mu swój drugi prezent:koszulk? Real Madryt z autografem. To jest jego zaufanie i wsparcie.

W koszulce Ronaldo przekaza? m?odemu naprzód t? wiadomo??: "Rashford, pozosta? w szczytowej formie, daj spokój!" My?l?, ?e nawi?zali bliskie przyja?nie.

May 20 dom sezon uwolnienie Koszulka Juve Sidst udgivet den 20-05-2018

Juventus wyda? now? Adidas domu koszulki pi?karskie w sezonie 2018/19 w. Zgodnie z tradycyjnych czarno-bia?ych barwach, nowe koszulki u?yciu unikaln? kombinacj? paski, przeznaczone do ho?d przesz?o?ci, podczas gdy stale podkre?laj?c siebie.

W koszulce zastosowano równie? klub z nowoczesnym, nowym logo i now? struktur? ko?nierzyka.Nowy sezonowy koszulka Juventus doskonale ilustruje now? koncepcj? klubu "Czarny i bia?y i wi?cej" (wi?cej ni? czer? i biel). Wszystko, co zrobi? klub i b?dzie si?? nap?dow? podkre?laj?c? jego innowacyjny i bezkompromisowy charakter.Ta koszulka jest idealnym produktem opartym na takim pomy?le.

Koszulki z przysz?ego sezonu ju? zacz??y si? sprzedawa?, a ka?dy fan, który wspiera pi?k? no?n?, mo?e kupi? koszulk? dru?yny, któr? wspierasz po naszej stronie.

May 18 Nowy sezon Manchesteru United w przysz?ym sezonie Sidst udgivet den 18-05-2018

Ten sezon zbli?a si? do ko?ca i nast?pny sezon ju? si? rozpocz??. Dlatego g?ównymi cz?onkami ka?dego klubu zacz??y si? przygotowania do zdj?? koszulki pi?karskie przysz?ym sezonie.

G?ówny kolor nowej koszulki wci?? jest czerwony, ale pod skrzyni? s? czarne paski, aw poprzednich Czerwonych Diab?ach nie by?o takiego wzoru Koszulka z dawnej koszulka Manchester United jest nadal bia?a, ale w kolejnym sezonie jest tylko czerwona i czarna, skarpetki równie? maj? czarne paski i pasuj? do góry.

Narodziny ka?dej koszulki maj? znaczenie, poniewa? klub, który Manchester United w?a?nie rozpocz??, jest inspiracj? dla tej koszulki od "budowania klubu pracowników kolei".

May 17 Liverpool b?dzie nosi? nowe koszulki w lidze Sidst udgivet den 17-05-2018

Liverpool b?dzie nosi? koszulki w domu w nowym sezonie na koniec fina?owego meczu ligi w ten weekend, ale w tym sezonie nadal b?d? koszulki pi?karskie do domu w finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Poniewa? zgodnie z zasadami UEFA, klub musi poinformowa? UEFA przed ka?dym sezonem, któr? koszulk? b?d? nosi?, aby wzi?? udzia? w Lidze Mistrzów UEFA i jej nie zmieni.

W tym weekendowym finale Premier League, Liverpool musi tylko zdoby? punkt w Brighton, aby okre?li? kwalifikacje do przysz?orocznej Ligi Mistrzów UEFA. B?d? tak?e mieli na sobie now? koszulk? gospodarzy 2018/19 sezon, ta koszulka Liverpool zosta?a oficjalnie wydana na jutro.

Sprzeda?y koszulki Liverpoolu w sezonie 2017-18 równie? ustanowi? nowy rekord w historii zespo?u, a koszulka klubu zosta?a wyprzedana.

May 15 Islandzki gracz chce koszulki Messi Sidst udgivet den 15-05-2018

W Mistrzostwach ?wiata w 2018 w Rosji, Islandii i Argentynie zosta?y zgrupowane w grupie D. W wywiadzie dla Argenty?skiego Super Sports Radio, islandzki obro?ca mi?dzynarodowy Jóhannesson wyrazi? swój podziw dla Messiego. Johanneson ma nadziej?, ?e Messi mo?e przygotowa? 23 Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018, aby Islandczycy mogli zdoby? jedn? osob? po meczu.

"Ka?dy gracz chce koszulki Messi, nie jestem wyj?tkiem", powiedzia? Jóhannesson. "Messi zdecydowanie da koszulk? pierwszemu graczowi, aby zmieni? koszulk?, nie chcemy walczy? o jego Koszulka Argentyna m? 2018,wi?c mam nadziej?, ?e b?dzie móg? si? przygotowa?". 23 koszulki, wi?c islandzka dru?yna narodowa ma po jednej osobie. "

Argenti ma wybitnego pi?karza takiego jak Messi, wi?c Jóhannesson powiedzia?, ?e Islandia mo?e pokona? ka?dego przeciwnika, aby broni? Argenti. Musimy zrobi? wszystko, aby znale?? s?abo?ci Argentyny.

May 13 Neymar wznowi treningi na Mistrzostwa ?wiata Sidst udgivet den 13-05-2018

Najwi?kszy na ?wiecie gracz Neymar zosta? ranny w meczu z Marsyli?. Nast?pnie wróci? do Brazylii na operacj? i nigdy si? nie pojawi?. Na pocz?tku Mistrzostw ?wiata wielu fanów kupuje Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 do ogl?dania Mistrzostw ?wiata.

Reprezentacja Brazylii, która stara si? wygra? szóste mistrzostwa ?wiata, równie? zwraca szczególn? uwag? na post?p w rehabilitacji Neymara. Brazylijska gwiazda Neymar, ubrana w Koszulka brazylia m? 2018, ma dobr? kontrol? i b?dzie trenowa? pi?k? w bazie treningowej dru?yny. Nerma jest wa?nym zawodnikiem reprezentacji Brazylii i ma wa?n? pozycj? w reprezentacji Brazylii.

Neymar wkrótce wróci?, a jego kolega z dru?yny, Dani Alves, nie by? w stanie ?ledzi? brazylijskiej dru?yny do Rosji z powodu kontuzji. 35-letni weteran nied?ugo przejdzie operacj?. Jest bardzo prawdopodobne, ?e nie b?dzie móg? uczestniczy? w ostatnim Pucharze ?wiata w swojej karierze. My?l?, ?e to b?dzie jego najwi?ksze nieszcz??cie.

May 11 Chelsea wraca na Mistrzostwa Belgijskie Sidst udgivet den 11-05-2018

Jako gwiazda stadionu, ka?da kontuzja mo?e omin?? wa?n? gr?. Na pocz?tku Pucharu ?wiata Batshuayi z Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 mi domowymi powróci do treningu w ci?gu 10 dni. Do Mistrzostw ?wiata w Belgii.

W meczu pomi?dzy Borussi? Dortmund i Schalke 04 w zesz?ym miesi?cu, Batshuayi dozna? kontuzji kostki i zako?czy? okres wypo?yczenia przed planowanym terminem. Wróci? ju? do Londynu na leczenie. W przysz?ym tygodniu b?dzie kontynuowa? trening, a nast?pnie pojedzie do Belgii, aby przygotowa? si? do Pucharu ?wiata. Puchar ?wiata wszed? w ten proces. W tej chwili fani mog? kupowa? Koszulka belgia m? 2018, aby dopingowa? go.

Batshuayi jest kluczowym cz?onkiem belgijskiego zespo?u. B?dzie konkurowa? z napastnikiem Manchesteru United, Lukaku, dla g?ównego napastnika.

May 11 Reprezentant reprezentacji Argentyny nr 10 Sidst udgivet den 11-05-2018

Król pi?ki w pi?karskim ?wiecie Argentyny sta? si? nowym pokoleniem wiary ludzi. Dzi? Messi reprezentuje Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 numer 10 Argentyny i staje si? typowym reprezentantem ?wiata futbolu.

Dzi? niebieskie i bia?e koszulki sta?y si? odleg?? histori?. Jednak na 10. li?cie zosta?o potwierdzone na Messi, ?e fani byli ch?tni do niego ponownie. Nie musimy wymienia? jego osi?gni?? i zaszczytów, by wyruszy? w swoje osi?gni?cia. Wiemy, ?e kiedy Argentyna zostanie wyeliminowana z turnieju kwalifikacyjnego, Messi uratuje ca?? sytuacj? z prawie jedn? osob?. Id?c za Maradon?, dowiedzieli?my si?, ?e najlepszy rzecznik w ?skiej Koszulka Argentyna m? 2018 nr 10 kontynuuje.

Messi nie straci? tytu?u króla. Przyci?gaj za sob? dziesi?tki tysi?cy fanów, aby wesprze? go w ciszy.

May 8 Dybala Serie Pierwsza paczka Neymara Sidst udgivet den 08-05-2018

Po mi?dzynarodowym dniu zawodów, Juventus gra? Chievo Werona w domu w lidze i Dybala sta?a ostro?? ponownie. M?ody gracz koszulki pi?karskie z?ama? trzy kolejne mecze Serie A i znakomity wyst?p by? godny pochwa?y.

Na pocz?tku meczu z Chievo Werona, Juventusowi ci??ko by?o zdoby? punkty, a na koniec z Dybal? zrezygnowa? z ?awki - wtedy Dybala, ubrana w czarno-bia?? koszulka Juventus, przydzieli?a pi?k? Miraliemu Pjani?owi i Miraliemu Pjani?owi. Prosto odnalaz? Gonzalo Higuaína i strzeli? gola, w 84. minucie Dybala zdoby? bramk? i strzeli? pi?? strza?ów.

Jest to pierwszy m?ody gracz Juventusu, który mo?e zdoby? punkty w pierwszych trzech rundach.

May 6 Szwedzka dru?yna narodowa 2018 Mistrzostwa ?wiata koszulk? Sidst udgivet den 06-05-2018

Do?wiadczenie szwedzkiej dru?yny narodowej bior?cej udzia? w wielu meczach Mistrzostw ?wiata jest bardzo bogate. Szwedzk? dru?yn? narodow? mo?na uzna? za odnosz?c? sukcesy w Pucharze ?wiata. Jakiego rodzaju Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 Szwecja wprowadzi na ten etap?

Tutaj sprzedajemy koszulk? dru?yny narodowej 2018 Russia Mistrzostwa ?wiata, aby pomóc zespo?om walczy? o najwy?szy honor w pi?ce no?nej. Wiele klasycznych projektów z przesz?o?ci jest nadal bardzo popularnych w?ród fanów. Mamy nadziej?, ?e oddamy im ho?d, integruj?c innowacje, lojalno?? wobec klasyki i d??enie do doskona?o?ci. Inspiracj? dla tej koszulki jest równie? projekt poprzedniej Koszulka Szwecja m? 2018 i klasyki pi?ki no?nej.

Wygl?d najnowszej koszulki reprezentacji Szwecji, my?l?, ?e b?dzie kochany przez wielu fanów.

May 4 Juventus powraca do zalet Serie A. Sidst udgivet den 04-05-2018

Napoli pod??y? za nim, powoduj?c, ?e Juventus zagrozi?. Jednak w grze na bliskiej odleg?o?ci Juventus walczy? o zwyci?stwo w meczu z Milanem, co sprawi?o, ?e wielu fanów podekscytowa?o, ?e wygra gr? dwoma palcami w imieniu koszulki pi?karskiei Juventusu.

W miniony weekend Derby we W?oszech, Juventus i Milan przyczyni?y si? do burzliwego pojedynku. Diego Costa ustanowi? rekord dla Juventusu, ale Milan strzeli? gola Mauro Icardi i w?asna bramka Andrei Barzagli, kiedy Matías Vecino zosta? zes?any z boiska. Oolong uzyska? awans, ale przed ko?cem meczu Milan Škriniar równie? zdoby? Oolonga, asystowa? Paulo Dybala w rzucie wolnym, aby asystowa? Gonzalo Higuaín, a Juventus pokona? Milano 3-2. Czy oczekujesz zwyci?zcy? Mo?esz za?o?y? koszulka Juventus zespo?u wsparcia, aby im dopingowa?, co zwi?kszy ich pewno??.

Poniewa? Neapol przegra? z ostatni? rund? ACF Fiorentiny, Juventus wskazuje na 4 punkty. Z zaledwie trzema rundami ligi Juventus musi tylko wygra? dwa kolejne zwyci?stwa, aby zapewni? tytu? mistrzowski w tym sezonie.

May 3 Dwóch graczy zostanie graczami z Manchesteru United Sidst udgivet den 03-05-2018

Manchester United us?yszy od Daley Blind i Matteo Darmiana, ?e nie wzi?li udzia?u w strzelaniu do koszulki pi?karskie Manchesteru United. Oznacza to zasadniczo, ?e José Mourinho sprz?ta dwóch graczy tego lata.

Daley Blind zagra? w tym sezonie tylko 16 gier dla Manchesteru United. Liczba jest bardzo ograniczona. Sytuacja Matteo Darmiana jest podobna, w tym sezonie gra? tylko dla Manchesteru United w 15 meczach, tylko 6 meczach z Premier League. Oba s? stosunkowo marginalne w Manchesterze United. Teraz Daley Blind i Matteo Darmian s? czo?owymi graczami Manchesteru United i nie b?d? zaskoczeni, ?e opu?cili dru?yn? tego lata. Wi?c w tym sezonie zdejmie koszulka Manchester United i do??cz do innych klubów.

Daley Blind otrzyma? uwag? Serie A Roma. Matteo Darmian ma wi?cej rynków, Juventus, Roma i Neapol maj? nadziej?, ?e wprowadz? go tego lata.

May 1 Bouna Sarr odrzuca Senegal na M? Sidst udgivet den 01-05-2018

Dla profesjonalnych graczy uczestnictwo w Pucharze ?wiata jest ich marzeniem. Jednak obro?ca Marsylii, Bouna Sarr, odrzuci? zaproszenie reprezentacji Senegalu, poniewa? by? gotów gra? tylko dla reprezentacji Francji. My?l?, ?e ka?dy gracz jest dumny z posiadania Koszulka World Cup 2018 z w?asnym marzeniem.

Bouna Sarr powiedzia?: "Chc? tylko gra? dla Francji, a nie dla innych dru?yn narodowych, zawsze marzy?em o tym, aby gra? dla reprezentacji Francji, jestem Francuzem, urodzi?em si? tutaj, tylko Koszulka Francja m? 2018 jest dla mnie atrakcyjna".

26-letnia bouna sarr urodzi?a si? w Lyonie we Francji. Jego ojciec by? senegalczykiem, a jego matka by?a Gwine?. Dlatego bouna sarr posiada równie? obywatelstwo tych trzech krajów. Senegal zakwalifikowa? si? ju? tego lata do Mistrzostw ?wiata. Trener Senegalu Cisse próbowa? przekona? bouna sarr, by gra? w Senegalu, ale czekaj?c na tak wielk? pokus?, bouna sarr nadal zdecydowa? si? odrzuci? zaproszenie.

Bouna Sarr by? zawodnikiem pomocnika, ale w tym sezonie gra? w Marsylii i gra? dobrze. Europejscy giganci, tacy jak Borussia Dortmund i Sevilla, s? zainteresowani jego kupnem.

May 1 Bouna Sarr odrzuca Senegal na M? Sidst udgivet den 01-05-2018

Dla profesjonalnych graczy uczestnictwo w Pucharze ?wiata jest ich marzeniem. Jednak obro?ca Marsylii, Bouna Sarr, odrzuci? zaproszenie reprezentacji Senegalu, poniewa? by? gotów gra? tylko dla reprezentacji Francji. My?l?, ?e ka?dy gracz jest dumny z posiadania Koszulka World Cup 2018 z w?asnym marzeniem.

Bouna Sarr powiedzia?: "Chc? tylko gra? dla Francji, a nie dla innych dru?yn narodowych, zawsze marzy?em o tym, aby gra? dla reprezentacji Francji, jestem Francuzem, urodzi?em si? tutaj, tylko Koszulka Francja m? 2018 jest dla mnie atrakcyjna".

26-letnia bouna sarr urodzi?a si? w Lyonie we Francji. Jego ojciec by? senegalczykiem, a jego matka by?a Gwine?. Dlatego bouna sarr posiada równie? obywatelstwo tych trzech krajów. Senegal zakwalifikowa? si? ju? tego lata do Mistrzostw ?wiata. Trener Senegalu Cisse próbowa? przekona? bouna sarr, by gra? w Senegalu, ale czekaj?c na tak wielk? pokus?, bouna sarr nadal zdecydowa? si? odrzuci? zaproszenie.

Bouna Sarr by? zawodnikiem pomocnika, ale w tym sezonie gra? w Marsylii i gra? dobrze. Europejscy giganci, tacy jak Borussia Dortmund i Sevilla, s? zainteresowani jego kupnem.

April 27 Michael Gravgaard pozwa? FC Nantes Sidst udgivet den 27-04-2018

Co je?li Michael Gravgaard sta? si? najdro?szym graczem w historii FC Nantes? Ten wspania?y zawodnik nosi? koszulki pi?karskie klubu, co mo?e mie? co? wspólnego z jego rekordem, ale teraz Michael Gravgaard pozywa FC Nantes do S?du Przemys?owego.

FC Nantes zwerbowa? 3,9 miliona euro w 2008 roku, poniewa? zosta? b??dnie wyrzucony za niego w 2010 roku z powodu "niezdolno?ci". Prokurator s?dowy, który z?o?y? wniosek, pot?pi? swój by?y klub za zap?acenie mu prawie 2 milionów euro. Nie mia? wi?cej czasu na gr? dla gracza, który jest w?a?cicielem koszulki pi?karskie Liga Francuska 1 klubu. W 2010 roku by? kapitanem dru?yny du?skiej, ale nie zosta? wybrany do reprezentacji narodowej RPA World Cup.

Za rol? Michaela Gravgaarda w FC Nantes, gracz oskar?y? gracza, ?e celowo "k?amie" swoim zdrowiem podczas podpisywania umowy. Tak wi?c w przypadku decyzji Michaela Gravgaarda o przyprowadzeniu FC Nantes do S?du Przemys?owego, nadszed? czas na decyzj?.

April 24 Paris Saint-Germain pokonuje Bordeaux Sidst udgivet den 24-04-2018

Paris Saint-Germain, który wcze?niej wygra? mistrzostwo, pokona? ostatnio Bordeaux 1: 0. My?l?, My?l?, ?e to jest du?o fanów koszulki pi?karskie ogl?danie gry na miejscu.

W meczu pomi?dzy Paris Saint-Germain i Bordeaux, obie dru?yny przegra?y w pierwszej po?owie. To by?a trudna gra dla Paris Saint-Germain. W drugiej po?owie Paris Saint-Germain w ko?cu prze?ama? impas w 75. minucie, a Giovani Lo Celso, w koszulka Paris Saint-Germain z numerem 18, wykona? rzut ro?ny, a Paris Saint-Germain uzyska? przewag? jednej pi?ki do ko?ca. Wreszcie Paris Saint-Germain zablokowa? gr? na 1-0.

Dla Paris Saint-Germain, który wygra? pierwszy francuski tytu? w pi?ciu rundach, tego rodzaju gra jest jedynie treningiem dla ich umiej?tno?ci, aby mogli rywalizowa? o Lig? Mistrzów w nast?pnym sezonie.

April 22 Serie A staraj? si? zachowa? napi?cie Sidst udgivet den 22-04-2018

W pi?ciu ligach, które zbli?aj? si? do ko?ca, my?l?, ?e musisz za?o?y? koszulki pi?karskie, aby zapewni? wsparcie zespo?owi.

Serie A Neapolitan opu?ci? ostatnie napi?cie dla pi?ciu g?ównych lig. Czy Juve, który rz?dzi? na szczycie Serie A, wygra ostateczne zwyci?stwo?

34 runda turnieju Serie A odegra?a kluczow? rol? w walce o mistrzostwo. W tej rundzie Soumaila Coulibaly, ubrana w koszulka SSC Napoli nr 10, strzeli? gola dla Neapolu w 90 minucie gry. Juventus przegra? z Napoli 0: 1 w domu, a jego tytu? Serie A zosta? wskrzeszony.

Ostatnie cztery rundy Neapolu znajduj? si? w ?rodku pola, wi?c nie jest trudno gra? w Neapolu przeciwko czterem dru?ynom. Harmonogram Juventusu jest bardziej niebezpieczny, z dala od dwóch g?ównych zespo?ów w Warring States i Rome, musz? to by? cztery mecze z rz?du, aby zachowa? tytu?.

April 19 Pi?ciu mistrzów ligi Sidst udgivet den 19-04-2018

Pod koniec Mistrzostw ?wiata pi?? sezonów ligowych dobieg?o ko?ca, aw pi?ciu ligach s? ju? trzy tytu?y. Wi?c kto jest najsilniejszym graczem w pi?ciu ligach. Wszyscy w kibicach maj? koszulki pi?karskie, któr? wspieraj?.

Francuska Ligue wygra?a 28 zwyci?stw, 3 remisy i 2 straty w sezonie i zdoby?a 87 punktów. Poprowadzi? zdobywc? drugiego miejsca w Monako z 17 punktami i pi?? razy zdoby? mistrzostwo Ligue 1. Manchester City w tym sezonie z 28 zwyci?stwami, 3 remisami i 2 pora?kami, bez uwzgl?dnienia innych dru?yn Premier League, wygra? mistrzostwa Premier League, mistrz Bundesligi Bayern Monachium wygra? 24 wygrane, 3 remisy i 3 straty w 30 rundach. Bohaterowie La Liga nie pope?nili b??du, Barcelona rozegra?a 33 mecze i osi?gn??a 83 Punkty, 25 zwyci?stw i 8 niepomy?lnych wyników ligowych mistrzostw, ostatecznie postawi mistrzów La Ligi w torbie. Gracze s? dumni z posiadania koszulka FC Barcelona. Serie A ma sze?? punktów przewagi nad Neapolem w lidze z sze?cioma rundami. Juventus prawdopodobnie wygra tytu? Serie A.

Prawie koniec pi?ciu lig jest w zasadzie zako?czony, widzimy wyniki ka?dej ligi i prawdopodobnie wiemy, kto jest najwy?szym z?otym medalem w pi?ciu ligach.

 

 

 

April 16 Reprezentacja Arabii Saudyjskiej 2018 World Cup koszulki Sidst udgivet den 16-04-2018

Na pocz?tku Mistrzostw ?wiata w Rosji, reprezentacja Arabii Saudyjskiej zagra w Mistrzostwach ?wiata w 2018 roku. Ta dru?yna, która po raz pierwszy uczestniczy?a w Pucharze ?wiata, stan??a w fina?ach Mistrzostw ?wiata z niesamowitymi wynikami. Wi?c tym razem jeste?my w rozgrywkach Pucharu ?wiata w pod-dru?ynie, w jaki sposób b?d? nosi? Koszulka World Cup 2018 do reprezentowania ich dru?yny narodowej?

W tym miejscu sk?adamy ho?d dru?ynie Saudyjczyków, która dotar?a do ostatnich 16 w Mistrzostwach ?wiata w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych. Ol?niewaj?ce bia?e, koszulka szorty i skarpetki zdobi? zielone detale. Odznaka na piersi Koszulka Arabia Saudyjska m? 2018 jest symbolem Zwi?zku Pi?ki No?nej i dru?yny narodowej, która zosta?a aktywowana przez Saudyjski Zwi?zek Pi?ki No?nej w 2017 roku. Palma daktylowa, orze? na Bliskim Wschodzie i pi?ka no?na wspólnie tworz? nowy wizerunek Saudyjski futbol. Dolna cz??? litery "KSA" to angielska nazwa Królestwa Arabii Saudyjskiej. skrót.

Mam nadziej?, ?e koszulka ta da reprezentacji Arabii Saudyjskiej szanowan? ojczyzn? z lepszymi osi?gni?ciami i honorami.

April 15 Pary? cierpi na turnieje w Lidze Mistrzów UEFA Sidst udgivet den 15-04-2018

W Pary?u Francja wygra?a 5 koron w ci?gu 6 lat i wygra?a mistrzostwo z Monako. Jednak nie by? w stanie przebi? si? przez Lig? Mistrzów z Realem Madryt i Barcelone. Giganci reprezentuj?cy ciemnoniebiesk? koszulki pi?karskie to nieczytelna dru?yna, ale mimo dominuj?cej sytuacji nie mog? nale?e? do najlepszych w Lidze Mistrzów.

Gracze maj? ciemnoniebieskie koszulka Paris Saint-Germain i odnie?li niesamowite zwyci?stwa na Francuzach. Jednak cz?sto przegrywali w Lidze Mistrzów. W ko?cu Francuzi nie s? wystarczaj?co konkurencyjni. W polu Ligue 1 moc Saint-Germain w Pary?u prawie osi?gn??a poziom bez wroga. Z wyj?tkiem Monako, kilka zespo?ów mo?e stanowi? zagro?enie dla Paris Saint-Germain. Z punktu widzenia konkurencji nie sprzyja wzrostowi Paris Saint-Germain.

Ma tak?e nadziej?, ?e czas si? wytr?ci, a do?wiadczenie b?dzie si? kumulowa?. Paris Saint-Germain ma szans? na prawdziwy prze?om w Lidze Mistrzów.

April 13 Barcelona zatrzymuje si? w pó?fina?ach Ligi Mistrzów Sidst udgivet den 13-04-2018

Pó?fina?y Ligi Mistrzów UEFA zosta?y ju? wygenerowane. Fani zaniepokojeni fina?em Ligi Mistrzów mog? kupi? koszulki pi?karskie po naszej stronie, aby obejrze? fina?y, które wspierasz. W ?wier?finale ?wier?fina?u Ligi Mistrzów UEFA w drugiej turze ?wier?fina?u Ligi Mistrzów UEFA FC Barcelona przegra?a 0-3 z Serie A Roma w Rzymie. To ju? trzeci z rz?du sezon dla Barcelony i Messiego. 4 razy nie uda?o si? awansowa? do pó?fina?ów Ligi Mistrzów.

Messi zawsze by? w stanie pokry? niedoci?gni?cia Barcelony swoj? osobist? umiej?tno?ci?, ale niestety ta scena nie zdarzy?a si? dzi? wieczorem. Najbardziej bezlitosn? rzecz? dla Barcelony, aby zatrzyma? si? na czele 4 w Lidze Mistrzów, jest to, ?e Czerwony i Niebieski Legion po raz kolejny ?a?owali, ?e nie byli w "erze Messiego". Kiedy gracze wzi?li koszulka FC Barcelona Barcelony i powiedzieli, ?e chc? wygra?, jest to oczywi?cie niemo?liwe.

Chocia? Messi nie by? w stanie pomóc zespo?owi dotrze? do ostatnich czterech w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Na szcz??cie tytu? La Liga w tym sezonie prawie sta? si? torb? Barcelony.

April 12 Benzema ponownie wchodzi na list? Paris Saint-Germain Index Sidst udgivet den 12-04-2018

Po sporych kosztach sp?dzonych na Neymar i Kylian Mbappé, wyst?p Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów UEFA nie poprawi? si? i zosta? wyeliminowany przez Real Madryt w 1/8 fina?u. Wielu fanów jest przyzwyczajonych do ogl?dania paryskich graczy Saint-Germain w koszulki pi?karskie w Lidze Mistrzów UEFA. Oczywi?cie niemo?liwe.

Prezes klubu Gamal Abdel Nasser i dyrektor sportowy Luis Enrique s? zainteresowani kontynuowaniem wzmacniania napastnika tego lata, aby znale?? odpowiednie centrum zast?puj?ce Edinsona Cavani w koszulka Paris Saint-Germain nr 9. Paris Saint-Germain planuje podpisa? strzelank? Realu Madryt Karima Benzemy podczas letniego transferu. Ostatnie pa?stwo Karima Benzemy zacz??o spada?. Reprezentowa? dru?yn? w 25 meczach ligowych i strzeli? 5 goli w tym sezonie. Mówi si?, ?e Real Madryt równie? ma nadziej? na sprzeda?, a nast?pnie zostanie zast?piony przez ?wiatowej klasy centrum. Kierownictwo Paris Saint-Germain by?o bardzo zainteresowane Francuzem i zobaczy? znak sukcesu.

Czy Karim Benzema zostanie wprowadzony w Pary?u? Czy ten by?y Paris Saint-Germain b?dzie móg? wróci??

April 10 Liverpool wygra? 5: 1 z Manchesterem City Sidst udgivet den 10-04-2018

W drugiej rundzie sezonu 2017-18 w ?wier?finale Ligi Mistrzów, 1-2 mecze gospodarzy Manchester City zosta?y wycofane, z 1-2 wyj?ciami w dwóch rundach. Liverpool 5-1 pokona? Manchester City. Jak takiej fascynuj?cej grze mo?e zabrakn?? jednej z naszych koszulki pi?karskie do ogl?dania gry?

Liverpool wywar? silny nacisk na drog? i odwróci? Manchester City z golem 2-1 z drugiej po?owy Mohameda Salaha i Roberto Firmino. Zrobili 5-1 mocny awans do czo?owej czwórki w dwóch rundach. The Reds jako ostatni wszed? do ostatnich 4 Ligi Mistrzów, ale równie? powróci? do 10 lat temu. Nosz?c koszulka Liverpool nr 11 Mohamed Salah w meczu z Manchesterem City: Drugi odegra? kolejn? istotn? rol?. Mohamed Salah ponownie sta? si? bohaterem Liverpoolu. Zdoby? kluczow? bramk? wyrównuj?c? w drugiej po?owie i zarabia? zarówno w domu, jak i na wyje?dzie przeciwko Manchesterowi City.

Manchester City rozpocz?? doskona?y pocz?tek, ale nie uda?o mu si? utrzyma? tego dobrego trendu. Liverpool bezpo?rednio wyeliminowa? Manchester City.

April 8 koszulka Reprezentacja Portugalii Mistrzostwa ?wiata 2018 Sidst udgivet den 08-04-2018

Podczas zbli?aj?cych si? Mistrzostw ?wiata w Rosji, wystartowali?my w nowej koszulce gospodarzy i gospodarzy reprezentacji Portugalii. Tutaj sprzedajemy Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018.

Po historycznych pierwszych mistrzostwach Europy we Francji dwa lata temu, portugalski zespó? pojedzie do Rosji jako król Europy tego lata, a linia odzie?y 2018 z Portugalii b?dzie meczem dla ich najnowszych gigantów. Projekt Koszulka Portugalia m? 2018 domowej pokaza? koncepcj? wspó?czesnego stylu królewskiego. Od Luisa Figo po Cristiano, w Portugalii pojawi?o si? wiele kultowych postaci. Poprowadzili i zjednoczyli ca?y zespó?.

Je?li ogl?da? Puchar ?wiata, to zas?uguj? na tak? idealn? koszulk?. Za?ó? koszulk? dru?yny narodowej wsparcia, która b?dzie zadowolona z innych graczy, których wspierasz.

 

 

April 6 FC Bayern Monachium odwraca Sevilla FC na wyje?dzie 2: 1 Sidst udgivet den 06-04-2018

Liga ?wier?fina?owa Ligi Mistrzów UEFA rozpocz??a pierwsz? rund? 3. FC Bayern Monachium z Sevilla na stadionie Pishua, zwyci?stwo 2-1. My?l?, ?e powiniene? kupi? koszulki pi?karskie, któr? lubisz wspiera? na miejscu. Jest to najlepsze wsparcie dla nich i mo?e przynie?? im dobry nastrój.

W 32. minucie meczu Sevilla FC prowadzi?a Bayern Monachium 1: 0. Gracz FC Bayern München Arturo Vidal dozna? kontuzji i zosta? zast?piony. James Rodríguez w 11. koszulka Bayern Monachium wszed? na ?awk?. Wys?a? prost? wtyczk? do Francka Ribery'ego po lewej stronie strefy karnej. Krzy? ten zosta? przypadkowo trafiony przez Navas. W drugiej po?owie meczu FC Bayern München wykona? kolejny wysi?ek, zdoby? bramk?, zdoby? bramk? i zablokowa? wynik 2: 1.

Bayern Monachium nie tylko odniós? zwyci?stwo w meczu wyjazdowym, ale tak?e podekscytowa? fanów, ?e Bayern München obj?? prowadzenie w dwóch eliminacjach. To da im wi?cej pewno?ci siebie w nast?pnej grze i ?yczy im powodzenia.

April 5 Premierowa roczna komisarzowa komisja ponad 200 milionów dolarów Sidst udgivet den 05-04-2018

Zgodnie z najnowszymi statystykami Premier League w tym sezonie, wszystkie 20 dru?yn w Premier League wyp?aci?o 211 milionom funtów prowizji za transfer do brokerów, co stanowi wzrost o oko?o 20% w stosunku do poprzedniego sezonu. Fani zakupili koszulki pi?karskie, aby je wspiera?.

Gdy Liverpool wprowadzi? Mohameda Salaha, Virgila van Dijka i inne silne wsparcie, prowizje za brokera wynios?y 26,79 milionów funtów w Premiership, a nast?pnie w Chelsea (25,14 miliona funtów), podczas gdy Manchester City, najwy?sze miejsce, zosta?o podpisane. Wielu graczy przyci?gn??o wielu rodziców, by kupowa? koszulka Manchester City dla dzieci, które lubi? swoich graczy. Prowizja zap?acona przez klub wynosi?a tylko 23,48 mln funtów, zajmuj?c trzecie miejsce, czyli o prawie 3 mln funtów mniej ni? w poprzednim sezonie (26,2 mln funtów).

Manchester City jest na czele tego sezonu. Jako ich mened?er, Pep Guardiola mo?na powiedzie?, ?e odnosi sukcesy i jest najlepszym trenerem.

April 3 Athletics Madryt 9 punktów za Barcelon? Sidst udgivet den 03-04-2018

Atletico Madryt jest jedn? z najsilniejszych dru?yn w pi?ce no?nej La Liga. Real Madryt nadal ?ciga Atlético w La Liga. Obecnie Atletico Madryt zajmuje drugie miejsce. To tak?e g??boko przyci?ga rodziców do kupowania koszulki pi?karskie.

30 runda w La Liga zako?czy?a si? wi?cej ni? jednym meczem. Atletico Madryt odniós? 1: 0 zwyci?stwo nad La Corun? w domu, zmniejszaj?c deficyt za Barcelon? do 9 punktów. W 33 minucie Moskwa wyci?gn??a Saúla z pola karnego, a Kévin Gameiro strzeli? gola prawym s?upkiem i strzeli? 1: 0 w prawym górnym rogu.

Mamy nadziej?, ?e Atletico Madrid Club da fanom koszulka Atlético Madryt bardziej ekscytuj?ce miejsca i walczy? o lepsze wyniki w nast?pnej lidze La Ligi.

April 1 Dru?yna narodowa Japonii 2018 World Cup koszulka Sidst udgivet den 01-04-2018

W lidze azjatyckiej, jakie s? zalety narodowej dru?yny pi?karskiej? Japo?ska dru?yna pi?karska jest niezb?dna.

Dzi? japo?ska dru?yna pi?karska znajduje si? w finale Pucharu ?wiata. W tym samym czasie, dla wi?kszo?ci fanów, mo?emy zakupi? Koszulki Pi?karskie M? 2018 i wystartowa? w nowej narodowej koszulka reprezentacji Japonii. "Blue Samurai" przejdzie do tej zupe?nie nowej koszulki. Puchar ?wiata. 2018 to kamie? milowy. Dwadzie?cia lat temu Japo?czycy po raz pierwszy w historii weszli do Mistrzostw ?wiata Francji. Nowa koszulka zosta?a zintegrowana z zaawansowanym kunsztem i innowacyjnym projektem XXI wieku. Pokazuje tak?e unikaln? kultur? Japonii i pragnienie zwyci?stwa. Jak fani mog? nas kupi? na Koszulka Japonia m? 2018.

Oznacza to, ?e japo?ski zespó? by? aktywny w pi?ce no?nej od lat 80-tych. Jak cudownie przyniesie nas dzi? Puchar ?wiata?

March 27 Reprezentacja Argentyny w pi?ce no?nej2018 Sidst udgivet den 27-03-2018

Je?li mówimy o narodowej reprezentacji Argentyny, to argenty?ska reprezentacja pi?karska jest jedn? z najbardziej utytu?owanych dru?yn pi?karskich na ?wiecie. Kiedy kibice z Argentyny s? wspierani w noszeniu koszul, odwo?ajcie si? do narodowej reprezentacji Argentyny, aby wspiera? ich na ?wiecie Puchar.

Tutaj sprzedali?my now? Koszulka World Cup 2018. Nowa koszulka zosta?a zainspirowana stylem klasycznej koszulki narodowej dru?yny narodowej z lat 90. XX wieku i zintegrowana z zaawansowanym kunsztem i innowacyjnym wzornictwem XXI wieku, a tak?e z nowymi koszulkami. Pozdrowienia z okazji 125-lecia Argenty?skiego Zwi?zku Pi?ki No?nej.

Diego Maradona i Lionel Messi w historii Argentyny byli królami stulecia, jednak Lionel Messi og?osi? w sierpniu, ?e powinien powróci? do dru?yny narodowej i zagra? w Mistrzostwach ?wiata w 2018 r. Fani nie mog? si? doczeka? noszenia Koszulka Argentyna m? 2018 , aby kibicowa? Oni.

 

March 25 Niemcy i Hiszpania s? przyja?nie nastawieni do pi?ki no?nej Sidst udgivet den 25-03-2018

Po tym, jak niemiecki mecz towarzyski z dru?yn? hiszpa?sk? zako?czy? si? wynikiem 1-1, obaj bramkarze wyrazili niezadowolenie z Pucharu ?wiata. Zobacz, jak fani Pucharu ?wiata kupuj? koszulki pi?karskie, aby dopingowa? swoj? ulubion? dru?yn?.

David de Gea, który gra? dla dru?yny hiszpa?skiej, nie ukrywa? swojego niezadowolenia z Pucharu ?wiata. W meczu niemiecki napastnik Thomas Müller strzeli? bramk? z dystansu. David de Gea uwa?a?, ?e lot pi?ki no?nej jest bardzo dziwny. My?la?, ?e Puchar ?wiata. Na boisku bramkarz prze?ywa koszmar. Marc-André ter Stegen, który nosi? Koszulka Niemcy mistrzostwa ?wiata 2018 nr 22 niemieckiej dru?yny, równie? przedstawi? swoj? opini?: "Ruch pi?ki podczas lotu jest bardzo zmienny, ale musimy dostosowa? si? tak szybko, jak to mo?liwe i nie ma inny wybór. "Niemcy stan? na czele mistrzostw ?wiata w 2018 roku w Rosji jako jeden z faworytów, jako ?e s? najwy?ej ocenian? dru?yn? na ?wiecie. Wielu fanów przygotowuje Koszulki Pi?karskie M? 2018.

W Mistrzostwach ?wiata w 2018 roku mamy nadziej?, ?e w Pucharze ?wiata b?dziemy mogli wykorzysta? pi?k?, aby zespó? móg? jak najszybciej dostosowa? si? do Pucharu ?wiata i przynie?? nam satysfakcjonuj?ce ekscytuj?ce wydarzenie.

March 23 2018 mecz Pucharu ?wiata pomi?dzy Niemcami i Hiszpani? Sidst udgivet den 23-03-2018

W mi?dzynarodowym meczu rozgrzewki pi?karskiej dru?yna niemiecka gra?a przeciwko dru?ynie hiszpa?skiej. To, czy 21 niepokonanych Niemiec mo?e z?ama? niepokonany rekord Hiszpanii, przyci?gn??o uwag?. Je?li jeste? fanem niemieckiego zespo?u, prosimy o domsportowy.com kup Koszulka Niemcy mistrzostwa ?wiata 2018.

Hiszpania i Niemcy wygra?y odpowiednio mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej w sezonie 2010 i 2014, a tak?e s? uwa?ane za faworytów Pucharu ?wiata w Rosji. W ostatnich klasyfikacjach mistrzostw FIFA, reprezentacja Niemiec zdoby?a 1 609 punktów, podczas gdy Hiszpania zaj??a szóste miejsce z 1,28 punktu. Tym razem Ramos wprowadzi 150-ty kamie? milowy.

Oba zespo?y dadz? nam ekscytuj?cy fina?. Z fanami w Koszulki Pi?karskie M? 2018, nie mo?emy si? doczeka?!

March 22 Umowa z Jackiem Wilshere wyga?nie Sidst udgivet den 22-03-2018

Nosz?c koszulki pi?karskie nr 10 Jacka Wilshere'a powiedziano, ?e Arsenal odnowi z nim kontrakt, ale jego pensja zostanie zmniejszona o 25%. Jack Wilshere nie zgodzi? si? z umow?. Obecnie dwóch gigantów Serie A - Juventus i AC Milan jest zainteresowanych podpisaniem Jack Wilshere, a Everton i West Ham United s? gotowi zapewni? tygodniowe wynagrodzenie w wysoko?ci ponad 120 000 funtów.

Gra w Arsenalu. Wilshire nigdy nie gra? w Anglii od czasu wycofania si? Euro z Islandii w 2016 roku. Obecnie napastnik jest zdeterminowany, aby utrzyma? pozycj? z dru?yn? Anglii w miar? zbli?ania si? Pucharu ?wiata. Postanowi? sp?aci? zaufanie menad?era Garetha Southgate'a w Koszulka Anglia mistrzostwa ?wiata 2018. W tym miejscu w jego karierze wszyscy mieli?my oczekiwania na Wilshire.

Je?li Jack Wilshere zdecyduje si? na kompromis, jego tygodniowa pensja b?dzie jedn? czwart? obecnego Özila. Jack Wilshere da klubowi kolejn? szans?, a klub mo?e zapewni? kontrakt, który go zadowoli. Podaje si?, ?e Jack Wilshere jest sk?onny pozosta? w zespole, pod warunkiem, ?e nie ma obni?ki.

March 20 Kto jest najlepszym graczem Mario Balotelli na ?wiecie? Sidst udgivet den 20-03-2018

Wiele osób odnosi si? do Lionela Messiego, CR7 lub Neymara da Silva Santos Júnior, nosz?cych koszulki pi?karskie podczas wybierania najlepszego gracza na ?wiecie. Jednak Mario Balotelli w koszulce nr 9 uwa?a, ?e Luis Barcelona, Luis Suárez, jest dzi? najlepszym graczem na ?wiecie. Luis Suárez zagra? w tym sezonie 40 razy w barwach Barcelony, zdobywaj?c 24 gole i 11 asyst, a Barcelona równie? w lidze.

Poza wysok? ocen? koszulka FC Barcelona numer 9, Mario Balotelli powiedzia? tak?e, ?e obecnie najlepszym zawodnikiem w lidze francuskiej jest Edinson Cavani. "W ci?gu ostatnich dwóch lat Edinson Cavani zdoby? wiele punktów, szanuj? go, poniewa? jest czo?owym zawodnikiem, nie mo?na porównywa? Zlatana Ibrahimovicia z Edinson Cavani, poniewa? Zlatan Ibrahimovi? jest na innym poziomie."

Mario Balotelli, ubrany w koszulka nr 9, uwa?a, ?e Luis Suárez jest najlepszym zawodnikiem na ?wiecie, a Cavani dobrze spisa? si? we Francji.

March 18 Bohater wojenny Liverpool Mohamed Salah Ghaly gra heroicznie Sidst udgivet den 18-03-2018

Liverpooll pokonuje Watford Football Club 5: 0 u siebie

Najwi?kszym zwyci?stwem Liverpoolu w tej grze by?a egipska gwiazda Mohamed Salah Ghaly ubrana w koszulki pi?karskie nr 11, która uplasowa?a si? na czwórce i pomog?a swojemu koledze z dru?yny Roberto Firmino Barbosa de Oliveira. W koszulce Roberto Firmino Barbosa de Oliveira otrzyma? podanie od Mohameda Salaha Ghaly'ego i zdoby? trzeci? bramk? Liverpoolu.

Jürgen Norbert Klopp, ubrany w koszulk?, powiedzia?: "To by? idealny mecz. Ci?gle skupiali?my si? na otwarciu do ostatniej sekundy, a wszystkie cele by?y bardzo ekscytuj?ce. By?em bardzo zadowolony z wyst?pu zespo?u, a gra Mohameda Salaha Ghaly by?a zbyt du?a. Okropnie, ci?gle strzela?. W rzeczywisto?ci, nie tylko ta gra, jest jak w tym sezonie. Mo?e bez s?ów Mohameda Salaha Ghaly ta gra b?dzie bardzo trudna. "

Mohamed Salah Ghaly, który mia? na sobie koszulka Liverpool nr 11, wzi?? udzia? w pi?ciu golach i zako?czy? swoj? wielk? czworono?no??. W tym meczu Mohamed Salah Ghaly doskonale si? spisa?.

March 18 Mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej w 2018 roku potwierdzi?y wprowadzenie s?dziów asystentów wideo Sidst udgivet den 18-03-2018

Rada FIFA w koszulki pi?karskie oficjalnie przesz?a dzisiaj g?osowanie. Puchar ?wiata w 2018 roku potwierdzi?, ?e wprowadzi s?dzia asystenta wideo (VAR). Po raz pierwszy technologia ta zosta?a wprowadzona do historii Mistrzostw ?wiata.

W ostatnich latach FIFA przetestowa?a ju? t? technologi? w Pucharze ?wiata i Konfederacji oraz w innych konkursach. Ponadto europejskie ligi wielonarodowe wprowadzi?y równie? VAR. Tak jest równie? w Super League w tym sezonie.

Zgodnie z instrukcjami FIFA technika s?dziowania asystenta wideo b?dzie g?ównie wykorzystywana do rozwi?zywania tych g?ównych problemów w grze: czy zdoby? bramk? (czy przekroczy?a lini?), czy dokona? kary, czy bezpo?rednio do czerwonej kartki i rozpoznania gracza (kara, czy obiekt jest nieprawid?owy.

FIFA stwierdzi?a tak?e, ?e VAR b?dzie u?ywany w 64 meczach Mistrzostw ?wiata w 2018 roku. Ka?da gra b?dzie mia?a 33 stacje radiowe, w tym 8 kamer wolnych i 6 ultra-wolnych. Ponadto, istniej? 2 miejsca przeznaczone do obserwowania funtów i s? 2 miejsca po?wi?cone dru?ynie w koszulce, z której korzysta asystent s?dziego wideo.

Prezes FIFA w Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 pi?karskiej powiedzia?: "Musimy nad??y? za duchem czasu, chcemy da? s?dziom narz?dzia, które pomog? im dok?adniej kara?, szczególnie w tak wa?nych meczach, jak Puchar ?wiata."

March 18 Mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej w 2018 roku potwierdzi?y wprowadzenie s?dziów asystentów wideo Sidst udgivet den 18-03-2018

Rada FIFA w koszulki pi?karskie oficjalnie przesz?a dzisiaj g?osowanie. Puchar ?wiata w 2018 roku potwierdzi?, ?e wprowadzi s?dzia asystenta wideo (VAR). Po raz pierwszy technologia ta zosta?a wprowadzona do historii Mistrzostw ?wiata.

W ostatnich latach FIFA przetestowa?a ju? t? technologi? w Pucharze ?wiata i Konfederacji oraz w innych konkursach. Ponadto europejskie ligi wielonarodowe wprowadzi?y równie? VAR. Tak jest równie? w Super League w tym sezonie.

Zgodnie z instrukcjami FIFA technika s?dziowania asystenta wideo b?dzie g?ównie wykorzystywana do rozwi?zywania tych g?ównych problemów w grze: czy zdoby? bramk? (czy przekroczy?a lini?), czy dokona? kary, czy bezpo?rednio do czerwonej kartki i rozpoznania gracza (kara, czy obiekt jest nieprawid?owy.

FIFA stwierdzi?a tak?e, ?e VAR b?dzie u?ywany w 64 meczach Mistrzostw ?wiata w 2018 roku. Ka?da gra b?dzie mia?a 33 stacje radiowe, w tym 8 kamer wolnych i 6 ultra-wolnych. Ponadto, istniej? 2 miejsca przeznaczone do obserwowania funtów i s? 2 miejsca po?wi?cone dru?ynie w koszulce, z której korzysta asystent s?dziego wideo.

Prezes FIFA w Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 pi?karskiej powiedzia?: "Musimy nad??y? za duchem czasu, chcemy da? s?dziom narz?dzia, które pomog? im dok?adniej kara?, szczególnie w tak wa?nych meczach, jak Puchar ?wiata."

March 17 "Zebra" Juventus chce promowa? klas? w domu Sidst udgivet den 17-03-2018

W 29 rundzie Serie A nast?pnego dnia rano rozpocznie si? równie? wojna fokusowa. Sze?ciokrotny mistrz Serie A Juventus, który ma na sobie koszulki pi?karskie, b?dzie na drodze promowania nowego Maferala SPAL. W obecnym rankingu Serie A Juventus po 12 zwyci?skich meczach przewy?szy? poprzedniego lidera Napoli, z 24 zwyci?stwami, 2 remisami i 2 pora?kami, 74 punktami, strzeli? 67 bramek i straci? 15 bramek, zajmuj?c pierwsze miejsce. Juventus, ubrany w koszulk?, straci? ostatni czas w Serie A i nadal jest w 13. rundzie Serie A.

Nowo promowany Ma Ferrara SPAL zdoby? tylko 24 zwyci?stwa, zdoby? 24 punkty, zdoby? 24 punkty, strzeli? 28 bramek, straci? 50 bramek w Serie A w tym sezonie, i zaj?? trzecie miejsce w klasyfikacji (18 miejsce). W o?miu najlepszych dru?ynach na wyje?dzie, Ferrara przegra?a prawie ca?kowicie, ale w pierwszej rundzie Serie A w tym sezonie, Ferrara strzeli? 0: 0 z Lazio i by? remisuj?c z Atlanta 1-1 w 12. rundzie.

W pierwszej rundzie sezonu, Ferrara przej?? 1-4 strat? do Juventusu, Juventusu Bernardsky, Dybala, Higuain i Quadrado strzeli? gole. Parosci ubrany w koszulka Juventus, Ferrara wycofa? bramk?.

March 16 Zwyci?stwo Juventusu nad zwyci?stwem Interu Mediolan nad Neapolem Sidst udgivet den 16-03-2018

Rzym, 11 marca W 28 rundzie ligi pi?karskiej Serie A kontynuowali walk?. Broni?cy mistrz Juventus, ubrany w koszulki pi?karskie, pokona? Udinese 2: 0 w domu. W wyniku rozgrywaj?cej si? pó?niej gry skupienia, Neapol zosta? zdobyty przez Inter Mediolan, a "Legion Bobilian" wyprzedzi? 1 punkt Neapolu, aby osi?gn?? najwy?sze miejsce pod nieobecno?? meczu.

Juventus mia? 10-meczow? pass? i w?a?nie zmieni? Tottenham w Lidze Mistrzów UEFA. W 20. minucie napastnik Dybala w koszulce pomóg? gospodarzowi w przerwaniu impasu z bezpo?redniego rzutu wolnego. Chocia? w 38 minucie rzut karny wykonany przez Dybal? zosta? pomini?ty przez Higuaina, Dybala zdoby? kolejny gol w 49. minucie, aby pomóc dru?ynie przypiecz?towa? zwyci?stwo.

Juventus Howe odniós? 11 kolejnych zwyci?stw. W przypadku braku pojedynku punkty ligowe przewy?szy?y liczb? punktów w Neapolu.

W pó?niejszym meczu Napoli na stadionie Meazza, gdzie wygra?, by wygra? g?ówn? pozycj?, nie spe?ni? jego ?yczenia. Inter Mediolan uspokoi? swoich przeciwników na 0-0 w domu. Najlepsza szansa dla obu stron zosta?a stworzona przez Inter Mediolan. Lewoboczny rzut wolny od Cancello zosta? ograniczony do ograniczonego obszaru, a Skreniar odda? pi?k? na odleg?ym s?upku bramki na najwy?szym 9m.

Dodatkowo,  Juventus oszulka Bologna przegra?a 0: 1 z Atlancie, Cagliari 2: 2 zosta?a wyrównana przez Lazio, zwyci?stwo Crotone 4: 1 nad Sampdori?, Sassuolo 1: 1 i Spall Shake i powiedzia?, ?e AC Milan jest 1-0 z brz?czyk, by zabi? Genu?.

March 15 Bremen 3-1 Kolonia wygrywa bitw? o spadek Sidst udgivet den 15-03-2018

W rundzie Bundesligi sezonu 2017/18 w finale odby?a si? 26. runda. W bitwie o spadki Bremen pokonuje Kolonie 3: 1 w domu koszulki pi?karskie. W klasyfikacji generalnej Bremen wzrós? do 13, a perspektywa spadku jest jasna.

Przed t? gr?, Bremen zdoby? 27 punktów w lidze 14. Kolonia mia?a tylko 17 punktów w rankingach i prawie zamkn??a obni?k?. Obie dru?yny gra?y przeciwko sobie po raz pierwszy w tym sezonie. Bremen oddalony 0-0 od Kolonii.

Po meczu trener Brema Coffert, ubrany w koszulk?, pochwali? wyst?p zespo?u. "Uda?o nam si? wykona? dobr? robot? w pierwszej po?owie, chocia? nie by?o ?atwo wej?? w g??b zagro?onego obszaru. Ale my nie stracili?my naszej spokojnej mentalno?ci i stworzyli?my sobie mo?liwo?ci. Po przerwie mieliby?my mo?liwo?? wcze?niejszego zwyci?stwa ".

Dzi?ki temu zwyci?stwu Bremen awansowa? o jedno miejsce wi?cej ni? 13 w klasyfikacji generalnej. W tym sezonie, podczas meczu w Bremie, Hutchison Entertainment, jako sponsor, b?dzie dystrybuowa? bogate czerwone koperty. Ponadto fani mog? bra? udzia? w ich niemieckich wycieczkach, aby wygra? mo?liwo?? odwiedzenia koncertu Bundesligi.

Dodatkowo, Brema w koszulka Werder Brema by?a niepokonana w lidze przez 3 rundy, z wynikiem 2 wygranych i 1 remisu. W ostatnich siedmiu meczach Brema przegra?a tylko jedn? gr?. Teoretycznie Brema jest nadal w fazie spadkowej, ale teraz Brema jest odwa?na, a celem zespo?u jest nie tylko spadek.

March 14 Manchester City wygrywa dwa kolejne zwyci?stwa w Manchesterze United Sidst udgivet den 14-03-2018

Po zwyci?stwie 2-0 nad Stoke City, dru?yna Manchesteru City w koszulki pi?karskie nadal przewodzi Premier League z 16 punktami. Fani Blue Moon zgodzili si?, ?e po tym, jak Manchester Derby wystartowa? 7 kwietnia, dru?yna ?wi?towa?a mistrzostwo w obliczu rywali w mie?cie, a trener Guardiola wsta? po meczu i wezwa? do spokoju i spokoju.

Dwa poprzednie zwyci?stwa w Premier League, Manchester City, zostaj? przeci?gni?te do fina?u, by wyj?? na pierwszy plan. W sezonie 11/12 dopiero w ostatniej sekundzie gry nast?pi?a odwrotna sytuacja dzi?ki wierze i by?o to ekscytuj?ce zwyci?stwo. Tym razem dru?yna wyprzedza Manchester United z 16 punktami w tyle w przypadku 8 rund. ?wiat zewn?trzny uwa?a, ?e ??Blue Moon ma luksus, kiedy wybra? i gdzie koronowa?. Patrz?c wstecz na harmonogram, nast?pna runda dru?yny koszulki przeciwko lidze Brighton zosta?a prze?o?ona z powodu kopni?cia przeciwnika w FA Cup. Po powrocie z mi?dzynarodowego dnia zawodów, dopóki gracz wygra? Everton, Manchester City mo?e by? ju? w dniu 7 kwietnia. Domowa gra zosta?a oficjalnie ukoronowana po meczu Manchester United. Dla fanów Blue Moon, nie ma bardziej doskona?ych mistrzostw ni? to.

Manchester Miasto Zespó? noszenie koszulka Manchester City zdoby? 81 punktów w 30 meczach ligowych, który jest ju? 3 punkty wi?cej ni? mieli w sezonie. Nawet Guardiola przyzna?, ?e obecne punkty ligowe s? "bardzo imponuj?ce". Gdy mistrzostwo ligi zosta?o faktycznie wygrane na pocz?tku kwietnia, Blue Moon mo?e ca?kowicie przesun?? swoje skupienie na Lig? Mistrzów ponad miesi?c pó?niej.

March 13 Messi tuo neljä tappaa Jumalan, C Ronaldo rivi 11. sijalle Sidst udgivet den 13-03-2018

Vuoden 2017-2018 kausi on siirtynyt sprintin loppuvaiheeseen, ja Euroopan Golden Boot -palkintojen kilpailu on tullut yhä kovaa. Euroopan Golden Boot -palkintojen viiden parhaan joukossa on tällä hetkellä samat pisteet. S? to Messi, Kane, Salah, Cavani i Immobile, którzy nosz? koszulki pi?karskie, zdobywaj?c 24 punkty i zdobywaj?c 48 punktów.Ensimmäisellä puoliskolla Ronaldo teki vain 4 liigavoittoa. Cristiano Ronaldo meni myös matkaa vastahyökkäykseen. Hän on nyt saavuttanut 11. sijan Golden Boot -kilpailuun.

Tällä kaudella Messi yllään koszulki on erinomaisessa kunnossa. Hän on saavuttanut 24 maalia liigassa ja sijoittunut ensi sijalle La Liga maalintekijään. Kane ja Salah saivat myös 24 maalia ja heittivät ensimmäistä sijaa Premier-liigassa. Kuitenkin Salah oli punaisissa, Kane kärsi loukkaantumisesta, ja tiedotusvälineet ennustivat, että hän kaipaa seuraavien kahden kuukauden aikana ja jatkaa kilpailemista Euroopan Golden Boots -tapahtumissa. Mahdollisuus ei ole hyvä.

On syytä mainita, että Ronaldo on myös lähellä eturivissä olevaa aukkoa. Pelin ensimmäisellä puoliskolla hänellä oli vain neljä maalia. Uuden vuoden jälkeen hän aloitti puhkeamisen. Viime viikolla liiga teki myös kaksi maalia, jotta joukkue voitti Evarin koszulka FC Barcelona Hänen liigan tavoite tuli myös. 18, sijalla 36. 11. sija, vain 6 maalia Messi.

March 12 La Liga - Messi rzut wolny bezpo?redni wynik Barcelona 1-0 Lectra Atletico Madryt Sidst udgivet den 12-03-2018

Messi z?ama? pi?k? i kopn?? Felipe po tym, jak zosta? ukarany ?ó?t? kartk?. Messi, ubrany w koszulki pi?karskie przed przechwyceniem, Suarez w?ama? si? do ograniczonego obszaru, a strza?em w praw? stron? by?o szybkie zamkni?cie Ximenes. Messi przej?? pi?k?, a strza? Coutinho z lewej strony strefy karnej zosta? zapisany ponownie.

W drugiej po?owie Atletico Madryt wzmocni? kontratak. Noszenie koszulk? Diego - Costa popisa? Saul zewn?trz strza? chybi?. W rzutach ro?nych zosta? strzelony Saul. W rzucie ro?nym z rzutu ro?nego Pico, g?ówka zza pola karnego zosta?a zablokowana przez Saula. Na przodzie Atletico Madryt, Diego Costa strzeli? do?rodkowanie, a Greizman strzeli? wy?ej w ograniczonym obszarze.

Messi poda? pi?k? i Buscitz, ubrany w koszulka FC Barcelona, rzuci? krótki strza? z lewej strony ograniczonego obszaru przez Oprah. W 86. minucie Correa wykona? podanie i Diego Costa zszed? na pozycj? spalon?, a Jameiro okaza? si? nieskuteczny w niewielkiej odleg?o?ci. Utrata obra?e?, prze??cz Messi, Suarez strzeli? 12 jardów, aby wytrze? praw? kolumn? pomini?t?

March 12 La Liga - Messi rzut wolny bezpo?redni wynik Barcelona 1-0 Lectra Atletico Madryt Sidst udgivet den 12-03-2018

Messi z?ama? pi?k? i kopn?? Felipe po tym, jak zosta? ukarany ?ó?t? kartk?. Messi, ubrany w koszulki pi?karskie przed przechwyceniem, Suarez w?ama? si? do ograniczonego obszaru, a strza?em w praw? stron? by?o szybkie zamkni?cie Ximenes. Messi przej?? pi?k?, a strza? Coutinho z lewej strony strefy karnej zosta? zapisany ponownie.

W drugiej po?owie Atletico Madryt wzmocni? kontratak. Noszenie koszulk? Diego - Costa popisa? Saul zewn?trz strza? chybi?. W rzutach ro?nych zosta? strzelony Saul. W rzucie ro?nym z rzutu ro?nego Pico, g?ówka zza pola karnego zosta?a zablokowana przez Saula. Na przodzie Atletico Madryt, Diego Costa strzeli? do?rodkowanie, a Greizman strzeli? wy?ej w ograniczonym obszarze.

Messi poda? pi?k? i Buscitz, ubrany w koszulka FC Barcelona, rzuci? krótki strza? z lewej strony ograniczonego obszaru przez Oprah. W 86. minucie Correa wykona? podanie i Diego Costa zszed? na pozycj? spalon?, a Jameiro okaza? si? nieskuteczny w niewielkiej odleg?o?ci. Utrata obra?e?, prze??cz Messi, Suarez strzeli? 12 jardów, aby wytrze? praw? kolumn? pomini?t?

March 10 Bibianna zmieniona na asystenta odtwarzania wideo Sidst udgivet den 10-03-2018

Niemiecki Zwi?zek Pi?ki No?nej og?osi? w pi?tek, ?e zwerbuje czterech s?dziów Bundesligi do grupy s?dziów ds. Wideo, aby zwi?kszy? dok?adno?? technologii odtwarzania wideo, w tym Bib Anna, s?dziego w koszulki pi?karskie.

Czterech s?dziów zosta?o w tym sezonie zakwalifikowanych do Bundesligi. Oprócz Bibiany byli Sven Jablonski w koszulkach z Bremy, Martin Petersen w Stuttgarcie i S? Ren bociany w Velen. Obecnie s? oni jedynie asystentami pracy w Kolo?skim Centrum Arbitrów Wideo.

Bibianna kiedy? gor?czkowo debatowa?a nad kwalifikacjami Bundesligi, ale pokaza?a z doskona?? wydajno?ci?, ?e jej zdolno?? do pracy nie jest gorsza od innych s?dziów. W tych czterech nowych s?dziach, Peterson ubrany w koszulk? wykonywa? najwi?cej gier i s?u?y? jako s?dzia w pi?ciu meczach. Zasada post?powania Bibianny brzmi: Nigdy nie pozwól, aby wypadki poza terenem zak?adu wp?yn??y na jego organy ?cigania. Oczywi?cie, ona to zrobi?a.

 

March 8 Monaco frontier Falcao podejrzewa, ?e ??prawie 9 bitwa St niepokonany Sidst udgivet den 08-03-2018

Dru?yna Monaco ubrana w koszulki pi?karskie, w zesz?ym sezonie przeciwko Bordeaux, dru?yna nie by?a w stanie szybko wej?? do domu stanu, pierwsza po?owa by?a zdominowana przez przeciwnika, aby chwyci? pi?k? wi?cej czasu i straci? pierwsz? bramk?, ale po pe?nym kontrataku si? na halftime By?y equalizer zwi?kszy? zaufanie graczy, a zespó? kontynuowa? szybkie ataki w drugiej po?owie. Mimo, ?e na scenie wci?? jest niewiele czasu na rzucanie pi?ki, ofensywa i gro?by powstaj? jeszcze bardziej, ostatecznie pokonuj?c przeciwnika 2-1.

Styl taktyczny dru?yny Monaco w koszulce by? g?ównie ofensywny, a ostatni stan równie? utrzyma? dobre wyniki. Ka?de zdarzenie zdoby?o co najmniej 2 gole w 10 nast?puj?cych po sobie meczach, w tym Lopez, który strzeli? 4 w 3 meczach ligowych. Pi?ka jest w stanie ognistym.

Jako obro?ca mistrz, Monaco nie ma nadziei na wygranie mistrzostw w tym sezonie, ale zespó? jest nadal drugim najsilniejszym przeciwnikiem we francuskiej ofensywie. Jest dobry w strategiach ofensywnych i defensywnych. Nadal ma silny wp?yw na mecze wyjazdowe. Drogi by?y niepokonane i zdoby?y 2 lub wi?cej bramek w 6 bitwach. Sytuacja wci?? by?a w czo?ówce.

Dru?yna Monaco wkoszulka AS Monaco by?a w ostatnich latach dziewi?ciokrotnie niepokonana przeciwko Strasburgowi. Ostatnie trzy starcia by?y w stanie wygra? wi?cej ni? dwa gole i zero przeciwników. Gracze mog? skorzysta? z doskona?ych wyników, aby zaj?? mentalno?? siedzenia i wygrywania. Korzy??.

March 7 European League Dominacja Ranking Dlaczego Manchester City nie mo?e wej?? do pierwszej pi?tki Sidst udgivet den 07-03-2018

koszulki pi?karskie zespo?u w tym sezonie w dru?ynie Manchesteru United niezwyci??ony. Niespodziewanie jednak, jeden z Manchesterem City, w stanie pot??nego, pozostaje w tyle za innymi dru?ynami europejskimi.

Warto zauwa?y?, ?e na li?cie najlepszych kilku zespo?ów s? wszyscy liderzy krajowej ligi. Jak równie? Belgrad Red Star, 14-punktow? przewag? w serbskiej Super League, Zagrzeb Dynamo w chorwackim Serie A z dziewi?ciu punktów przewagi i Celtics i Neymar w koszulce przez wiele lat w Scottish Premier League. Saint-Germain.

Jednak dane nie reprezentuje wszystko, powy?sze zespo?y nie s? mieszane w Unii Europejskiej zosta?y wyeliminowane w Lidze Mistrzów. Na przyk?ad, pierwsze miejsce w koszulka Manchester City dru?ynie Porto, ostateczn? debiut Liga Mistrzów 1/8 w sieci lub po?kn?? pi?? jajek w domu, zosta? upokorzony Liverpool. Cho? Pary? przegra? i straci? ponownie w drugiej nodze rano, trac?c z ??cznym wynikiem 2-5 Real Madryt, który by? w z?ym stanie w tym sezonie.

March 5 Premiership ranking w sze?ciu ligach: prowadzenie Manchester City Sidst udgivet den 05-03-2018

W siedmiu meczach ligowych, które zosta?y uko?czone z sze?cioma najlepszymi dru?ynami w lidze, Manchester United w koszulki pi?karskie wygra? sze?? z nich i tylko jeden przegra?. Jedyn? pora?k? by?a przegrana z Liverpoolem 3-4 na Anfield, jedyn? strat?, jak? mieli w lidze przez ca?y sezon. Je?li dru?yna Guardioli nie przegra meczu, ich dominacja w angielskiej Premier League b?dzie jeszcze bardziej przera?aj?ca.

Manchester United w koszulkach zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji Premier League, s? tak?e dumni z Six Strong Little League. Arsenal ubrany w koszulka Manchester City na samym dole rankingu, to w rzeczywisto?ci najni?sza liczba tych dru?yn w najni?szej dru?ynie w lidze.

Pierwsza szósta ma?a liga zasadniczo odzwierciedla ogólne trendy i warunki ligowe. Osi?gi pozosta?ych czterech dru?yn w pó?fina?ach s? bardzo bliskie, co równie? odzwierciedla intensywn? rywalizacj? o najwy?sze cztery Premiership w tym sezonie.

February 28 Bundesliga poniedzia?kowych fanów gry pokona? remis tylko w Dortmundzie Sidst udgivet den 28-02-2018

Obecna Bundesliga zwi?ksza dzie? meczów w poniedzia?ek, fani wyra?ali niezadowolenie. Przed meczem, nosz?c koszulki pi?karskie klub Dortmund przez gospodarza stadionu wyrazi? zrozumienie fanów: "Szanujemy i akceptujemy decyzj? niektórych fanów, aby pozosta? w domu. My równie? sprzeciwiamy si? dalszemu podzia?owi harmonogramu, b?dziemy negocjowa? z Bundeslig? 16 minut, idealne po??czenie tych czterech ofensywnych rozgrywek, kontratak z kontrataku ze sob? do zaplecza, Xuerle prawy obro?ca obrony bramkowej Wai, Reuss wykorzysta? okazj? do strzelania z bliskiej odleg?o?ci, Dortmund 1-0. 73 minuta, obro?ca Augsburga Dansault, ubrany w koszulk?, wykorzysta? swój rzut ro?ny do wyrównania wyniku.

Dortmund po przegranej pora?ce, koszulka Manchester City nosz?cej Basu Yiyi i nastolatek Hooda jest bardzo aktywny, kilka razy zagra?aj?c sobie nawzajem drzwiom, ale zako?czy?a si? fina?owa gra lub remis 1: 1.

February 26 Runda Atletico go?cia Pegasus Juan, Griezmann Reprodukcja Cz?owieka Posta? Strzelca, wystawiona hat-tricka w grze. Sidst udgivet den 26-02-2018

25. runda La Liga 25. ponownie kilka gier. Atlético Madryt pokona? Arsenal 5-2 w koszulce i nadal dogania? Barcelon? w mistrzostwach. Atletico runda go?ci Peisi Juan, ubrany w koszulk? Grizzman reprodukcji postaci Strzelca, wystawi? hat-tricka w grze. Diego Costa i Cork równie? maj? po jednym golu. Sevilla w koszulce strzeli? dwa gole w meczu z twarz? tylko w ostatniej minucie. Obecnie Atlético zajmuje drugie miejsce w mistrzostwach w La Liga, z pierwsz? ró?nic? pomi?dzy Barcelon? i trzecim Realem Madryt jest 7 punktów ró?nicy pomi?dzy.

W innych kilku wy?cigach tego dnia Villa Varejas, ubrana w koszulk?, pokona?a w domu Getafe 1-0, Valencia pokona?a Real 2: 1 w domu, a Athletic Bilbao pokona? lini? ko?cow? w domu 2-1 Malaga.

January 26 Alexis Sanchez odegra? wa?n? rol? w zawodach Sidst udgivet den 26-01-2018

Debiutant Alexis Sanchez odegra? wa?n? rol?, poniewa? Manchester United pokona? Yeovil Town w FA Cup. Noszenie fanów koszulki pi?karskie czeka na t? konkurencj?.

Noszenie koszulka Manchester United Alexis Sanchez by? zaanga?owany w otwarcie dwóch goli w swoim debiucie w Manchesterze United, pokonuj?c Yeovil Town 4: 0 w czwartej rundzie Pucharu Anglii w pi?tek.

29-latek, który zako?czy? swój ruch z Arsenalu w poniedzia?ek, odegra? kluczow? rol? w otwieraczu Marcusa Rashforda, zanim ustanowi? Andera Herrer?, by zaliczy? drugie miejsce w Huish Park.

Mened?er Jose Mourinho obieca? zagra? mocn? stron? i wielu starszych graczy zosta?o zaanga?owanych, a Sanchez do??czy? do Juana Maty i Rashforda w ataku, a kapitan klubu Michael Carrick rozpocz?? swój pierwszy start od wrze?nia.